İlhan Cem Erseven

PROF. OLAMAYAN PROF.’LAR-1
Profesör, en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır. Sözcük, "bir sanat ya da bilim dalında en yüksek düzeyde uzman" anlamına gelen Latince prof...