İhsan Muslu

GAVURDAN DOST OLMAZ...
Kur'an'ı Kerim'in Maide Suresinde Ayet, 51. şöyle buyuruyor: ''Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin.Zira onlar birbirinin dostudur.Birbirinin t...

DİNİ SORULAR...
Soru: Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi? Cevap: Bir namaz hem kaza hem de sünnet niyetiyle kılınamaz. Kılınacak namazın ne olduğu kesin olarak ta...

İMANIN SORUMLULUĞU AMELİDİR...
İman esas itibariyle  kalbin tasdiki, doğrulaması ve dilin de ikrarıdır. İmanın başlangıcı kalpten samimi bir benimsenmiş ve doğrulamadır. İmanın kalbe yerleşmesi, bir...

DİN KARDEŞİNİN FELAKETİNE SEVİNME...
Vasile İbn. Eska Dan Resulullah Efendimizin şöyle dediğini rivayet etmiştir: ''Kardeşinin felaketinden dolayı sevinç gösterme. Sonra Allah ona acır, seni de belaya çap...

NAMAZDA SEFERİLİK NASIL BAŞLAR...?
Namazda seferilik nedir? Seferiliğin başlangıcı nasıl belirlenir? Dinen sefer sayılacak mesafedeki bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi, yaşadığı yerleşim yerinin mes...

PEYGAMBER AŞIĞI İMAM MALİK RA...
İmam Malki İbn. Enes ra Hicri 93 Miladi 712 yılında dünyaya gelmiştir. Hac dışında Medine'den ayrılmamıştır, daha yirmili yaşlarında Mescidi Nebevide ders ve fetva vermey...

ÖNCE TEDBİRİNİ AL SONRA TEVEKKÜL ET...
Tevekkülle ilgili bir hikayeyi Sadi Şirazi anlatıyor: ''Bir derviş kırlarda gezerken ayağı olmayan bir tilki görmüş. ''Bu sakat hayvan ormanda nasıl yaşar? diye merak ...

HOŞ GÖR Kİ HOŞ GÖRÜLESİN...
Hoşgörü, kolaylık göstermek, iyi karşılamak, ayıplamamak, hatayı görmezden gelmek, kırıcı ve aşağılayıcı olmamak, affedici olmak, kusurları düzeltme hususunda insanlara f...

DÜNYA İMTİHAN DÜNYASIDIR...
Nice bela ve musibetlerin, nimet ve ikramların var olduğu bir imtihan dünyasındayız. Türlü imtihanlarla sınansakta imtihanımızdan aldığımız güçle hayat yolculuğuna ina...

ÜZERİNDE RESİM OLAN ELBİSE İLE NAMAZ KILMAK..
Üzerinde canlı varlıkların resimlerinin bulunduğu elbise ile namaz kılmak mekruhtur. Mümkünse bu elbiseler çıkarıldıktan sonra namaz kılınmalıdır. Böyle bir elbise ile...

HAYRIN ANAHTARI, ŞERRİN DE KİLİDİ OLMAK...
Kainatın Efendisi sav şöyle buyurmuştur: ''İnsanlardan öyleleri var ki, hayrın önünü açan anahtarları gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüleri gibidi...

DECCALIN AÇIĞA ÇIKMASI ve GARKAD AĞACI..
Rib'i bn. Hıraştan şöyle rivayet edilmiştir: '' Ebu Mesud el-Ensari ile bir Huzeyfe bn. Yeman a gitmiştim. Ebu Mesud kendisine; Resulullah sav den Deccal ile ilgili iş...

BAŞINA GELEN BELADAN DOLAYI ÖLÜMÜ İSTEME...-
Ebu Hureyre ra Resulullah sav in şöyle  buyurmuştur: ''Sizden biriniz ölümü arzulamasın. Çünkü eğer iyi biri ise iyilikleri artmış olur, eğer kötü biri ise olur ki töv...

NEFSİN ARZULARINI TERKETMEK...
Hz. Aişe validemiz ra demiştir ki; '' Muhammed as ın ailesinin karnı peş peşe iki gün arpa ekmeği ile doymamış, nihayet bu dünyadan göçüp gitmiştir. (Buhari) Ebu Sa...

BİLEREK YALAN YERE YEMİN ETMEK...
İbn. Mesud ra Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: ''Kim yemin ederek müslüman bir kişinin malını  haksız yere gasp ederse gazabına uğramış olarak...

KAPANMAYAN YARA! SREBRENİTSA MEZALİMİ..
Sırpların Bosna'da başlattığı soykırımın ardından Birleşmiş Milletler 1993 yılında Srebrenitsa'yı Boşnaklar için güvenli bölge ilan etmişti. Kısa sürede Srebrenitsa'nı...

MESCİTLERİN MİHRABI MEKKEDİR..
Mekke İ Mükerreme, Hazreti Adem'den itibaren tevhit inancının merkezi ve Müslümanların kıblesi Kabe ye ev sahipliği yapan şehir. Mekke, alemlere rahmet olarak gönderil...

DARÜŞŞİFA...
Selçuklu kültür medeniyetinin kazandırmış olduğu en önemli yapıtlarından biri olan Darüşşifalar, İslam dünyasındaki klasik hastaneler için kullanılan Darus-sihha, darülaf...

ALLAH'I GÖZET'Kİ ALLAH DA SENİ GÖZETSİN...
Allah Resulü sav her muhatabına ayrı ayrı değer verirdi. Her bir sabi kendisine daha çok değer verildiğini düşünürdü. Özellikle onun nezdinde çocukların ve gençlerin ö...

İNSANOĞLU GÜNAHSIZ DOĞAR...
İnsan dünyaya günahsız bir şekilde tertemiz gelir. Nefis ve şeytanın telkinleri ile günah işleyebilir. Ama hiçbir zaman ümitsizliğe düşmez. Bilir ki, onu yaratan, doğr...