İhsan Muslu

VELİLER ve GERÇEK AŞK..
Aşk derdiyle deli olmuş hak aşıklarının ne hoş alemi vardır. Onlar için dertte birdir, devada. Böyle insanlar, sultan olmaktansa Hakkın visalini ümid eden dilencile...

ALİ CENAB HATEM-İ TA'İNİN HİKAYESİ..
İhtiyarın biri Hatemi Tainin otağından bir avuç kadar şeker istemiş. Hatem ona bir çuval şeker göndermiş. Hatemin çadırın içinde bulunan karısı; İhtiyarın istediği bir av...

AF VE MAĞFİRET GECESİ; ''BERAT KANDİLİ....'
Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi olarak anılır.. ''BERAT'' kelimesi sözlükte; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak kurtulmak anlamına gelir. Di...

İyilere ve kötülere iyilik etmek
Birisi çölde bir köpek gördü, baktı ki hayvancağız sususzluktan ölmek üzere adam başından külahını çıkarıp kova yaptı ve sarığınıda çözüp ip yaparak kollarını sıvayıp ora...

Mübarek Ramazan ayına az kaldı...
Bir ramazan-ı Şerife daha yaklaşmanın hamd ve şükrü içindeyiz. İnsanın bedeni yemekle doyar, ruhu ise yedirmekle. Peygamber Efendimiz de ümmetinin fakirlerini doyur...

İsyan etmeden sabretmek
Bakara Suresi 155 ci ayette mealen şöyle buyuruyor: ''Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan canlardan ve ürünlerden biraz azalma fakirlik ile deneriz. Ey Peyga...

Zeval eden iş ve İntikal eden mülk
Mısır da bir Emir varmış.Ecel vakti yaklaşmış.Parlak yanağındaki güzellik gitmiş, gurub zamanı sararan güneş gibi solmuş.Mısır da ki akıllı ve bilgili kişiler ecele ilaç ...

Allahım en büyük terbiye edici sensin..
'' Bu Kur'an-ı Kerimi, Biz indirdik, kıyamete kadar da muhafaza ecek olan benim'' Buyurdun. Gerçekten insanlar bunu anlamakta aciz kaldılar.  Daha düne kadar ezanla...

İNGİLİZ KIRALİYET-İ GİZLENECEK YER ARIYOR..
Asırlarca dünya İslam alemini sömüren, masum müslümanları öz yutlarından süren,, Ortadoğu İslam alemini perişan eden, Hicaz topraklarında mübarek Osmanlı ile savaşan ve b...

Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden mes'ulsünüz...
Erkek, ailesin'in çou Vakkasbanıdır ve sürüsünden mes'uldür. Kadın, kocasının evinde çobandır, oda sürürsünden sorumludur''. Bütün dünyayı tesiri altına alan virüs sal...

Haccac-ı zalim ile doğru sözlü bir adam
Derler ki , bu ihtiyar ve toksözlü adam Haccac-i zalime saygı göstermedi onunla tartıştı, münazaraya ve mübahaseye tutuştu. Haccac ne dedi ise ihtiyar, öne sürdüğü delill...

Abidle kuru kafanın hikayesi
Şöyle bir hikaye işittim : Bir gün Diclenin kenarında bir kuru kafa bir abide şöyle demiş: Ben ferman yürüten ve emirler veren bir kimse idim başımda büyüklük tac...

Şeyh Sadi Şirazi'den ibretlik hikaye
İki kişi arasına düşmanlık girmişti. Daima kavga edip dururlardı. Birbirlerlerine karşı kaplan gibi mağrurdular.  O derece birbirlerini görmek istezlerdi ki, saki yer ...

Müslüman faizden sakınmalı
Ebu Hüreyre ra Resulullah sav’in şöyle dediğini rivayet etti; ‘’İnsanlara helaka götüren yedi şeyden sakının.’’ Onlar nedir..? Yaresulallah diye sorduklarında şöyle...

Kamer suresi
Bismillahiirrahmanirrahim Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam edengelen bir büyüdür, derler. Y...

Gönül ikliminden
Resulullah Efendimiz, bir Müslümanın lüzumsuz işlerle vaktini zayi etmesini arzu etmezlerdi. Daima bir gönül kazanmanın peşinde koşmak, grektiğinikalplere nakşederdi. ...

Dünya büyük bir imtihan içerisinde
Kuran-ı Kerim 1400 sene önce tüm insanlığa bildirdi.Ancak insanoğlu azgınlık içerisinde yüce Kuran-ı Kerim' in ifadelerini anlamamazlıktan geldi.Ne diyor Kur'an:'' İşte o...

Miraç mucizesi
Ehl-i sünnet alimlerininde görüşleri doğrultusunda; Mirac haktır, doğrudur. Peygamber efendimizin anlattığı rüya'yı Hz. Ebu Bekir ra tasdik ederek, yüksek derecelere k...

NANKÖR OLMAYALIM..
Devlet adamı olmak herkes için geçerli değildir. Sorumsuz insanlar, devlet adamı asla olamaz, olmamalıda. Tüm dünya’yı kaplayan VİRÜS denilen veba, ister istemez gü...

El- KIYAME…
Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet gününe yemin ederim, Kendini kınayan pişmanlık duyan nefse yemin ederim dirilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemikle...