İffet Ertekin

Bizi kemiren bir hastalık
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sağlık şöyle tanımlanmıştır: “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hal...