İdris CEVAHİR

Tevhid ve Kudüs’ün kaderi
İnsan kuşatılmış bir varlıktır. Bu kuşatmanın en genel kavramı kuşkusuz mekân yani coğrafyadır. İnsan, coğrafyasının çocuğu olarak varlık sahasına girer. İbn Haldun’un if...

Sanal cihad
Sanal kimlik, sanal varlık, onlinecihad, modern sorunlarımızın en yenilerinden ve etkisi giderek artmakta olan bir modern aygıt. Sanal kimlikler, sosyolojik incelemeden ö...

Varlık ve Eğitim
Varlığın kendinde ne olduğu sorusu insanoğlunun gaye sorusudur. İnsanlığı bütün yapıp etmeleri ve gayretleri bu temel soruya cevap arayışından ibarettir. Klasik dönem ols...

Milli bir müfredat üzerine
İdeal bir eğitimin için uygulanacak müfredat nasıl olmalıdır? Bu soru tarihin en çetrefilli meselesine yani eğitime işaret eder. Eğitim; bir yönü ile değişmezlik ilkeleri...

Kültürel iktidarsızlık II
Kültürel iktidar mümkün müdür? İktidar olanın kültürel alanda egemen olmasını beklemek doğru bir beklenti midir? Ya da iktidarın kültürü olur mu? Bu ve benzeri sorular ta...

:1
Kültürel iktidarsızlık -I-
Son günlerde Devlet-i Aliye’nin başı Sayın Cumhurbaşkanımız, her fırsatta kültürel bir iktidar sağlayamadıklarından dert yanar oldu. Uzun zamandır ülkeyi yönetenlerin her...

Fıtrata dönüş çağrısı
Gündem çok hızlı değişiyor. Modern dünyanın bunalımı bu olsa gerek. İnsan hiçbir şeyi hazmedemeden yaşayıp gidiyor. İnsanoğlunun hızı kontrol altına alması; hayat biçimin...

:7
Bizi İran düşmanı yapamayacaksınız
Dünya yeni sistemin eşiğine doğru yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor, zira dünyanın yerleşik sistemi önce kaos sonrasında kendi menfaatlerine yarayacak bir nizam inşasını denemek...

:4
Hak geldiğinde batıl zail olacaktır
Kavramlar medeniyetleri inşa eden idrak tarzlarının dile gelmiş halleridir. Kavramlar bir medeniyeti hem kurar hem de ifade eder. Bütün kavramlar insanoğlunun varlığı idr...

:3
Adil düzen
Bütün varlık adalet kavramı üzerine bina edilmiştir. Allah, insan ve âlem arasında anlaşılamayan meseleler olduğunda son cümle Yüce Yaratıcının adil olduğu ve ne olursa o...

:2
Kur’an İslamı mümkün müdür?
Hz. Peygamber (as)’in ahirete irtihali ile varlıksal dayanağını kaybetmiş olan Sahabe Efendilerimizin kendilerini tanımlarken seçmiş oldukları kavram Ümmet-i Muhammed’dir...

:2
Referandum sonrası Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemli bir dönemeç noktasına gelmiş bulunmaktayız. Geçen hafta yapılan referandum, hiçbir kimseyi tam manası ile mutlu etmese de yeni...

Meşruluk dayanağı olarak Erbakan
Düşünmek insanı özel kılan yegâne yetenektir. İnsan düşünebildiği için özeldir. İnsan düşünebildiği kadar özeldir. İnsanın düşünme süreçleri aslında düşünmenin kendisi ka...

:22
Dün suriye’de bir sokak dolusu çocuk öldü
Bu yazının konusu Suriye’de olan bitenin tahlili değildir. Aynı zamanda Suriye’de olabileceklerin de tahlili değildir. Bu yazının konusu Türk halkının Suriye’den bihaber ...

Arnavutluk’ta neler oluyor?
Son yıllarda ortaya çıkan, gönül coğrafyamıza yeniden dönme girişimleri birçok nedenden dolayı ya akamete uğradı yahut istenilen seviyeye ulaşamadı. Hemen hemen yüz yıl ö...

Lider ve inananları
Kitleleri inandıkları lider ve liderliklerden ayırmak liderin sağlığında imkânsıza yakındır. Çünkü liderle kitlesi arasındaki ilişki aşık ile maşuk arasındaki tarifsiz il...

:6
Hollanda krizinin ötesi; batılıların algı biçimleri
Güncel olan kaybolup gitmeye mahkûmdur. Çünkü insan güncel olanı unutur. Herhangi bir güncel meseleyi konusu açıldığında hatırlamak bir nimet olsa da insanın unutması muk...

Ramazan-ı Şerif: Kendine Dönüş Gayreti
Sünnetullah gereği bazı vakitler bazı vakitlerden üstün tutulmuştur. Bu üstünlük vaktin kendisinde değil vaktin bahane kılınarak bu vakitlerde kulların özel yönelişleri...

:11
Salihler yeryüzünde dursun diyen insanlar hep var olacak...
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ancak etkisi bir süre daha devam edecek gibi görünen Galatasaray-Trabzonspor maçında aslen Galatasaraylı olan ancak vasfen Trabzonsporlu ola...