İbrahim Veli

Olağanüstü miting olağandışı katılım
Aslında insanlar değil, coğrafyalar risk taşır. İnsanlar, risk oranı çok yüksek bir coğrafyada çok düşük bir sorumlulukla yaşadıkları için çaresiz kalır. Eğer yaşadığımız...

Saadet similasyonu
Olumlu düşünüyorum, herkesin iyi niyetinin kurbanı olduğunu görüyorum. Ve yanlıştan dönmenin en büyük erdem olduğuna inanıyorum. Bu açıdan “Saadet Filmi”ni geri sarıyor v...

:1
Perde arkasından haber
Erdemli fertlerden oluşmayan toplumun uzun ömürlü olması mümkün değildir. Erdemli toplum ise, bireylerinin inandığı gibi düşünen, düşündüğü gibi konuşan ve konuştuğu gibi...

Akıllara durgunluk vermek
İnsanoğlunun hırs peşinde koşan bir yönü olduğu gibi, ilahi aşkın peşinde koşan bir yönü de bulunmaktadır. Eğitim yolculuğuna çıkanlar bunun farkındadır ve bu farkındalığ...

İnsanın ufku insandır
İnsanı insanın kurdu yapan tüketim ekonomisinin kurbanı olmamak için, insanı önceleyen bir yapı kurmak gerekiyor. Yoksulluk kadar yoksunluğun da arttığı bir dünyaya karşı...

:5
En değerli hediye: D-8
İnsanları düşünmeye, sorgulamaya, araştırmaya davet eden İslam, insanlığa bir tekliftir. Bu teklifin kabul bulması için inananlar, sorumluluklarını gerçekleştirebilmek iç...

:1
Ramazan manifestosu
Bir yanda sorgulayan bir nesil, diğer yanda sorgulamadan yaşanmaya çalışılan bir din! Bu açmazı yeniden ortaya çıkaran, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’yla yap...

:2
Bereket var çünkü ömür kısa
Bereket, iyi ve güzel olanın sürekliliğidir. Fani olan ömrün içine yerleştirilen bakidir. Ancak bereketi tamamen kendi haricinde ve mevcut zamanın dışında bir şey gibi gö...

Derin muhalefet
Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Eğer muhalefet edilecekse önce buna muhalefet edilmelidir. Bugüne kadar ekonomide risk alan işadamları, adaletsiz teşvik sistem...

:4
Senden sorulur!
Sorunları tanımlamaktan daha önemlisi, sorunun kaynağına inebilmektir. Çünkü  sorunların kaynağına inmeden onlarla nasıl mücadele edileceği bilinemez! Asıl kaynağa indiği...

:3
Devlet uyumayacak onlar uyusa bile !
İktisat, “kasıt”tan gelir. Ekonomideki kasıt anlaşılmadan yapılanlar, gün gelir hayıflanılacak noktaya ulaşır. Örnek otomotiv sektörü: “50 senedir Türkiye’de otomotiv san...

:3
Önceliklerinizi yenileyin
Badireler yaşanmadan, gerçek niyetler tezahür etmez. Bu açıdan hayat, geriye bakarak anlaşılmalı ve ileriye doğru anlamlandırılmalıdır. Geriye bakıldığında günlük fikirle...

:2
Bugünden sonra yarından önce
Küresel sistemle işbirliği içerisinde tükenişe zorlanan Türkiye’de, statükonun alternatifi aranıyor. Bu arayışa cevap verecek siyasal birikime, fikri arka plana sahip ola...

:4
Yüzde 49’u anlamak
KAZANAN 18 madde oldu, gerisi kayıp! Şimdi 18 madde ile kazananların mı sayısı artacak, kaybedenlerin mi? Elbette bunu zaman gösterecek ama yüzde 49’u anlamadan atılacak ...

:30
Mesleki koordinasyon memleketi restorasyondur
Bilim dalı olarak “Kutadgu Bilig”e uzanan, “Ahkâmü’s- Sultaniyye” ile yol alan ve  “Siyasetnâme” ile zirveyi bulan siyaset, yönetimin önemini kavramak açısından yeniden i...

:6
İstikamet üzere kalabilen değiştirir
Eğitim sorununun zirvede olduğu bir dönemde müfredata istikamet, öğrenciye nitelik kazandırmak bir duruş meselesidir. Bu duruşu öğrenciye, okula, aileye ve sosyal çevreye...

Biçtiğini beğenmeyen, ektiğini gözden geçirsin
Hayatın boşluklarını kapatan her bir kelime hayata bakışı değiştirir. Boşlukları doldurmanın en önemli aracı ise kavramlardır. Tutunamayanların arttığı bir çağda tutunman...

KIRMIZI ÇİZGİLERİN HÂLİ
Sorunlarla aramızdaki mesafeyi dikkate alıyor muyuz? Çizgisi olmayan bir hayatın: hem ülke, hem millet, hem de fert olarak sıkıntılara kapı araladığını görüyor...

:3
Halbuki
İbadetler, Müslümanı değiştirmek, fıtratına uygun yaşamasını sağlamak içindir. Halbuki Ramazan’da yapılan ibadetler Müslümanları değiştirmemeye odaklanıyor. Bilakis Müs...

Artık vazgeçeceksiniz değil mi?
Bu millet yüz yıl önce “hasta adam” ilan edildiği halde, Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Kafkas cephesinde, kendisini hasta ilan edenlere geçit vermezken, günümüzde boş ...