İbrahim Kiras

:6
Türk milliyetçiliğini güncellemek
Milliyetçilik bir fikir hareketi veya bir siyasi tutum olmanın ötesinde bu ülkenin hâkim toplumsal zihniyetinin en önemli bileşenidir. Her siyasi partinin ve her toplumsa...

:8
Siyasetçimiz gökten inmiyor
Akıllı insanlar fikirlerle ilgilenirmiş, orta akıllılar olaylarla, akılsızlar ise kişilerle… Belki de bizde siyaset akıl dışı bir düzlemde yer aldığı için daha çok isimle...

:13
Hangi siyaset CHP’ye yarar?
AK Parti’den kopan unsurların başlattığı yeni oluşumlara karşı parti yönetim kademelerinde dile getirilen tek bir savunma var: “Bizim partinin oylarını böleceksiniz, neti...

:3
Günlük siyasetin esir aldığı gazetecilik
Geçenlerde aktüel siyaset gündemini hayatın yegâne meşgalesi gören bir anlayışın tezahürlerinden söz etmiştim. Ve bu yaklaşımın giderek gazeteciliği de baskı altına almas...

:3
Siyasetin bencil geni
Sosyobiyoloji veya diğer adıyla evrimsel psikoloji, bulguları kadar teorik zemini de çok tartışılan yeni bir bilim dalı. Bu sahada yapılan çalışmalara esas olan ana fikir...

:10
Kaptan pilota saygıdan düşen uçak
Siyasi tercihlerimizin oluşumunda içinde bulunduğumuz toplulukların (aile, mahalle, aşiret, etnisite, dinî camia vs.… kısaca sosyal çevrenin) etkisinden söz ediyorduk… Bu...

:4
İktidar probleminin başladığı yer
Farklı toplumlarda farklı kültürel değerler veya hayat anlayışları olduğu için her toplumun siyasetten veya siyasetçiden beklentilerinde de farklılıklar olabiliyor. Söz g...

:7
Siyasete direnen toplum
Türk toplumunda siyaset neredeyse en önemli kurum. Sabah akşam siyasetle yatıyoruz, siyasetle kalkıyoruz. Yağmuru, karı, depremi bile siyasi sonuçları itibarıyla değerlen...

:12
Kanalı istemeyen yerli otoyu da beğenmesin
Yerli otomobil girişimi konusunda muhalefet cephesinden gelen olumlu ve destekleyici mesajlar kabaca iki türlü tepki uyandırdı: İlki “İşte doğru tavır, muhalefet yapmak d...

:29
İktidarın kendi kalesine golü
Kanal İstanbul projesinin gündeme gelip tartışma konusu olması hiç değilse bugünkü süreçte iktidarın lehine bir gelişme değil. Fantezi olarak kalması gereken bir projenin...

:14
Kanal projesini savunanlar niçin savunuyorlar?
Kanal İstanbul projesi, malum, bugünlerde bir siyasi meydan okuma ve inatlaşma konusu haline geldi. Vaktiyle ortaya atıldığında fazla ciddiye alınmayan ve fantezi olarak ...

:12
AK Parti’nin ‘dün’ü ile ‘bugün’ü
Şehir Üniversitesine yapılanlar aslında 18 yıllık AK Parti iktidarının da kısa bir özeti. Nereden nereye gelindiğinin açıklaması var bu resimde. Niçin buraya gelindiğinin...

:6
Aydını olmayan toplumun siyaseti
Geçen gün eski AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu Medyaskop TV’de Ruşen Çakır’ın programında dinledim. Yeneroğlu’nun eski partisini bugüne getiren problemler ve b...

:4
AK Parti şimdi ne yapacak?
Olmaz denen şey oldu. Kesintisiz 18 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti dün itibarıyla ikiye bölündü. Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının kurduğu parti her halükârda bu kişileri...

:12
Zaten o ödül Orhan Pamuk’a verilmedi
Nobel edebiyat ödülleri tıpkı barış ödülleri gibi büyük ölçüde siyasi ödüller aslında. Siyasi derken dünyayı yöneten gizli bir cemiyetin üyelerinin karanlık bir odada top...

:20
AK Parti’de işler nasıl buraya kadar geldi?
Erdoğan’dan eski yol arkadaşlarına “dolandırıcı” suçlaması… Davutoğlu’ndan “oğluma damadıma bırakmayacağım” cevabı, 17 yıldır ülkeyi yönetenlerin mal varlıkları araştırıl...

:5
Peki, HDP ne olacak?
Türk siyasetinde ittifaklar adı altında bloklaşmayı zorunlu kılan yeni sistem var bir yanda. Öbür yanda da bu yeni mimariyle bağlantılı veya bağlantısız olarak gelişen ye...

:15
İmamoğlu şarap mı içmiş!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hiç şüphesiz bugün iktidar cenahının dikkatle izlemesi gereken bir siyasi figür. 1994’te Erdoğan’ın kazandığı İstanbul belediyesini çeyrek asır...

:9
Kanal İstanbul’u halka sorun
Bugünlerde yeniden tartışma konusu olan “Kanal İstanbul” projesi çoğumuz için renkli bir fanteziden ibaret oldu bugüne kadar. Belki de hayata geçirilmesine ihtimal vermed...

:3
Beş iyi imparator
Osmanlılarda saltanatın babadan oğula geçme usulünü kaldıran kişinin I. Ahmed olduğunu yazar kaynaklar. Bu padişah tahta geçtiğinde kardeşini öldürtmemiş, kendisinden son...