İbrahim Aksaraylı

O üç vazifeyi ancak şahs-ı manevî yapabilir
İman, hayat ve şeriat dairelerindeki üç vazife âhirzamanda, Âl-i Beyt-i Nebevî'nin (asm) nuranî cemaatini temsil eden Hazret-i Mehdi'nin cemaatindeki manevî şahsiyette an...

Her asırda bir müceddit Kur’ân’ın nurlarını neşrederek karan...
Hz. Muhammed’in (A.S.M.) her asrın başında geleceğini söylediği müceddid /mehdi konusu İslâmiyetin ilk asırlarından itibaren medâr-ı bahis olmuştur. Müceddid ve me...