İ. Seyda DURGUN

:6
Dünyayı intibaha dâvet eden adam: Mehmet Özkan
Bir insan için en güzel tablolardan biri de bu dünyada görememiş olsa bile ruhanî âlemlerden ektiği tohumların neşv-ü nema bulmasını seyretmektir. Mehmet Özkan’ın böyle b...