Hüseyin Uzun

Sadettin Çelik Ağabeyimizin hatırasına
“Rabbim istikametten ayırmasın” Sadettin Çelik "Rabbim istikametten ayırmasın" duâsını dilinden eksik etmeyen, Sakarya’nın fedakâr Nur Talebelerinden Sadettin Çeli...

Yeni Asya’nın şahs-ı manevisi, âlim-i mürşiddir
Her sabah ayağımıza kadar gelen Yeni Asya gazetemizin, artık her sabah ayağına giderek yani gazete bayiine kadar giderek almaya başladık. Kıymetli ve değerli şeyle...

Risale-i Nurun Şahs-ı Mânevisi, aldanmaz ve aldatmaz
Asrımızda, İslâmiyetin doğru bir şekilde yorumlanması ve doğru İslâmiyet prensiplerini de hayatımızın her safhasında fiillerimizle göstermek büyük bir önem arz ediyor....

Doğru İslâmiyet ve Risale-i Nur
Risale-i Nur Enstitüsü işbirliği ile Bediüzzaman Hazretleri’nin (ra) vefatının 56. sene-i devriyesi münasebetiyle icra edilen Bediüzzaman Haftası faaliyetlerinde, ana baş...

Risale-i Nur’da Enfâl Sûresi 46. âyetin tahlili
”İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider.” (Enfâl Sûresi, 46) Çok kapsamlı manaları ihtiva eden bu âyet, aynı zamanda ehl-i dünya ve e...

:15
Bir tecdid hareketi Risale-i Nur
İzmir Yeni Asya Eğitim Merkezi tarafından organize edilen “Bir Tecdid Hareketi Risale-i Nur” konulu konferansa, konuşmacı olarak iştirak ettik. Kutlu Doğum Hafta...

:85
Saadetimizin anahtarı özerklik değil, Türkler ile Kürtlerin...
Bediüzzaman Said NursÎ’nin fikirleri ışığında bir tahlil Özerklik, bir topluluğun tek bir devlet çatısı altında, ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini y&...

Ha sadeleştirilmiş Risale-i Nur’lar, ha sansürlenmiş Risale-...
Bir eserin, Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanıp yayınlanmayacağına, Diyanet İşleri Yayın Yönetmeliğinde yer alan inceleme esaslarına göre, yayın inceleme komisyonu karar...

Yeni Asya’nın hedefinde şahıslar yok, Risale-i Nur ölçüleri...
Yeni Asya’nın, çeşitli mahfillerde dile getirilen bazı ithamlarla karşı karşıya kaldığını duyuyoruz. Deniliyor ki “Yeni Asya’daki haber ve ya...