Hüseyin Taşkın

Padişaha kul olmak
Osmanlı sevdası, tabusu, övgüsü enteresan bir şey. “Osmanlıcılık” başlığıyla gelen, ağır fanatizmse farklı bir zihniyet.  Herkes, her fikri savunabilir. Herkesin inancı k...

Ya vatansız kalacağız ya zengin olacağız
Bir binanın manası betonlarda, içindeki çeşitli ham ürünlerde değildir. Bir binanın anlamı, çeşitli parçanın yekûnunun birlikteyken, ayrı ayrı parçalarından fazlaca olara...

Atatürk’ün o sözünü işitmiş miydiniz?
Gazi Atatürk’ün o sözünü işitmiş miydiniz? Kelimesi kelimesine aktarıyorum: “Ben diyerek, Ben’dendir diyerek; Yüce Yaradan’ın sadece kendisine kulluk ve i...

Şükür ki;
Hakk’ın sesi, haklının yardımcısı olduk. Hakkı hak edene vermek uğraşı içinde daim olduk.  Evladına sırt çevirenler, ailesini reddedenler varken; dünyada tüm insanlığa ye...

Çoğunluk ve gerçek
Uyarlık, yerine göre insan için en tehlikeli şey olabilir. Burada soru, uyarlığın neye olacağıdır.  Şayet uyarlık, insanda, etrafa, güce olursa; bu teslimiyet, insanı eks...

Tarih; dündür bugündür, yarındır
Osmanlı'yı, padişahları yeren şeyler dedikçe yer yer bazı kimselerden negatif tepkiler alıyoruz. Bu aslen, meselenin özünü idrak edemeyişlerinden kaynaklanıyor.  Tarih, "...

Büyük nasibi tepmek büyük nasipsizliktir
Büyük nasipleri reddetmek büyük musibetlerle insanı karşı karşıya getirir. Düşünün ki bir ot diken barındırmaz; ama bir gül dikenlidir. Güzelliğin reddi gülün dikeniyle m...

Firavun’a halef padişahlar
Allah insanı yarattı. Dileği için yarattı. Var olma hakkı olmadığı hâlde yaratılmış olan beşerin, hiçbir şekilde O'na hesap sorma hakkı olamaz.  Allah ne murat ettiyse el...

Eşsiz lider benzersiz kadro
Lider, önderce yürüttüğü davayı şahsında yaşar ve temsil eder. Ve asıl lider odur ki, kadrosunu yetiştirir, büyütür, eğitir. Yoksa, insanları "idare etmek" idareciliktir,...

Kapitalizm ve ülkeler
Kapitalizm, 'serbest piyasa ekonomisi'dir. Lakin bu serbesti, dünyayı sömürme ideali ve uygulamasında olan birkaç ailenin, rahat nüfuz edebilme serbestisidir.  Bu "sistem...

Yön ve güzergâh
İnsanın, önemli olan yürümesi değildir. Nereye ve hangi yoldan yürüyeceğidir.  Değerli veya değersiz olma yargısı, ancak ne yoluna olduğunu, ne yolla gidildiği açıkça dur...

Tehlike siyonist İslamcılıkta
Sözün özünü baştan pat diye deyiversem çok mu sert olur? Diyelim: Sinsi ve tehlikeli olan aslen, alenî nefret kusan, mescitte Müslüman öldüren "Siyonizm'in aşikar yüzü" d...

Bataklık bakiyken sinek fani olmaz
Kardeşim! Bize FETÖ'cüler darbe yaptıysa takip edip FETÖ'ye, onu da takip edip ABD'ye varmamız gerek. Mücadeleyi, bir pehlivanın bir bacağıyla dövüşerek değil, topyekûn p...

Akılcılık akılsızlıktır!
Moda oldu, materyalizmle (maddecilik) beraber belki de, bir furya: Akılcılık.  İnsanlar akıllarını esas aldıklarını söylüyor; korkuyu, sevgiyi, inanmayı, güvenmeyi ikinci...

Ah be milletim!
"Yorulduk! Dilimizde tüy bitti!  İnsaf edin gayri!  Bu giden vatan hepimizin, yalnız derdini çeken, uğruna düşünen, feryad ü figan eden bizlerin değil! Artık uyanın!  Vat...

Ölçü
Her netlik, bir ölçüye kıyasen vücut bulur ve ölçü nettir. Boyumuzu bir seksen kabul ederken, “bir santimlik uzunluktaki mesafenin bir santime denk olduğunu” kabul ederiz...

Demokrasi
Demokrasi, Yunanca bilmem ne kökünden gelmiştir demeyeceğim. İlk emsali şurada olmuştur gibi bizi hiç mi hiç alakadar etmeyen şeylerden de bahsetmeyeceğim.  İşin, bizi di...

Burada bir yanlışlık yok mu?
Tarih genellikle doğru olanların az olduğunu kaydeder.  Zira dürüstlük, bir imtihanı kazanmak mesabesindedir.  Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat ettiğinde cenazesinde yirmiye v...

Ne haldeysek gönülden
En güzel manzaranın karşısına görme işlevini yitirmiş iki göze sahip bir insanı koyarsanız, onda mevzu bahis manzara herhangi bir his uyandırmaz, ne bir kıpırtı ne bir es...

Kim marjinal?
Bundan neredeyse yirmi yıl öncesi... FETÖ'nün en gerçek terörü olan kültür emperyalizmi, o gün diyalog kılıfına bürünmüştü. Papa, cenap oldu; Müslüman kadın, Hıristiyan e...