Hüseyin Şahinoğlu

:3
Hürriyet yahut Rahman’ın atiyyesi
Hiçbir zorlama ve sınırlama olmaksızın istediği şeyi yapmanın ve istediği yere gitmenin paha biçilmez bir imkân olduğunu, -önemsiz bir olay dolayısıyla- göz altında bulun...

:6
Gördüklerimizden “Göremediğimize”
Tahkikî iman eğitiminde en önemli usûl kaidelerinden birisi, gördüklerimizden yola çıkarak “görmediğimize” ulaşmak, diğer bir ifadeyle “şehadetten hareketle gayba” iman e...

:3
İmanın tekâmülünde “fiilden fâile intikal etmek”...
İman ‘gayb’ı tasdik etmek, başka bir ifadeyle görünmeyene inanmak olduğuna göre bunun nasıl bir süreç içinde gerçekleştiği önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor; eğer ...

İnsani ve İslami incelik: Nezaket
Beş elemanı olan bir büroda çalışıyordu.Mesai arkadaşlarının hepsi olgun, saygılı kimselerdi. Üç ay sonra burada çalışmaya başlayalı iki yıl olacaktı. Bu zaman zar...

:7
Deizm: Çıkmaz sokak
Felsefî anlamda deizm, temel özelliği bakımından, kâinatın bir Yaratıcısı olduğunu kabul etmekle birlikte vahiy, nübüvvet ve ibadet gibi kavramları reddeden bir anlayışın...

Allah’ın ilmi ve “görünürlüğü”
Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyruluyor: “Allah’ın göklerde ve yerde olan her şeyi biliyor olduğunu görmedin mi?” (Mücadele, 58/7). Bu âyet açıkça Allah’ın her şeyi bilmekte o...

:6
Kur’ân okumak, yani Yaratanla konuşmak
Konuşma, “muhataba mesaj verme” demektir.Bu da çeşitli tarzda olur: Lâfza dökerek, fiilî bir tutum sergileyerek, susarak, işaret ederek… gibi. İçinde yaşadığımız â...

:5
Peygamberimizin (asm) duâ öğretme usûlü
Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesiyle, Allah’a ve ahirete gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çokça zikreden mü’minler için her bakımdan güzel örnek (üsve-i hasene) olan Resul-i Ekre...

:1
Kâinata bütünlük içinde bakmak
İnsan, bilmediği yerden gelen ve bilmediği yere doğru giden bir yolcudur.Bu yolculukta her şeyin iyi düzenlenmiş olduğunu görerek, kendisini yolculuğa çıkaran Kudr...

:1
Kader inancıyla ilgili usûl ve prensipler
İnsanın yapıp-etmeleriyle ilgili olarak bir kısmı insanın yine önceki irade ve yönelişleriyle bağlantılı, bir kısmı insan iradesinin dışındaki kimi çaba ve telkinlerle b...

:1
“Temizlik imandandır”
İNSANİYETTEN İSLÂMİYETE Hazırlayan: HÜSEYİN ŞAHİNOĞLUDünyada küçük varlıklardan en büyük varlıklara kadar bu âlemde açıkça görülen “temizleme” faaliyeti, hiç şüph...

Samimiyet ve içtenlik
İNSANİYETTEN İSLÂMİYETE - Hazırlayan: HÜSEYİN ŞAHİNOĞLUBeş yıldır emek verip canla başla çalıştığı kurumda, amirlerinin tensibiyle idarî bir göreve getirildiğinde,...

İnsaniyetten İslamiyete: İyiliğe karşı teşekkür (2)...
İNSANİYETTEN İSLÂMİYETE - Hazırlayan: HÜSEYİN ŞAHİNOĞLUTeşekkür konusunda İslâmiyet ne diyor, diye baktığımızda çok net bir tablo ile karşılaşıyoruz. Her şeyden ev...

:1
İnsaniyetten İslamiyete: İyiliğe karşı teşekkür (1)...
İNSANİYETTEN İSLÂMİYETE - Hazırlayan: HÜSEYİN ŞAHİNOĞLUHer gün sabah işe giderken veya akşam işten eve dönerken, toplu taşıma aracında sıkça karşılaştığı bir manza...

:2
Hz. Muhammed’in (asm) Peygamberliğine imanın temelleri...
Kelime-i tevhid ekseninde düşündüğümüzde, imanın ilk rüknü “Lâ ilâhe illallah: Allah’tan başka ilah yoktur”, ikinci rüknü ise “Muhammedün resûlullah: Muhammed Allah’ın pe...

:4
Hesap gününe imanın temelleri
Ahiret inancının belirli bir zaman dilimi olan “hesap gününe” imanın hem varlık âleminde, hem insan vicdanında, hem Kur’ân-ı Kerîm’de ve hem de Resul-i Ekrem’in (asm) had...

:5
İmanı kopmaz çelik haline getiren usûl
Risale-i Nur, denilebilir ki neredeyse her defasında iman esaslarını bu dörtlü “küllî deliller” bütünlüğü içinde ele alıp işliyor. Üniversitede ikinci sınıfa devam...

Tevhide açılan penceremiz: Vicdan
İnancı, dünya görüşü ve hayat tarzı ne olursa olsun, ani şekilde ölümle burun buruna gelen insanların, insiyakî olarak “Allah’ım!” diye çığlık attıklarını görmüş, en azın...

:7
Tevhidi yaşama pratiği olarak sünnet
Sonuç itibariyle Allah’ın gönderdiği son elçi olarak Resul-i Ekrem’in (asm) vahyin ışığında söylediği her “sözü”, yaptığı her “fiili” ve sergilediği “halinde” de, vahyin ...

Kur’ân’ı anlamanın ilk usûlü: Takva halinde okumak...
Bir kitabı okurken yazarı hakkında olumlu ya da olumsuz kanaat beslememiz, kitapla sağlıklı anlam ilişkisi kurmamızı etkiler. Beğendiğimiz yahut başkalarının çok b...