Hüseyin Hatemi

:3
Tabiî Hukuk’un İslami açıklaması
Bu açıklama öz olarak 30. Sure’nin (Rûm) 30. Ayetindedir: Tabiî Hukuk fıtrat dinidir. Dîn-i kayyımdır, everensel ve temel ilkeleri değişmez. Fakat insanların çoğu bilmezl...

:11
Ne yapmalı?
Erdemli Devlet düzeni (Medîne-i Fâzıla) için sağlıklı, erdemli toplum gerekir. İsmail Saymaz’ın “Şehvetiyye Tarikati” kitabındaki dehşet verici oluşum ve görünümler; bir ...

:1
Hukuk devleti düzenini sağlama ödevimiz
İnsan bu ödevini yerine getirip getirmemesi ile de sınanmaktadır. Bu ödevin yerine getirilmesi, İslami terimlerle: emr bil-ma’ruf ve nehy anil-münker ile olur. Ne var ki ...

:5
Demokratik ve sosyal hukuk devleti
Bizde Batı’dan alınmış terimler birçok inançlı kişiye itici gelir ve güvensizlik doğurur. Bu sebeple; Hukuk Devleti düzenini istemeyenler de bu güvensizliği körükler.  Bu...

:5
Evrensel tabiî hukuk ilkelerinin kaynağı
Evrensel Tabiî Hukuk ilkeleri demokratik ve sosyal Hukuk Devleti’nin temelidir. Değilse o düzen Anayasa’da “Hukuk Devleti” olarak nitelendirilse bile Hukuk Devleti değild...

:4
Sevgisiz hukuk devleti olur mu?
Bu sorunun cevabı bence menfî, olumsuzdur. Sevgi, insandaki canlılık kuvveti (ruh, canlılık enerjisi) gibidir. Ölü doğan çocuk nasıl gelişip olgunlaşamazsa; toplumda sevg...

:14
Ahlâk, hukuktan ayrılır mı?
Başlıktaki soruyu hareket noktamıza göre olumlu ve olumsuz cevaplandırmamız mümkündür. Olumlu cevabı verenler şöyle düşünürler: İlerleme ihtiyacı karşısında ahlâk yetersi...

:41
Depreme dayanıklı düzen
Hukuk devleti, depreme dayanıklı bir yapı olarak kurulmalıdır. Bunun için de bir “toplumsal dönüşüm” şarttır. Medîne-i Fâzıla (Hukuk Devleti) her şeyden önce “sağlam kaya...

:77
Hukuk devleti
Hukuk Devleti terimi Almanya’da, Fransız Devrimi sonrasında ve 19. yüzyıl başlarında doğdu. Bu terimi kullananlar herhalde Fransız Devrimi sloganlarının temelsizliğini, a...