Hüseyin Gültekin

:9
Darbelerle mücadele deyince...
Başta hangi iktidar olursa olsun, Yeni Asya her türlü bedelleri göze alarak darbelere hep karşı çıktı, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi ol...

:1
Bir musîbet, bin nasihatten tesirlidir
Başta mevcut iktidar olmak üzere hemen herkesin, her kesimin hizmetlerini, faaliyetlerini taktirle karşılayıp, alkışlar eşliğinde övgüler yağdırdıkları malûm cemaate Yeni...

:2
Onlar; şeyhlerinin arkasından gidiyorlar, ya siz?
Onlar her ne kadar; “biz artık Millî Görüş gömleğini çıkardık” deseler de Üstad Bediüzzaman’ın siyaset noktasında kesin bir dil ile reddettiği mazisi Cevat Rıfat Atilhan...

:5
Üstad’ın ikazlarını gözardı edince
12 Eylül 1980’de iktidardaki Demokratlara karşı yapılan askerî darbeye kadar geçen süre zarfında Üstadın vatan, millet ve Kur’ân adına iktidara gelmeleri için açıktan des...

:1
Çekişmeleri bir kenara koymak
Uzunca bir zamandır alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıkların ilkokul çağındaki çocuklara kadar sirayet etmesi ve bu sebeple hemen her gün işlenen cinayetler de ...

:11
Beka sorunu bahanesinin serencamı
Geçmişten bugüne, yapılan bütün askerî darbelerin veya verilen muhtıraların hemen hemen tek bahaneleri “beka sorunu” idi. Yani darbeciler kendilerine sivil iktidar...

:22
Beka sorunu mu dediniz?
Seçim için mi sandık başına gidiyoruz; yoksa düşmanla savaşmaya mı gidiyoruz? Şehrimize, dolayısıyla bize hizmet edecek olanları seçmek için sandık başına mı gidiy...

:4
Gidişat nereye?
Keşke işlenen suç oranlarını ve bunlara bağlı olarak açılan hapishanelerin sayılarını da araştırma şirketi bizi haberdar etseydi. Bir süre önce meşhur araştırma şi...

:10
Siyasî tarafgirlik
Siyasî tarafgirlik insanları ne hale getiriyor? Nasıl da aklı, vicdanı, insafı devreden çıkarıp, körleştiriyor, sağırlaştırıyor!.. Akıl, şuur, basiret devreden çık...

:38
Demokratların fetret dönemi
Üstad Bediüzzaman’ın iktidara gelip başarılı olmaları için “vatan, millet ve Kur’ân” adına duâ ediyorum diyerek hayatı boyunca destek vererek, talebelerine de bu yönde te...

:25
Âdil idareciler ve hâkimler
İslâm tarihi Kur’ân’ın emrettiği ve tarif ettiği hakikî adalet örnekleriyle doludur. Başta peygamberler olmak üzere, sahabe-i kiramın, nice mücedditlerin, nice din...

:17
15 Temmuz alışık olmadığımız bir darbe girişimidir...
Altmış askerî darbesi de dahil olmak üzere hemen on senede bir yapılan bütün darbeleri ve hükümetlere yönelik verilen muhtıralara şahit olan, yaşayan birisi olarak, bu dö...

:65
Dinî değerleri siyasetlerine alet edenler
Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan ve yaşanmakta olan hemen bütün olaylar, hadiseler Üstad Bediüzzaman’ın yıllar önceden haber vererek, dile getirdiği tesbitleri, teşhisleri ...

:10
Nemelâzımcılık musîbetlere dâvetiye olabilir
Uzun süre Osmanlı İmparatorluğu’nu şanla şerefle idare eden Kanunî Sultan Süleyman; “Bir gün acaba raiyetimdeki bu koca devlet de inkıraza girer çöker mi?” diye derin der...

:12
Şevk ve heyecan dolu ihtiyare bir hanım
Yaşı çoktan altmışını geçmiş, artık hayatının kışını yaşayan mübarek bir hanım... Halk arasında her ne kadar; ”yaşı altmış, işi bitmiş..” söylense de bu hanımın iş...

:14
Önemli olan şahıs değil, şahs-ı manevîdir
Yüce Allah; “ihtilâfa düşmeyin; sonra kuvvetiniz elden gider” (Enfal 146) buyurmak suretiyle, mü’minler açısından birlik beraberliğin önemine; tefrika ve ihtilâfın da teh...

:3
Yaşayan ölüler
Var olan, bitmek bilmeyen ve hepimizi alâkadar eden problem ve sıkıntıları dert edinmeyip, olup bitenleri görmezden geliyorsanız mesele yok... Veya olup biten haks...

:5
Mübarek beldelerin mânevî havasını teneffüs etmek
Hz. Peygamberin (asm) memleketi olan Mekke ve Medine’nin mübarekiyetini, Beytullahın kudsiyetini, Mescid-i Nebevi’nin nuraniyetini, Müslümanların ilk mescidi olan Kuba’nı...

:5
Dakik bir Nur Talebesi
Nurlar’la haşir neşir olmuş, hizmette bulunmuş, şimdi artık hayatının kışını yaşamakta olduğu halde, halen Nurlar’la iç içe bir hayat geçiren kimliğinin saklı kalmasını i...

:5
Cemaatleri hedef tahtasına koymak kimin işine yarar?
Bir zamanlar cemaatleri kastederek; “biz var olduğumuz için siz varsınız..” yani varlığınız ve himayemiz altında varlıklarını sürdürüyorlar anlamında sözler sarfeden şim...