Hüseyin Gültekin

:4
Nurlara lâyık talebe olabilmek
Haramların, günahların sel gibi üzerimize geldiği fitne asrında Bediüzzaman gibi bir mürşde layıkıyla talebe olmak, Risale-i Nurdan gereği şekilde istifade edebilmek bu z...

:6
O manevî yangın söndürüldü mü?
Yaklaşık bir asır önceden Üstad Bediüzzaman’ın: “alevleri göklere yükselen bir yangın görüyorum; içinde evlâdım yanıyor; imanım tutuşmuş yanıyor; o yangını söndürmeye ko...

:12
İlk düğme yanlış iliklenince
12 Eylül 1980 askerî darbesine kadar Üstadın tavsiyeleri istikametinde Demokratlara nokta-i istinat olmuşsunuz, iktidara gelip başarıları için duâ ederek yardımcı olmuşsu...

:9
Gidişat nereye?
Optimar araştırma şirketinin Mayıs 2019 da 26 şehirde 3500 kişi ile yaptığı; “kendinizi dini anlayış bakımından nasıl tanımlarsınız?” sualleriyle ilgili anket çalışmasınd...

:2
“Osmanlı Avrupa’ya, Avrupa da İslâm’a hamiledir”...
Merhum M. Âkif bir Avrupa seyahati dönüşünde intibalarıyla alâkalı olarak; “İşleri var dinimiz gibi; dinleri var işlerimiz gibi..” çok veciz ve isabetli bir beyan ile di...

:2
Büyük halifelerden tavsiyeler
Hz. Peygamberin (asm) din-i mübini tebliğ yolunda karşılaştığı bütün engeller, sababelerin maruz kaldıkları her türlü işkence ve azapları ve onların gösterdikleri sebat v...

:2
İslâm âlemi bu hâle nasıl düştü?
Düşünebiliyor musunuz neden, niçin yeryüzünün en geri kalmış ve en fakir ülkeleri İslâm ülkeleri olsun? Neden dünyada en sıkıntılı, en problemli, en huzursuz ülkel...

:9
Darbelerle mücadele deyince...
Başta hangi iktidar olursa olsun, Yeni Asya her türlü bedelleri göze alarak darbelere hep karşı çıktı, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi ol...

:1
Bir musîbet, bin nasihatten tesirlidir
Başta mevcut iktidar olmak üzere hemen herkesin, her kesimin hizmetlerini, faaliyetlerini taktirle karşılayıp, alkışlar eşliğinde övgüler yağdırdıkları malûm cemaate Yeni...

:2
Onlar; şeyhlerinin arkasından gidiyorlar, ya siz?
Onlar her ne kadar; “biz artık Millî Görüş gömleğini çıkardık” deseler de Üstad Bediüzzaman’ın siyaset noktasında kesin bir dil ile reddettiği mazisi Cevat Rıfat Atilhan...

:5
Üstad’ın ikazlarını gözardı edince
12 Eylül 1980’de iktidardaki Demokratlara karşı yapılan askerî darbeye kadar geçen süre zarfında Üstadın vatan, millet ve Kur’ân adına iktidara gelmeleri için açıktan des...

:1
Çekişmeleri bir kenara koymak
Uzunca bir zamandır alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıkların ilkokul çağındaki çocuklara kadar sirayet etmesi ve bu sebeple hemen her gün işlenen cinayetler de ...

:11
Beka sorunu bahanesinin serencamı
Geçmişten bugüne, yapılan bütün askerî darbelerin veya verilen muhtıraların hemen hemen tek bahaneleri “beka sorunu” idi. Yani darbeciler kendilerine sivil iktidar...

:22
Beka sorunu mu dediniz?
Seçim için mi sandık başına gidiyoruz; yoksa düşmanla savaşmaya mı gidiyoruz? Şehrimize, dolayısıyla bize hizmet edecek olanları seçmek için sandık başına mı gidiy...

:4
Gidişat nereye?
Keşke işlenen suç oranlarını ve bunlara bağlı olarak açılan hapishanelerin sayılarını da araştırma şirketi bizi haberdar etseydi. Bir süre önce meşhur araştırma şi...

:10
Siyasî tarafgirlik
Siyasî tarafgirlik insanları ne hale getiriyor? Nasıl da aklı, vicdanı, insafı devreden çıkarıp, körleştiriyor, sağırlaştırıyor!.. Akıl, şuur, basiret devreden çık...

:38
Demokratların fetret dönemi
Üstad Bediüzzaman’ın iktidara gelip başarılı olmaları için “vatan, millet ve Kur’ân” adına duâ ediyorum diyerek hayatı boyunca destek vererek, talebelerine de bu yönde te...

:25
Âdil idareciler ve hâkimler
İslâm tarihi Kur’ân’ın emrettiği ve tarif ettiği hakikî adalet örnekleriyle doludur. Başta peygamberler olmak üzere, sahabe-i kiramın, nice mücedditlerin, nice din...

:17
15 Temmuz alışık olmadığımız bir darbe girişimidir...
Altmış askerî darbesi de dahil olmak üzere hemen on senede bir yapılan bütün darbeleri ve hükümetlere yönelik verilen muhtıralara şahit olan, yaşayan birisi olarak, bu dö...

:65
Dinî değerleri siyasetlerine alet edenler
Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan ve yaşanmakta olan hemen bütün olaylar, hadiseler Üstad Bediüzzaman’ın yıllar önceden haber vererek, dile getirdiği tesbitleri, teşhisleri ...