Hüsamettin Çalışkan

Haydar Haydar…
Başlığı attım ve O'nunla yaşadıklarımı, O'nun yaşattıklarını, O'nunla hayatı nasıl anlatsam diye sayfaya bakıp durdum. Aklıma ilk gelen, bu halimi yansıtan bir şiir ol...

Sonuç ve Milli Ekonomi Modeli
17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde varlığını hissettirmeye başlayan Galata Sarrafları, bilinen adıyla Galata Bankerleri, Saray ile başlayan yolculuklarını, köyd...

Sonuç ve Milli Ekonomi Modeli
17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde varlığını hissettirmeye başlayan Galata Sarrafları, bilinen adıyla Galata Bankerleri, Saray ile başlayan yolculuklarını, köy...

Galata bankerleri: Muharrem Kararnamesi
Osmanlı Devleti 1879'da yılında Rüsüm-u Sitte İdaresinin kuruluşunu kabul edince borç ödemelerinde Galata Bankerlerine öncelik vermişti. Batılı sermaye sahipleri de, k...

Galata bankerleri: Rüsum-u Sitte (Altı Vergi)
1877-78 Rus savaşında Osmanlı İmparatorluğu, binlerce kilometre uzunluğundaki Batı ve Doğu cephelerinde savaşmış ve bu yüzden büyük masraflara girişmişti. Savaşta yeni...

Galata bankerleri: 1875-1881 arasında bankerler
Galata bankerlerinin önemli fonksiyonlarından biri mültezim olmaktı. Devlet tarım, gümrük, hatta bazı imalat gelirlerini vergilendirmede aciz kaldığı için, bunları açı...

Galata bankerleri: İflasa doğru
1875'te açıklanan ve bir nevi "iflas" sayılan borçların ödenemeyeceğinin ilanı, gören gözlere işaretlerini göstermişti. 1873 yılında Avrupa'da başlayan Kapitalizm'in i...

Galata bankerleri: İlk dönem borçlanmalarında bankerlerin ro...
İlk dönem borçlanmaları 1854-1875 yılları arasında olmuştur ve 15 (on beş) tanedir. Bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi bu borçlanmaların en önemli özellikleri;...

Galata Bankerleri: Hava oyunları (konsolid)
1860'lardan itibaren Galata'daki Komisyon Han'ı ve Havyar Han'ında finans imparatorluklarını kurmuş olan Galata Bankerleri, Saray'dan başlayıp vezir, vükela, memur ve ...

Galata Bankerleri: O bankerler kimdi?-II
4- Jacques Alleon: Fransız uyruklu Jacques Alléon, 19. Yüzyıl Galata bankerleri arasında önde gelen bir isimdir. Alléon'u diğer bankerlerden ayıran özellik ...

Galata Bankerleri: O bankerler kimdi?
1854 yılında Avrupa piyasalarına yapılan ilk borçlanma, Osmanlı Devleti'nde "banka" kurumunu gündeme getirmiştir. Çünkü Avrupalı sermayedarlar, verdikleri paralara kar...

“1854” ilk borçlanma
19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Avrupa'da Sanayi Devrimi büyük ölçüde tamamlanmış, sanayicilerin ve şirketlerin gelirlerinde büyük bir artış görülmesine karşılık,...

Galata Bankerleri: Kırım savaşına doğru (1854 öncesi)...
Osmanlı Devleti 1760'lardan ve özellikle de 1780'lerden itibaren yoğun bir biçimde mali sorunlarla karşılaşıyordu. Bu durumda devlet, bir yandan iç piyasalarda, örneği...

Galata Bankerleri: Bir dönüm noktası: 1838
1820'lere gelindiğinde İngiltere Sanayi Devrimi'ni tamamlamış ve Napolyon Savaşları sonucunda Fransa'yı yenerek dünya pazarlarında rakipsiz duruma gelmişti. Ancak, ayn...

Galata Bankerleri: Bankerliğe geçiş
Galata sarraflarının bankerliğe terfi etmeleri için gerekli sosyal ve ekonomik ortamın temellerinin II. Mahmut döneminde atıldığını söyleyebiliriz. 31 yıl padişahlık y...

Galata Bankerleri: Sarraflar
II. Mehmet'in İstanbul'u fethiyle Galata da Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girdi. Ancak Galata'nın özel durumu sebebiyle Fatih, buraya özel ahitname yayınlamış ve ek...

Galata Bankerleri: Neden Galata?
Galata Bankerleri ismi ile ünlenmiş tarihi grubun, Osmanlı Devleti'nde ortaya koyduğu icraatlar erbabınca malumdur. Biz de bu malumu, ilam etmek niyetindeyiz. Tarihimi...

‘Haydar Baş ne zamandır Atatürkçü?’
Mustafa Kemal Atatürk, Yıldırım Ordusu Kumandanlığı’nı üstlenip İstanbul’dan Halep’e gideceği zaman Alman Mareşal Falkenhayn’dan kendisine sandıklarla altın gelir. Almanl...

Tersten okumalar
Doğan Kitap’tan çıkan Konstantiniyye Oteli, Zülfü Livaneli’nin yazarlık serüveninin kilometre taşlarından… Kitabı geçen yıl okudum. Üslup ve kurgu açısından güzel; yedi y...

Kitap okuyalım
Libonet Okur Profili ve Kitap Satın Alma Davranışları Araştırması, 2015’te yaptığı kapsamlı bir inceleme ile Türkiye’nin okur profilini ortaya çıkarmış. Durum, haliyle iç...