Hümeyra Titer

Tevhide seyahat
Bir yaratıcının varlığı, insanlık tarihi boyunca en çok üzerinde durulan meselelerden olmuştur. Başını kaldırıp bakan insan merak etmiştir, çünkü. Ben kimim, benimle birl...