Hülya Çilek

Yüreğine sor
Yüreğine sor kaç baharda üşüyen ruhuna serpiştirmiş aşk diye alnına vuran rahmet damlalarını… Ve kaç mevsim saklamış ruhunda gizlediği coşup taşan sevda pınarını… ...

Benim sâdık yârim kara topraktır
“Ey nefsim! Deme, ‘Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maîşetle sarhoştur.’ Çünkü, ölüm değişmiyor; firâk bekàya kalbolu...

:24
İstemem!
İstemem aşka bulanmamış, aşka boyanmamış şu fâni hayatı. Seni söylemeyecekse bülbüller, Sen kokmayacaksa güller, Seni anlatmayacaksa kitaplar istemem; varsın olm...

:15
Aşksız üşürmüş yürekler!
Aşksız üşürmüş yürekler! Ne ananın, ne babanın, ne evlâdın, ne yârin ne yârenin bakışları ısıtırmış aşkla yıkanmamış ruhumuzun donmuş çehresini. Üşüyenlere mahsusmuş ası...

:9
Hoşgeldin Ey Sevdicek!
Hoşgeldin Ey Sevdicek! Arabistan kuraklıktan değil cehaletten kavrulurken, güzel Mekke’n bakışlarını Hira’ya çevirmişti. Seni beklemekteydi kâinat. Sadece bir ke...