Hülya Çelik

Rabbim teşekkür ederim
Her gün gözlerimi yeni bir güne açtığın için, bana görecek göz, sesleri kavrayacak kulak, bütün nimetleri tatmam için dil, güzel kokuları koklamam için burun verdiğin içi...

:3
Nur çocuklar ile okuma programı
’Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sakitane Nur’un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler...

:1
"Rabbim, Seni çok seviyorum" diyebilmek
Tefekkür Hey arkadaş! Gözlerini aç yeni bir Ramazan sabahına. Etrafını temaşa et... Her şeye mâna-yı harfi ile bak... Hava yine güneşli, aydınlık tam...

Nur çocuklarla okuma programı
‘’Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitane Nur’un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerle...

Sadece oku!
Cenâb-ı Hak, Hucurat Sûresi: 13. âyette buyuruyor ki; “Allah katında en şerefliniz takva sahibi olanınızdır.” Düşünelim biraz. Bu âyetin üzerinde tefekkür edelim....