Hulki CEVİZOĞLU

:24
Volkanik Ülke
Daha "Doğu Akdeniz'deki gerilimi" tartışmayı bitirmeden yeni bir gündemimiz oldu.Yıllar içinde yaşanacak olayların 24 saatin içine sığdığı "volkanik bir ...

Makinelerin isyanı
Makinelerin yaratıcısı "insan" kıskançlığı tutunca, makinelerin arasına fitne tohumları eker. Makineler, kibirli ve aptal oldukları için kendilerine hayrandırlar ve b...

:3
Tür İçi Ayıklama Ve "Homo Politicus"
İnsanoğlu yerinde duramayan, tatminsiz ve çoğu zaman da kifayetsiz bir canlı.*Ama buna karşın, mutlaka birinci olmak arzusunda!Y...

:9
Erkek kraliçeler
Dünkü yazımda insanların onaylanma ve sahiplenilme arzusundan söz etmiştim.*Kitleler de karşılarındaki insanları bazen olduğundan farklı kimliklerle ...

:11
Sahiplenilme arzusu ve insanın onay arayışı
İnsanlar yaşam boyunca onaylanma ve sahiplenilme arzusu içindedirler.*Bu davranış bilinçli olabildiği gibi bilinç dışı da gelişir.Bu kişiler, ...

:11
Sezarizm: Kendini yıkma
Sürekli olarak kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetleri ile karşılaşıyoruz. En son yaşadığımız vaka, 27 yaşındaki pırıl pırıl bir gencimiz Pınar Gültekin...

:8
Tarih ve hafıza (Bellek)
İnsanların yaşamı bir "tarihtir." Bizler bir "tarih nehri içinde akar gideriz."Ama bizden önce yaşayan yaklaşık 7 milyar insanın nasıl yaşadığını, hangi değ...

:8
Küresel Cezaevi
Tüm dünyaya korku salan, "küresel bir cezaevine" çevirdiği koca dünyada insanları birbirinden "tecrit" eden ve hâlen 2. dalgasından korkulan bir korona virüs ile k...

:17
Boş kesinlik!
"Bilmek" ve bilmeyi sağlayan öz (gerçek, olgu ve ilkeler bütünü) olan "bilgi" elbette çok önemlidir.Bu önem nereden geliyor ve niçin bilgi sah...

:123
Müthiş gerçek ve anlam fazlasına teslim olmak
Ayasofya, müze olarak kullanılan ama aslında cami olan tarihi bir mabet, tapınak, ibadethane.Camiydi, tekrar camiye çevrildi!Az sonra bunu açıklayaca...

:23
Atatürk'ü kimse umursamadı
"Atatürkçülerin Atatürk'ü umursamaları için" karşı cepheden/mahalleden bir saldırı gelmesi gerektiğini anladım.Yoksa, dünyanın en değerli bilgisini ortaya ç...

:9
Özne ile nesneyi ayırt edememek!
İnsan, 21. Yüzyıl Türkiye'sinde anlamlandıramadığı kimi gerçeklerle yüzleşince, geçmişi anlamlandırıyor ve pek bir şey değişmediğini görüyoruz.Neredeyse, insanı...

:21
"Atatürk yanlış yere defnedildi!"
İBB Başkanının büyük sükseyle duyurduğu, amacı -henüz- net olarak anlaşılamayan 6,5 milyon liralık "faili/kimliği meçhul tablo" satın alma tartışmaları sürüyor....

:15
Kılıçla İstanbul'u, tabloyla gönülleri fethetmek
II. Mehmed'in 1453'te Kostantiniyye'yi fethederek "İstanbullaştırması" ve "Fatih" unvanını almasından bu yana 567 yıl geçti.Venedikli ortaçağ ressamı Gentile Bellini'...

:29
Ayasofya ve Atatürk'ün imzası gerçeği
Ayasofya.1.500 yıllık bir ibadethane.Dünyanın en eski katedrali.Aya sözcüğü "kutsal" ya da "azize" anlamına geliyor. Sofya...

:7
Etkin bir muhalefeti, medyayı ve güçler dengesini yok etmek...
Çok yazdık. Medya ve iktidar ilişkileri, toplumun belli bir siyasal görüş tarafından tek yönlü olarak biçimlendirilmeye çalışılması ile karşı karşıyayız.Tar...

:27
Muhammed Ali'nin manifestosu
ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken ortaya çıkan ırkçı polis şiddetine karşı gösteriler sürüyor.ABD yöneticileri, bizim kendi ülkemizde çok alışık olduğu...

:11
Otorite ve medya çatışması
Gün geçmiyor ki dünyanın herhangi bir ülkesinde iktidar (otorite) ve medya çatışması haberleri duymayalım.Bu tarih boyunca da böyleydi.**...

:7
Kutsalları "Nesneleştirmek"
Siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un ırkçı polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemler sürüyor.Bugün kitlesel eylemlerin 13...

:44
Mustafa Kemal'in çektiği acı
Türkiye'nin "kurtuluş" ve Cumhuriyetin "kuruluş" yılları, o yıllarda yaşananlar, çekilen acılar hep "tarih" bilimi açısından ele alınmaktadır.*...