Hıfzı Topuz

:61
Enstitülere yazık oldu
Son günlerde bazı dostlarımız sık sık Köy Enstitülerinden söz ettiler. Bu konuşmalar beni 46 yıl öncesine götürdü. TRT’de çalıştığım dönemde Köy Enstitüleri konulu önemli...

:13
Sevdiğim Devlet Başkanları
UNESCO’daki görevim sırasında tanıdığım devlet başkanları arasında birkaçı bende özel bir yer bıraktı. Bugün onlardan ikisini anlatmaya çalışacağım. Ama önce Sayın...

:21
Yetmiş sene önce Kore'de ne işimiz vardı?
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kore’de komünistlerin egemenliği vardı. Bir süre sonra Amerikalıların desteğiyle iç savaş başladı. Savaş, NATO adına yapılıyordu. Kı...

:40
Menderes Döneminde Basın Özgürlüğü
1950-1960 yılları arasında acaba basın özgürlüğü ne durumdaydı?14 Mayıs 1950 seçimleri ile Demokrat Parti iktidara geldiği zaman bütün gazeteciler bayram etmişti. ...

:10
27 Mayıs'ta Düş Kırıklıkları
Mayıs 1960’ta Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde Gazetecilik Eğitimi ve Araştırmaları Uzmanı olarak çalışıyordum.  Ondan bir buçuk yıl önce Akşam’ın Genel Y...

:40
Yazmasalar Olmaz mıydı? - Hıfzı TOPUZ
Neden yazıyorlar? Son günlerde kafaya bu konuyu taktım. Yazı yazmanın sayısız nedeni var elbette. Her şeyden önce düşüncelerini paylaşma ihtiyacı. ...

:15
Dostum Ali Ulvi Ersoy
Bana Ali Ulvi’yi Cumhuriyet’te çizmeye başladığı günlerde Ferruh Doğan tanıttı. Kısa sürede yakın dost olduk. Ulvi bir süre sonra İsmail Cem’in ablası Alev’le evlendi. Ma...

:24
Dost Orhan Kemal
Orhan Kemal gerçek bir sosyalistti. Yazıları halkın, yoksulların ve özellikle işçilerin sorunlarından esinlenerek kitleleri etkileyen bir havadaydı. Yazarlığa Bursa Hapi...

:20
Geçmişi hiç özlemiyorum
Geçmişi hiç aramıyorum, hiç özlemiyorum. Geçmişin nesini özleyeyim ki? O günleri düşünüyorum, dünya kanlar içindeydi. İspanya iç savaşında kan gövdeyi götürüyordu. Franco...

:32
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nden bugünlere
Bugün, demokratik Batı dünyasında halk kitleleri, sürekli barış içinde insan haklarını saygıyla yaşıyor. Evrensel kurallar bunu gerektiriyor. Ama biz hâlâ aydınlanma devr...

:47
Bir zamanlar Paris
Ben o günlerden bu yana Paris’i hiç aksatmadım. Şimdi Paris bana hüzün veriyor, içim sızlıyor. Bir zama...

[Haber görseli]
:107
Kültür politikalarına ne zaman sıra gelecek?
Kültür politikaları kavramı ilk kez 1960’lı yıllarda Unesco toplantılarında ortaya atıldı. 1965-1974 yıllarında Unesco Genel Müdürü olan René Maheu kültür politikalarını ...