Hidayet Karakuş

Güncel sözcükler sözlüğü
 Afiş: Görülmelik baskı aracı. Ahlak: Dürstlüğün tersi! Altın: Zarrab. At: Binicisine göre kişneyen. Avro: Ortak soygun aracı. Barış: İ...

Çukurova'da dil oturumları
        Bu yıl 11. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri’nde üç oturumda Türkçeyi konuştuk Kemal Ateş’le.  O, yeni yayımladığı Saklı Sözlük üzerine kurdu konuşmasını.  Ben ...

12 Eylül'ün karanlığından Türkçe'nin aydınlığına...
Son yıllarda genç yazarların, ozanların dilleri Osmanlıcaya ağdı. 1980’den sonra yetişenler Türk Dil Kurumu’nun 1983’e değin yaptığı çalışmaların verimlerini göremediler,...