Hayri Aytaç

:164
Bekir İbiş Ağabeyi rahmetle anıyoruz
‘’Âvazeyi bu âleme Dâvûd gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sâdâ imiş’’ Ebediyete irtihâlinin üçüncü sene-i devriyesinde merhum Bekir İbiş Ağabeyimizi rahm...