Hayrettin Karaman - Ramazan

Bayram
Müslümanların iki ortak bayramı var; Ramazan (Fıtır) ve Kurban (Adhâ) bayramları. Selamdan örtün...

:28
Bayram sevincim
Bayramlara mahsus sevinme, neşelenme, mutlu olma sebepleri vardır; bunlardan dolayı bayramı idrak edenler sevinirler, çeşitli vesilelerle (ziyaret, mektup, telefon, elekt...

Bayram sevincim
Bayramlara mahsus sevinme, neşelenme, mutlu olma sebepleri vardır; bunlardan dolayı bayramı idrak edenler sevinirler, çeşitli vesilelerle (ziyaret, mektup, telefon, elekt...

Bayram sevincim
Bayramlara mahsus sevinme, neşelenme, mutlu olma sebepleri vardır; bunlardan dolayı bayramı idra...

:25
Şeriatsız tarikat olmaz
Sahih İslam bilgisi, İslam inancını, ibadet, muâmelat ve ahlakını anlatan onaylanmış kitaplardadır; Müslüman olmak ve inancına uygun bir hayat sürmek isteyenlerin öncelik...

:71
Mübarek günler ve gecelerle ilgili bid’atlar (3)
Kandil ve diğer mübarek günlere sünnet-bid'at ölçüsünde baktığımızda doğru ve yanlış olanları şöylece özetlemek mümkündür: Rabîulevvel ayının onikin...

:22913
Kadir Gecesi
Allah Teâlâ ibâdetlere verdiği ecir, sevap ve ödülleri arttırdığı, af isteyenleri bağışladığı, duâları kabûl ettiği, manevîyatımızı oluşturan unsurları takviye ettiği, dü...

:22857
Mübarek günler ve gecelerle ilgili bid’atlar (1)
Sevgili Peygamberimizin (s.a.), vazifesini yerine getirmek için gerekli bulunan hürriyeti elde edeceği Medine (daha önceki adı Yesrib) şehrine hicretinden günümüze kadar1...

:10
Muhyiddin b. Arabî ve Şeriat (1)
Muhyiddîb-n b. Arabî daha ziyade el-Fütûhâtu’l-mekkiyye isimli eserinde hem İslam’ın inanç esaslarını usûlü(akaidi) hem de ibadetleri ve muâmelâtı (fürûu) genel olarak Eh...

Muhyiddin b. Arabî ve Şeriat (1)
Muhyiddîb-n b. Arabî daha ziyade el-Fütûhâtu’l-mekkiyye isimli eserinde hem İslam’ın inanç esasl...

:13
Zekat yükümlüsü
Hz. Peygamber (s.a.) ve dört halifesinin yaşadığı çağda, normal bir ailenin yıllık geçim ihtiyacı göz önüne alınarak bir miktar (çeşitli mallardan birer miktar ki buna ni...

Fıtır sadakası (Fitre)
Fitre, hicretten sonraki ikinci yılda oruç ile birlikte farz (Hanefîlere göre vacip) kılınmıştır. Borç olarak tahakkuk etmesi Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin...

:3
İtikâf
Sözlük anlamı “bir şeye bağlanmak, kendini ona vermek, yoğunlaşmak" olan itikâf İslâm'da oldukça etkili ve değerli bir ibâdetin adıdır. Bu ibâdet, Allah rızâsı için itikâ...

:44
Peygamberimizin sünneti
Ahlâkı Kur'ân, yaşayışı ve davranışı en güzel örnek olan Fahr-i Kâinât (s.a.) Efendimizin maddî, manevî ve ruhânî hayatı müslümanlar için rehberdir, hayat programıdır. Mü...

:16
Bir şiar olarak peygamber sünneti
Ahlâkı Kur'ân, yaşayışı ve davranışı en güzel örnek olan Fahr-i Kâinât (s.a.v.) Efendimizin hem maddî, hem de manevî ve ruhânî hayatı müslümanlar için rehberdir, hayat pr...

Mevlânâ, Hz. Peygamber (s.a.) ve Şeriat (3)
(6/167) Şeyh “Ben Tanrıyım” dedi ama ileri gitti, bütün körlerin boğazını sıktı./Kulun varlığı Tanrı varlığında yok olunca ne kalır? Bir düşün a çıfıt!/ Gözün va...

:41
Fıtır sadakası (Fitre)
Fitre, hicretten sonraki ikinci yılda oruç ile birlikte farz (Hanefîlere göre vacip) kılınmıştır. Borç olarak tahakkuk etmesi Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin...

Fıtır sadakası (Fitre)
Fitre, hicretten sonraki ikinci yılda oruç ile birlikte farz (Hanefîlere göre vacip) kılınmıştır...

:18
Zekat alacaklısı
Zekâtın kimlerin, hangi derecede zengin olanların verecekleri konusu daha önce açıklanmıştı. Zekâtı belli bir zenginliğe, servet fazlasına sahip olanlar, geliri olmayanla...

:35
Zekat yükümlüsü
Hz. Peygamber (s.a.v.) ve dört halifesinin yaşadığı çağda, normal bir ailenin yıllık geçim ihtiyacı göz önüne alınarak bir miktar (çeşitli mallardan birer miktar, nisâb) ...