Hayrettin Karaman

:77
Barış Pınarı oyunbozan harekettir
Küresel sermaye ile bu sermayeye büyük ölçüde hâkim içeride ve dışarıdaki İsrail’in hizmetçisi o...

:74
Öz eleştiri
Arapça bir WhatsApp grubunda paylaşılan ve aşağıda tercümesini sunacağım öz eleştiriyi, oranını ...

:6
Kooperatifçiliğimizin durumu
Yusuf Üstün Bey bugün de misafirimiz olarak yazıyor: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, en üst d...

:12
Kooperatifçilik alternatifi ile faizsiz birikim ve finansman...
Faizsiz finansmanın araçları içinde şirketleşme, katılım (tekafül) sigortacılığı, katılım bankal...

:16
Kısa adı Islah nasıl bir okuldu?
Islah’ta birinci sınıfta Türkçe öğretim yapılmakta; ikinci sınıftan itibaren gerek öğretimde, ge...

:23
Yetişmiş insan eksikliği yeni değil
N. Erbakan Üniversitesinde öğretim üyesi olan değerli araştırmacı ilim adamı sayın İsmail Bilgil...

:24
Eksiğimiz iyi yetişmiş insandır
Bilimde, felsefede, teknolojide, siyasette, üst düzey devlet görevlerinde, irşadda ve eğitimde m...

:56
Çürük iplik ile sağlam elbise dikmek
Terzi ne kadar usta ve dürüst olursa olsun iplik ve/veya kumaş çürük ise veya bunların içinde çü...

:62
Suret-i haktan atış yapma
Soner Yalçın, Sözcü’nün 6 Eylül 2019 tarihli nüshasında Ak Parti’den ayrılıp parti kurmak isteye...

:27
Katılım bankalarında büyük değişim
Dün sözünü ettiğim Tebliğ’de benim bildiğim ilk defa resmi olarak bu bankaların “faizsiz bankala...

:8
Faizsiz finansman tarafındaki gelişmeler
Sanayiin, ticaretin, bireylere ve kurumlara ait ihtiyaçların finansman ihtiyaçlarına karşılık el...

:48
Yalnızca “Lâ ilâhe illallah” diyen?
1.Hadis-i şerifte geçen; “Lâ ilâhe illallah diyen cennete girecektir” ifadesini ehl-i kit...

:10
Reşid Riza’nın hilâfet teorisi ve çalışmaları
Reşid Riza’nın hilafet teorisini, Hilafet konulu eserinde ortaya koyduğu – ya tartışmalı ...

:20
Hilafetin kaldırılması ve sonrasında Reşid Rıza
İttihad ve Terakki Fırkası’nın genç unsurlarından bir kısmını da içine alan Mustafa Kemal ve sil...

:16
Reşid Riza İttihatçılar ve hilâfet
İttihatçılar iktidara gelmeden önce yönetimle ilgili iki önemli söz vermişlerdi: ...

:12
R.Riza, Hilâfet ve Abdülhamid
Bir tarihçimiz Reşid Riza’nın Abdülhamid’in hilâfetine karşı çıktığını ve Arap hilâfetini savund...

:33
“Mevlâ görelim neyler”
Biz en aziz ve şüphesiz sahih dinin mensupları olarak ‘Kitab’ın kavlince Müslümanlar olursak, Al...

:30
Nuseybe el-Mâziniyye (Ümmü Umâre)
TDV İslam Ansiklopedisi’nde bu değerli ve kahraman sâhâbînin (sahâbiyye kelimesi Türkçe’de kulla...

:12
Takdir ve tenkit
Bugünlerde fırsat buldukça Sayın Orhan Koloğlu’nun yazdığı “Abdülhamid Gerçeği” isimli eseri oku...

:16
Tantâvî Nedvî’yi anlatıyor
Hastalanmadan önce bir kitaba başlamıştım, kitabın konusu son yüz elli yıl içinde yaşamış olan İ...