Haydar Keskin

Soykırım iddialarına dayalı haksızlığa...
Türk halkı “Ermenilere soykırım” konusunda büyük bir haksızlık ve yalanla karşı karşıyadır. Özgüvenle emperyalizmin bu yalanını geri çevirmeliyiz. Yanıtımız onların anlay...