Haydar BEKTAŞ

İslam ölçülü olmayı emreder
Bir cenaza münasebetiyle Trabzon'un Düzköy ilçesinin bir mahallesinde camideyiz. Yaklaşık 300 kişilik bir cemaat... Kürsüde bir müftü… İslam'ın ölçülerini ve değerlerini ...