Haydar Baki

Birlik ruhuna sahip olmak
'Birlik ruhuna sahip olmak' seslendirme dosyası: Birlik ruhu; v...

:5
Sabırla beklemek-III
'Sabırla beklemek-III' seslendirme dosyası: İmam Mehdi'nin(a....

:4
Sabırla beklemek-II
'Sabırla beklemek-II' seslendirme dosyası: İmam Cafer-i Sadık...

:5
Sabırla beklemek-I
'Sabırla beklemek-I' seslendirme dosyası: Ehl-i Beyt imamları...

Kul olabilmek
'Kul olabilmek' seslendirme dosyası: Kul, kendini yaratan Allah'a (c. c.) ait olduğunu bilmek, O'nun emir ve yasaklarına uymaktır. Üstadım Prof. Dr. Haydar B...

Milli Ekonomi Modeli farkı
'Milli Ekonomi Modeli farkı ' seslendirme dosyası: Kapitalizm' de insan ihtiyaçlarının sınırsız, kaynakların sınırlı olarak ele alınması, aile planında doğum...

Küreselleşme oyunu
Küreselleşme olgusu varlığını siyasal, ekonomik ve kültürel alanda hissettirir. Ancak çoğu bilim adamı ve araştırmacı ekonomik ve siyasal boyutu ön plâna çıkararak kür...

Aşura matem günü
Aşura, Arapça'da rakam olarak 10 demektir. Yani halkımızın aşure tatlısı olarak adlandırdığı olayla tamamen farklıdır. Kerbela gününde Kur'an okumalı, Allah (c. c.) zi...

Üstadımın bakışı ile bayram
2020 yılı Ocak ayı itibariyle; dünyanın çeşitli ülkelerinde depremlerin olması, milyarlarca çekirgenin ülkelerin tarım ürünlerini yok etmesi, Müslüman aleminin kıblesi...

MEM’de tarım ve hayvancılık
Toprak, Dünyada insan yaratıldığından itibaren insanların hayatında en önemli yerini almaktadır. İnsanların hayatlarını devam ettirmek ve geçimlerini sürdürebilmek içi...

Zuhuru beklemek
Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, mü'minlere kendilerini sevmelerini emir buyurduğu, Hz. Muhammed (s.a.a.) Efendimizin ise ümmetine onlara sarıldıkları nisbetle asla sapıt...

Misyonerlerin tehlikeli hesapları
Latince missiodan gelen misyon sözlükte "görev ve yetki", misyoner ise "görevli olan kişi" anlamına gelmektedir. İslâm geleneğinde dinin insanlara duyurulması ve tanıt...

Milli Ekonomi Modeli’nde vatandaşlık maaşı
Kapitalizm modelinde ve liberal ekonomilerde devlet zengin olan burjuva kesimini mutlu etmek için vatandaşlarına ölmeyecek kadar para vererek, faiz sistemini devreye k...

:10
Milli para nasıl olmalıdır?
Milli para nasıl olmalıdır konusuna geçmeden önce milli paranın tanımını yapmamız yerinde olur. Milli para; mübadele (değişim), tahrik unsuru olma (değer saklama), tas...