Havva Küçük Konur

Ramazan vedadır
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONURHer damla bir gün toprağa düşer. Her nefes sonsuzluğa gider, bekler. Her yaprak, çiçek bir gün solar. Her yeni e...

Ramazan kanattır
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONURKutlu bir zamanın son zembereğindeyiz. Kâinatın bizi adım adım getirdiği bir bahar ülkesinin tam ortasındayız. Bu...

Ramazan Kadir'dir
RAMAZAN SOHBETLERİ Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜKKONURKur’ân’ın nuru kâinatı kuşattığında bir yakîn iner Kadir Gecesi’ne. Kur’ân onda inmeye başlar, onda tekâmül eder, on...

:1
Ramazan bir kalkandır
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONURVarlık, perdesiyle gelir dünyaya. Kabuğuyla, zarıyla, derisiyle, tüyleriyle... Ve illa koruyucu bir kalkanıyla ve...

:2
Ramazan berekettir
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONURKoyuluğu, kesifliği, saydam olmayan yapısıyla içine gireni koruyan, saklayan, muhafaza eden bir organizmadır topr...

Ramazan nefestir
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONURHer an tazelenmeye ihtiyaç duyar bedenimiz. Her nefes ile taze bir kanın, canın, can oluşun kapakçıkları açılır v...

Ramazan niyettir
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONURHer şey küçücük bir yönelişle başlar. Kalben, bedenen o işe doğru teveccüh etmekle, kendimizi çevirmekle başlar. ...

Ramazan vefadır
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONURGecenin sükûtunda, sabahın alacasında kayboldu insanlık. Bir çınar yaprağında, bir defter sayfasında, bir mektup...

:2
Ramazan tasaffidir
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜK KONURDağlardan, yıldızlardan, çiçeklerden, zirvelerden kopup dünyamıza dolan bir iklimdeyiz. Herşeyini aşmış, ruhuyla ...

:1
Ramazan infaktır
RAMAZAN SOHBETLERİ - Hazırlayan: HAVVA KÜÇÜKKONURRamazan en cömert haliyle geliyor bize. Allah’ın hoşnut olacağı, razı olacağı ne kadar amel varsa bize vermek, his...

:5
Yarım asırlık birikim
Yeni Asya’m! 51 yıllık parlak geçmişini anlatmaya kelimelerim yetmez. Coşkumu, heyecanımı, sevincimi anlatmayı zaid görüyorum. Zira sen benim ruhumu okuyorsun. Ama şunu d...

:1
“Dost, dostuyla beraber...”
Dost; hicranıyla iki büklüm eden, hissiyatların meflûç bıraktığı, şeker-şerbet muhabbetlerin sonsuzlukta kaybolmuş iklimi, birbirine giren/geçen ruhların, hâlî, vicdanî, ...

Meçhulüm
Dalgalarının koyu karanlığı geliyor kulaklarıma. Hırçın, derin ve her daim kıpırtılı... Yeknesaklığı kabul etmeden hep hareket ve kıyılara başkaldırı... Rengin flu...

Gönlüme düşen katreler
Dağlar laciverte, griye boyanmış bugün. Birbirinin yanına ilişmiş, büzüşmüş bir bulut kümesi görünümündeler. Ya da ebru teknesinde yanyana atılmış boyalar gibi... ...

:6
Vefa iklimi
Vefanın kalbini sökmüşlere, ciğerini bilmişlere bilmem bu satırlar nasıl gelir? Bir tek söz için ömrünü harman etmişlerin, bir mahzun duruş için rüzgâra kendini ka...

:2
İhtiyacın dili: İktisat
Bir ablamızın evine yedi yıldır eksikliğini yaşadığı bir eşyasını alması ve sevincini paylaşması, beni ta yıllar öncesine götürdü. Ben 16 yaşımda lise 2’deyken der...

:2
Hasbihâl
Kıymetli kardeşim, aziz dostum! Zamanın imbiğinden harfleri süzerken, sana en mûtenâ olanlarını seçiyorum. Kelimelerin anlamını yitirdiği şu zamanların, nadide dan...

:2
Tesanüdün birlik sırrı
Risale-i Nurlar’ın ana umdelerinden, ukdelerinden olan tesanüd, içerisinde pekçok sırrı da barındırıyor. Yekdiğerine muavin ve yardımcı, zeki muhatap, birbirinin mütemmim...

:2
Anlayana...
Sözler önce yüreğe vurur, sonra kulaklara, akla... İnsan önce yüreğiyle anlar, işittikleriyle ya da gördükleriyle değil. Anlamak ve anlaşılmak... Tarih boyu zihinl...

Efsun
Sonsuzluğuna besteler yazarım hergün. Gökyüzüne hep maviyken bakarım. Daha bir sahici gelir bana, daha bir mûnis... Nedendir bilmem, kalem sadece seni yazacağında ...