Havva Küçük Konur

:6
Vefa iklimi
Vefanın kalbini sökmüşlere, ciğerini bilmişlere bilmem bu satırlar nasıl gelir? Bir tek söz için ömrünü harman etmişlerin, bir mahzun duruş için rüzgâra kendini ka...

:2
İhtiyacın dili: İktisat
Bir ablamızın evine yedi yıldır eksikliğini yaşadığı bir eşyasını alması ve sevincini paylaşması, beni ta yıllar öncesine götürdü. Ben 16 yaşımda lise 2’deyken der...

:2
Hasbihâl
Kıymetli kardeşim, aziz dostum! Zamanın imbiğinden harfleri süzerken, sana en mûtenâ olanlarını seçiyorum. Kelimelerin anlamını yitirdiği şu zamanların, nadide dan...

:2
Tesanüdün birlik sırrı
Risale-i Nurlar’ın ana umdelerinden, ukdelerinden olan tesanüd, içerisinde pekçok sırrı da barındırıyor. Yekdiğerine muavin ve yardımcı, zeki muhatap, birbirinin mütemmim...

:2
Anlayana...
Sözler önce yüreğe vurur, sonra kulaklara, akla... İnsan önce yüreğiyle anlar, işittikleriyle ya da gördükleriyle değil. Anlamak ve anlaşılmak... Tarih boyu zihinl...

Efsun
Sonsuzluğuna besteler yazarım hergün. Gökyüzüne hep maviyken bakarım. Daha bir sahici gelir bana, daha bir mûnis... Nedendir bilmem, kalem sadece seni yazacağında ...

:22
Baharın incileri
Bir yazı yazsam, bir kalem oynatsam, kelâmın peşinden yürüsem... Yıldızlar baksa asumandan, kanat çırpsa kuşlar... Hasretin her hâlini, ümidin her şavkını taşısala...

:50
Elli yıldır Yeni Asya’yı ayakta tutan sır
Korkuyu korkutup nefes aldırmanın bir destanı yazılacaksa, bu Yeni Asya destanı olmalı. Karanlık dehlizlerin, gizli kapaklı dünyaların, maskeli orduların önünden, Üstadın...

İnsanın Ufku
Gönüldür bilirdim hep, bir başka gönle şifa.. Canlıdır, hayattır, bir başka canla hemdem olan.. İnsan yaşadıkça neler öğreniyor. İnsan deyip geçişin, üzerinde çok durmayı...

:5
Kaybolmak
Duyguların hapsinde, bir cenderenin içerisinde yüreğim. Sıkılan, sıkıldıkça çatırdayan sineler gecelerin bağrına bir hançer gibi saplıyken, yıldızlar rengini değiş...

:6
Kış geceleri
Bir şarkı olsa, bir masal söylense, bir yağmur yağsa, bir soba tutuşsa karanlığa. Bir kadın çökse pencerenin önüne. Yanan sobanın çıtırtısında dinlese ezanları. Ka...

:26
Korku elimizi tutamaz
Korku dağları delmiş, deliklerden girmiş, yüreklerin ta içini ele geçirmiş gibi. En sağlam gönüller, en istikametli fikir sahipleri, en civanmert delikanlılar bile havf r...

:4
Kıpırtılar
Niyedir bu hüzün, mum ışıklarındaki? Nedendir ağarmayan ufuklar, gecedeki koyu karanlık? Her hadise bir varoluşun sancısını çekiyor, amenna! Ama okuyamamak olaylar...

:28
Yorulduk mu?
Taşlar durunca yosun bağlar, durgun su pislik tutarmış. Hareketin, fikirlerin aktığı ve durmadığı bir yerdeyiz biz. Yeknesaklığın erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir ...

Ümit ile her dem bahar olur
Kelimeler anlamını aşıp öteleri kuşatırken, sanki harfler asıl mecrasından taşmış, anlamını yitirmiş, silikleşmiş gibi... İnsan ne söyler, neyi anlatır, nasıl gide...

:4
Barla’dayım!
Şu an Çam Dağı’ndayım. Ruhunun ve dallarının letafeti rüzgârına yansımış yollarında, adımlarımı istikbale, geleceğe atıyorum. Hiçbir yeis tökezletmiyor beni. Hiçbi...

Üç nokta (...)
Eriyor hissiyâtım damla damla, akıyor. Katreler ummanlaşırken, umman damlaya sığıyor. Ve bir sürûrun ipuçları dokunuyor usûlca. Söylenemeyenler, yazılamayanlar o k...

:43
Biz Yeni Asya ailesiyiz
Yılların söndüremediği, hadiselerin öldüremediği bir mefkûrenin adıdır Yeni Asya. Söylenecek her şey söylendi, yazılacak her şey yazıldı zannedilmesin. Onunla ilgi...

:5
Barla’da dört gün
Mânânın enginleştiği, ruhun insicamında dirildiği, görünür kılındığı bir umman Barla. Dolunaylı bir gecenin süzülen imbiğinde, hakikatlerin ayan beyan hali seriliy...

Acının dost yüzü
Acıların birleştirdiği dostlukları kimse bozamaz. Zor zamanlarda, zor şartlarda bir araya gelmiş, birbirini bulmuş yürekleri kimse koparamaz. Acıların birleştirdiğ...