Hatice ŞİMŞEK

:7
Mobilyada alın teri tamam, şimdi akıl teri dökme vakti...
Türkiye’de üretilen yumuşak grup mobilyanın neredeyse yarısı Kayseri’deki atölye ve fabrikalardan çıkıyor. Kent ekonomisi için önemli yer tutan sektörde, üretimd...

Kayseri’de mobilya sektöründe yapılacak çok iş var
Son dönemlerde Kayseri iş dünyasının gündeminde yer alan ve bizlerin de mümkün mertebe gazetemize taşıdığı konulardan biri bölgenin katma değerli üretim için sav...

:3
‘Kayserili işini bilir’ imajı yeniden tanımlanmaya ihtiyaç d...
Kayserili girişimcidir, Kayserili uyanıktır, Kayserili işini bilir. Kayserili ticaretteki maharetleriyle önemli bir figür haline gelmiştir. Hayırseverdir. Sırala...

:1
Madem gelecek gençlerde, onların isteklerine de kulak vermel...
İnsan bir dönem olumsuzluk rüzgarına kapılıp sürekli dillendirdiğinde bir süre sonra olumlu şeyleri göremeyip tamamen negatife odaklanıyor. Bu çarkın içinden çıkmak da yi...

:24
Kayseri’de savunma sanayii alanında kümelenme üzerinde durul...
Savunma sanayii alanında yerli ve milli üretimin öneminin artması ve bu alanda yapılan faaliyetler iller arasında da savunma sanayi alanında daha çok yer alabilm...

:48
Yazın gurbetçi yolu gözleyen pastırmacılar, kışın da kayakç...
Daha önce bu köşede Erciyes’e yapılan yatırımlar ve devamında gelen kapsamlı tanıtım faaliyetleri ile kayak merkezinin yerli ve yabancı turistleri çekmeye başladığını ,Ka...

:2
Kayserili mobilyacılar için birlik içerisinde olmak artık ka...
Türkiye’nin mobilya üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını seri üretim yapan fabrikaları ile karşılayan Kayserili üreticiler, son yıllarda yaşanan hammadde fiyatları, ...

:3
‘Erciyes Kapadokya’nın babasıdır’
2005 yılında ‘Erciyes Master Planı’ dahilinde başlayan ve toplam yatırım tutarı yaklaşık 350 milyon euroyu bulacak olan Erciyes Turizm Merkezi Projesi meyvelerini veriyor...

:1
Çünkü üretimin lokomotifi kadınlar…
Kayseri’de organik tarıma dayalı üretim artarak devam ediyor. Öyle ki; birbiri ardına model olacak projeler üretiliyor. Bu alanda verilen emeklerin dönüşleri de memnuniye...

Kayseri’de Ar-Ge merkezi sayısı artıyor ama..
Küresel rekabet, katma değerli üretim, endüstri 4.0 sanayi dönüşümü… Tüm bu kavramların içinde daha da önemli bir hal alan üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge ve inovasyo...

Erzincan tarım odaklı kalkınmak istiyor
Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey batı bölümünde yukarı Fırat Havzası'nda yer alıyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Erzincan, TÜİK verilerine göre 2016 yılınd...