Hasan Yavaş

Bir ramazan ve bayram da böyle geçti...
Mübarek Ramazan-ı şerîfin her günü müminlerin bayramı idi. İnşallah bizlerden hoşnut ve razı olmuştur...   Ramazan sohbetleri -5- Kavuşmakla şereflendiğimiz ve e...

:1
Bir ramazan ve bayram da böyle geçti...
Mübarek Ramazan-ı şerîfin her günü müminlerin bayramı idi. İnşallah bizlerden hoşnut ve razı olmuştur...   Ramazan sohbetleri -5- Kavuşmakla şereflendiğimiz ve e...

Orucun maddî ve manevî faydaları
  Oruç tutmanın asıl gayesi, Allahü tealaya kulluk etmektir. Bununla birlikte birçok ferdî ve sosyal faydaları vardır.     Ramazan sohbetleri -4- Allahü te...

:1
Orucun maddî ve manevî faydaları
  Oruç tutmanın asıl gayesi, Allahü tealaya kulluk etmektir. Bununla birlikte birçok ferdî ve sosyal faydaları vardır.     Ramazan sohbetleri -4- Allahü te...

:3
Ramazan, Müslümanların muhabbet ayıdır...
Muhabbetin kaynağı, herkesle iyi geçinmektir. Kimsenin kusurunu görmemeli ve araştırmamalıdır. Kimse ile münakaşa etmemelidir...   Ramazan sohbetleri -3- Allahü ...

Ramazan, Müslümanların muhabbet ayıdır...
Muhabbetin kaynağı, herkesle iyi geçinmektir. Kimsenin kusurunu görmemeli ve araştırmamalıdır. Kimse ile münakaşa etmemelidir...   Ramazan sohbetleri -3- Allahü ...

Ramazân-ı şerîf ayına hürmet eden kurtulur
Ramazân-ı şerîfte özürsüz oruç tutmayanlar, ona hürmet etmemiş, İslâmın namus perdesini yırtmış olurlar!..   Ramazan sohbetleri -2- Allahü teâlâ, ramazân-ı şerîf...

:2
Ramazân-ı şerîf ayına hürmet eden kurtulur
Ramazân-ı şerîfte özürsüz oruç tutmayanlar, ona hürmet etmemiş, İslâmın namus perdesini yırtmış olurlar!..   Ramazan sohbetleri -2- Allahü teâlâ, ramazân-ı şerîf...

:5
Ya Rabbî! Bizleri Ramazan-ı şerifin şefâatine nâil eyle!...
Bu ayın feyiz ve bereketlerinden istifade etmemizi, günahlarımızın yakılıp yok edilmesini nasip eyle ya Rabbî!   Ramazan sohbetleri -1- Bütün müminlerin hasretle...

Önce sebeplere yapışmalı, sonra dua yapılmalıdır
Tâatler, ibadetler, rızanın, muhabbetin sebepleridir. Sebeplere yapışmadan yapılan dua kabul olmaz.    Sabır, dua ve istiğfâr -3- Dua, sadece bir temennî olmam...

:9
Sıkıntılardan kurtulmak için dua etmelidir...
    Herkesin belli bir eceli, yani ölüm zamanı vardır. Bu zaman hiç değişmez. Onun için, hastalıkta sıkılmamalı, telaşa düşmemelidir.   Sabır, dua ve istiğfâr...

:3
Hastalık ve dertlere sabır göstermelidir
    "Veba olan yerde, ölümden kaçıp da kurtulanlara yazıklar olsun! Kaçmayıp da ölenlere müjdeler olsun! Bunlar şehit sevabına kavuşurlar."   Sabır, dua ve is...

Hastalık ve dertlere sabır göstermelidir
    "Veba olan yerde, ölümden kaçıp da kurtulanlara yazıklar olsun! Kaçmayıp da ölenlere müjdeler olsun! Bunlar şehit sevabına kavuşurlar."   Sabır, dua ve is...

:3
Takvimlerde değişiklik fitilini kimler ateşledi?
    Abdülhamid Hanın tahtan indirilmesinden sonra, (Takvimde değişiklik) fitili de yakılmıştı. Perde arkasında teklifin sahibi, Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizl...

:6
İmsak ve namaz vakitlerini niçin değiştirdiler?
    1983 yılında, aslı bozulan emirlerden biri de, (Namaz Vakitleri) olmuştur. Oruç ibadetinin sıhhati de vakte bağlıdır.   Dinde tahrif hareketleri -32- S...

İmsak ve namaz vakitlerini niçin değiştirdiler?
    1983 yılında, aslı bozulan emirlerden biri de, (Namaz Vakitleri) olmuştur. Oruç ibadetinin sıhhati de vakte bağlıdır.   Dinde tahrif hareketleri -32- S...

:2
Gusül abdestini nasıl tahrif ettiler?
İttihâtçılar; sarıklı masonların, din büyüklerini kötülemek, din bilgilerini bozmak için söyledikleri, yazdıkları yıkıcı propagandalara fetvâ diyorlar!..   Dinde ta...

:2
Gusül doğru olmazsa namaz sahih olmaz
"Gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince [yani pekçok] sevap verilir. O kadar günâhı af olur..."   Dinde tahrif hareketleri -30- Namazın...

:6
Seyyid Abdülhakîm Efendi'nin cuma hutbesi
"İbâdet, emirleri yapmak demektir. Kur’ân-ı kerîmi, hutbeyi okumak ibâdettir. Bunların mânâsını anlamak emir olunmadı."   Dinde tahrif hareketleri -29- Eshâb-ı k...

:3
Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak ibadettir
"Cuma ve bayram hutbelerinin hepsini veya bir kısmını Arabîden başka dil ile okumak bid’attir. Tahrîmen mekrûhtur..."   Dinde tahrif hareketleri -28- Cuma namazı...