Hasan Yavaş

:15
Gençlikte yapılan ibâdet, çok makbuldür
Gençlik zamanında, insanı üç din düşmanı olan; nefis, şeytân ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibâdet, pek kıymetli olur.   Gençler...

Facebook'ta paylaş
:5
​Müslüman, iffet ve namus sahibi olmalıdır...
Namuslu, iffetli yaşamak isteyene Cenâb-ı Hakk bunu nasip eder. İffetli olan, aile efradının da iffetli olmasını ister. Onları da kötülükten korur.   Genç kardeşler...

Facebook'ta paylaş
:6
İnsanı süsleyen cevher, edep ve hayâsıdır...
Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), bir kimsenin yanında iki diz üzerine oturur, ona karşı saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı.   Gen...

Facebook'ta paylaş
:7
Dinimiz, edep ve nezaket üzerine kurulmuştur...
Edep ve nezaket; dosta ve düşmana karşı, tatlı dil ve güler yüz göstermektir. Kimsenin gönlünü incitmemek, kendine karşı yapılan kusurları affetmek ve bağışlamaktır.  ...

Facebook'ta paylaş
:2
Kul, ümit ile korku arasında yaşamalıdır
Allaha sevgi ile bağlanan ve Ona iman eden kul, daima korku ile ümit arasında yaşamalıdır. Gençlikte, korkunun fazla olması daha iyidir.    Gençlerimize altın öğütl...

Facebook'ta paylaş
:9
Gıda gibi lâzım olan dostlar seçmelidir...
Ey temiz gençler! İyilerle arkadaş olmak ve dostluk kurmak, insana ekmek, su ve hava gibi çok lâzımdır. İşte hep böyle olan dostları aramalıdır.   Genç ...

Facebook'ta paylaş
:9
En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir...
Gerçek dost, güle benzer. Eline aldığın zaman mis gibi kokar. Aynı gülün dikeni elini kanatır. Asla dikene de, güle de aynı değeri vermeyin.   Genç kardeşlerimize a...

Facebook'ta paylaş
:5
Gençlerimiz, kendisine iyi arkadaş seçmelidir
Hayallerini, umutlarını, hedeflerini gerçekleştirmene destek veren, seni yüreklendiren, seninle aynı değerlere sahip insanla dost olmalıdır.      Genç kardeşleri...

Facebook'ta paylaş
:13
Osmanlı devleti gençleri nasıl yetiştiriyordu?
Cahil bırakılan gençler, Avrupa’da mason yapıldı. Zevk ve sefâhete alıştırıldı. Yalancı etiketler, diplomalar verilerek ana ­vatana gönderildiler.   Gençlerimize al...

Facebook'ta paylaş
:1
Gençlerimize tarihten bir mektup var!..
Patrik Gregoryos​ diyor ki: “Türklerde evvelâ itaat duygusunu kırmak ve manevî bağlarını parçalamak, dinî metanetlerini zaafa uğratmak icap eder..."   Gençleri...

Facebook'ta paylaş
:15
Gençlik ve zaman, en kıymetli sermayedir
Gençlik çağı, ilim ve sanat öğrenilecek, tecrübe kazanılacak en kârlı zamandır. Gençlerimiz bu zamanın kıymetini bilmeli, bu fırsatı elden kaçırmamalıdır.   Gençler...

Facebook'ta paylaş
:9
Değerlerine bağlı olmayan gençliğin geleceği karanlıktır...
Sevgili gençler! Toplum, basın, medya ahlâksızlık aşılarken, bu tuzaklara düşmemek; ahlâk ve karakter terbiyesine sahip olmak icap etmektedir!..   Gençlere altın öğ...

Facebook'ta paylaş
:3
Gençliğimizi boş şeylerle geçirmemeliyiz
"Allahü teâlânın, bir kuluna rahmet etmeyeceğine, ona gadap ve azap edeceğine alâmet, dünyaya ve âhirete faydası olmayan şeylerle meşgul olmasıdır..."   Sevgili gen...

Facebook'ta paylaş
:7
Dinî ve millî şuuru olmayan bir gençlikle vatan korunamaz...
Milletimizin ve ümmetin geleceği, kültürlü ve şuurlu bir gençliğin varlığı ile mümkündür. Sen sahip çıkarsan, bu vatan batmayacaktır.      Gençlere altın öğütler...

Facebook'ta paylaş
:2
Gençlerimiz, medenî ve kültürlü kimseler olmalı
Dünyada me­de­nî, kül­tür­lü ve na­mus­lu bir in­san olarak yaşamak, en büyük bahtiyarlıktır. Bunun için her şey­den ön­ce, dü­rüst ve ça­lış­kan­ olmalıdır.    Gen...

Facebook'ta paylaş
:6
Rabbimiz, gençlerin tövbesini daha çok seviyor
''Ömrünü nerede geçirdin? Malını nerede kazanıp nerede harcadın?  Gençliğini ne yaparak geçirdin? Öğrendiğin ilimle ne amel işledin?''   Ey ömrünün baharını yaşayan...

Facebook'ta paylaş
:2
Geleceğimizin yıldızları iyi yetişmiş gençlerdir
Ey genç kardeşlerim! Kendini insanlığa ve İslâmiyete hizmete adayan her gencimiz, Eshâb-ı kirâmın temiz hayatlarını kendisine örnek edinmelidir.    Gençlere altın ö...

Facebook'ta paylaş
:18
Gençliği olmayan bir davanın, geleceği yoktur
Ey genç kardeşim! Her yaptığın işin, en mükemmelini ve en iyisini yapmalısın. Sen (Çalışkan olan, Allahın sevgilisidir) diyen bir Peygamberin ümmetisin!   Genç evlâ...

Facebook'ta paylaş
:8
Gençlik zamanı, ömrümüzün bahar mevsimidir
Hepinize üç şey çok lâzımdır: Önce doğru bir îmân edinmektir. Sonra her işinde, İslâma uyarak yaşamaktır. Diğeri de, her işinde, ihlâs ile hareket etmektir...   Gen...

Facebook'ta paylaş
:4
İhtiyarlık günleri gelmeden gençliğin kıymetini bilmelidir...
Her istediğine kavuşabilecek güç ve kuvvete sahip olan  sevgili gençler! İhtiyarlık günleri gelmeden gençliğinizin kıymetini biliniz!     Genç kardeşlerimize alt...

Facebook'ta paylaş