Hasan Yavaş

:4
"Ebedî ve sonsuz olan Rabbimi tesbih ederim"
Allahü teala buyurdu ki: "Her kim, sabah ve akşam namazlarından sonra, şu tesbih duasını okursa  azâbımdan kurtulur..."   Edep ve nezaket medeniyeti -13- İbn-i â...

Facebook'ta paylaş
:4
Küçük çobanın hikmet ve ibret dolu cevapları
Abdullah bin Mübârek hazretleri, koyun otlatan bir çocuk gördü. "Ona bir mesele öğreteyim" diye yanına gitti...    Edep ve nezaket medeniyeti -7- İslâm âlimlerin...

Facebook'ta paylaş
Gerçek kulluk, Rabbimizi hakkıyla tanımakla başlar
Cenab-ı Hak bir hadîs-i kudsîde buyurdu ki: ''Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve kâinatı yarattım.''   Edep ve nezaket medeniyeti -5- Rabbimize karşı...

Facebook'ta paylaş
:5
Müslümanın en kıymetli ziyneti, edep ve nezaketidir
En kıymetli ziynet edep ve nezakettir   Edep, insanı diğer mahlûkattan farklı kılan bir hususiyettir. Bu sebepledir ki, Allah dostlarının güzel vasıfları arası...

Facebook'ta paylaş
:5
Edep ve nezaket medeniyeti ne demektir?
Edep ve nezaket; dosta ve düşmana karşı, tatlı dil ve güler yüz göstermektir. Kimsenin gönlünü incitmemek, kendine karşı yapılan kusurları affetmek ve bağışlamaktır.  ...

Facebook'ta paylaş
:5
İlimden önce edebe riayet etmelidir...
Geçmişten günümüze kadar bütün İslâm büyükleri, edebe aykırı olan en ufak bir hareketten, âdeta büyük bir günahtan kaçınırcasına sakınırlardı...   Edep ve nezaket m...

Facebook'ta paylaş
:1
Oruç, sağlığımız için çok faydalıdır...
Allahü teala faydalı şeyleri emreder. Zararlı şeyi emretmez. Oruç insanı hasta yapmaz. Oruç zayıfları kuvvetlendirir, zihinleri açar...    Gençlerimizle Ramazan Soh...

Facebook'ta paylaş
:3
Ramazan-ı şerîf dua ve istiğfar ayıdır...
Ramazan-ı şerîfte ve başka zamanlarda, ölülere de, dua ve istigfâr etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdâtlarına yetişmek lâzımdır.    Gençlerimizl...

Facebook'ta paylaş
:14
Oruç tutarken nelere dikkat etmelidir?
Müslüman oruç tu­tar­ken, di­ni­mi­zin di­ğer emir­le­ri­ne de uymaya dik­kat et­me­li­dir. Dik­kat edil­mez­se, tu­tu­lan oru­cun se­va­bı aza­lır ve­ya yok olur.   ...

Facebook'ta paylaş
Ramazân-ı şerîf ayına saygı göstermelidir...
Âşikâre oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş, saygı göstermemiş olur. Bu aya hürmet etmeyen, İslâmiyyetin namus perdesini yırtmış olur!..     Gençlerimizle Rama...

Facebook'ta paylaş
:4
Bu ayın, her günü ve gecesi mübarektir...
Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur.   Gençlerimizle Ramazan Sohbetleri -1- S...

Facebook'ta paylaş
:11
Her insan, önce dinini öğrenmelidir
Dini, imanı doğru olarak öğrenmek için tek çare, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumaktır. Bu kitapları bulmak, Allahü teâlânın büyük bir ihsanıdır.   Genç ka...

Facebook'ta paylaş
:5
Dünyada hakiki Müslüman olarak yaşamalıdır...
Hakiki Müslüman, her şeyden önce, dürüst ve çalışkan olmalıdır. İyi bir tahsil yapmalı veya okuyarak kendini iyi yetiştirmelidir.    Genç kardeşlerimize altın öğütl...

Facebook'ta paylaş
:9
İslâmın ilk emri, önce ilim öğrenmektir...
İlmihâl kitâbı okumayan, dînini öğrenemez. Dînini öğrenmeyenin dîni, îmânı gider. Din düşmanlarının yalanlarına aldanıp kâfir olur.   Genç kardeşlerimize altın öğüt...

Facebook'ta paylaş
:15
Gençlikte yapılan ibâdet, çok makbuldür
Gençlik zamanında, insanı üç din düşmanı olan; nefis, şeytân ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibâdet, pek kıymetli olur.   Gençler...

Facebook'ta paylaş
:5
​Müslüman, iffet ve namus sahibi olmalıdır...
Namuslu, iffetli yaşamak isteyene Cenâb-ı Hakk bunu nasip eder. İffetli olan, aile efradının da iffetli olmasını ister. Onları da kötülükten korur.   Genç kardeşler...

Facebook'ta paylaş
:6
İnsanı süsleyen cevher, edep ve hayâsıdır...
Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), bir kimsenin yanında iki diz üzerine oturur, ona karşı saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı.   Gen...

Facebook'ta paylaş
:7
Dinimiz, edep ve nezaket üzerine kurulmuştur...
Edep ve nezaket; dosta ve düşmana karşı, tatlı dil ve güler yüz göstermektir. Kimsenin gönlünü incitmemek, kendine karşı yapılan kusurları affetmek ve bağışlamaktır.  ...

Facebook'ta paylaş
:2
Kul, ümit ile korku arasında yaşamalıdır
Allaha sevgi ile bağlanan ve Ona iman eden kul, daima korku ile ümit arasında yaşamalıdır. Gençlikte, korkunun fazla olması daha iyidir.    Gençlerimize altın öğütl...

Facebook'ta paylaş
:9
Gıda gibi lâzım olan dostlar seçmelidir...
Ey temiz gençler! İyilerle arkadaş olmak ve dostluk kurmak, insana ekmek, su ve hava gibi çok lâzımdır. İşte hep böyle olan dostları aramalıdır.   Genç ...

Facebook'ta paylaş