Hasan Yavaş

:6
İslam düşmanları nasıl çalışıyor?
Bu milletin damarlarında dolaşan asil kan, ne bugün, ne de, onların ümitle bekledikleri günlerde, bu manada asla garplılaşmayacak ve dinsiz olmayacaktır.   Dinde ta...

:6
Din adamlarının kötüsü...
Din adamlarının iyisi, insanların en iyisidir. Dîni dünya isteklerine âlet eden, herkesin îmânını bozan din adamı da, dünyânın en kötüsüdür.    Dinde tahrif hareket...

:10
Din adamlarının iyisi olmak...
Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din âlimleri, âhiret adamlarıdır.   Dinde tahrif hareketleri -7- İmâm-ı Ra...

:8
Anadolu’dan acı bir hatıra!..
Düşman köyümüzü, evimizi yakmıştı. Bunlar canevimizi yakıyor. Kitabımızı yakıyorlardı. Gidenler nereye gidiyorlardı, nereye?.. “Asılmaya, asılmaya" diyorduk.   Di...

:19
O ne karanlık günlerdi!..
Gençler dinsiz yetiştiriliyor. Baba oğlunun dilini anlamaz hâle getiriliyordu. Köy Enstitülerinde din ve ahlak yoksunu metodlarla öğretmen yetiştiriliyordu.    Di...

Dini Islah Beyannamesi!..
İslamı içeriden yıkmak isteyenlere  aldanmamak için, hakiki İslâm bilgilerini, İslâmın güzel ahlâkını, gençlere öğretmeliyiz.   Dinde tahrif hareketleri -4- Türk...

:10
Sultan İkinci Abdülhamid Han'dan sonra...
Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han'ın devletin başından uzaklaştırılmasından sonra, İslam dininde tahrifat yapılmaya devam edilmiştir.     Dinde tahrif hareketl...

Facebook'ta paylaş
:15
İslâmın iman esaslarında bozulma ve değişiklik...
Namaz vakitlerinin değiştirilmesi sebebiyle, vakit girmeden evvel, daha kerahat vaktinde ezan okunmaya devam edilmektedir...   Dinde tahrif hareketleri -2- Tahri...

Facebook'ta paylaş
:8
Müslümanların son hâmisi: Sultan Abdülhamid Han
Abdülhamid Han, İslâmiyeti tamir davası güden ve onu tahrif edip bozmaya ve yok etmeye kalkışanlara karşı durdu...   Dinde tahrif hareketleri -1- Sultan İkinci A...

Facebook'ta paylaş
Günah işlemediği gün müminin bayramıdır
Peygamber efendimiz, dünya ve âhiret saâdeti için af ve âfiyet isterdi. İmandan sonra âfiyetten büyük nimet olmadığını bildirirdi.   Âfiyet, günah işlemeden geç...

Facebook'ta paylaş
:2
Kurban Bayramı yaklaşırken...
Kurban, Allah yolunda mal ile yapılan bir fedakârlıktır. Fakir ve muhtaçları sevindirerek, Onun rızasına kavuşmak için bir vesîledir.   Kurban, insanı rızâ-yı Bâr...

Facebook'ta paylaş
:6
Gençlerimizin sıcak aile yuvası: İHLAS VAKFI YURTLARI...
İslam medeniyet tarihinin başından günümüze kadar Vakıfların kurduğu öğrenci yurtları, eğitim çağındaki öğrenciler için sıcak  bir aile yuvası vazifesini görmüştür... ...

Facebook'ta paylaş
:6
İlim deryası âbide bir eser: Mektûbât-ı Rabbânî
Bu eser, kelâm, fıkıh bilgilerini ve Resûlullahın güzel ahlâkını açıklayan bir deryâdır. Bu deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıçlara nasip olur...   İsl...

Facebook'ta paylaş
:4
İmam-ı Rabbanî hazretlerini şikâyet eden iftiracı sapıklar...
Hindistan'daki bozuk fırkalar, Eshâb-ı kiram düşmanlığını mezhep hâline getirenler el ele verdiler. Sultana gidip imam-ı Rabbanî hazretlerini şikâyet ettiler.    İs...

Facebook'ta paylaş
:4
Dini kuvvetlendiren büyük âlim: İmam-ı Rabbanî...
İmam-ı Rabbanî hazretleri, Müslümanlar arasında yanlış anlaşılan birçok meseleyi, çeşitli kimselere gönderdiği mektupları ve yazdığı diğer eserleriyle gayet açık bir şeki...

Facebook'ta paylaş
Dini kuvvetlendiren büyük âlim: İmam-ı Rabbanî...
İmam-ı Rabbanî hazretleri, Müslümanlar arasında yanlış anlaşılan birçok meseleyi, çeşitli kimselere gönderdiği mektupları ve yazdığı diğer eserleriyle gayet açık bir şeki...

Facebook'ta paylaş
:4
Hicrî ikinci bin yılının müceddidi: İmam-ı Rabbanî...
İmam-ı Rabbanî, ''Rabbanî âlim'' demek olup, kendisine ilim ve hikmet verilmiş, ilmi ile amel eden, ilim ve amel bakımından eksiksiz ve kâmil, olgun âlim demektir. ...

Facebook'ta paylaş
Müslümanların Hindistan’da gördüğü baskı ve zulümler!...
Ekber Şâh’ın İslâm düşmanlığını bilen ve Hıristiyanlara karşı iyi niyetli olduğunu gören İngilizler, onun zamanında Hindistan’a yerleşmeye başladılar...   İslamın v...

Facebook'ta paylaş
Müslümanların çileli yılları
Hint-Türk imparatorluğunun büyük hükümdarlarından Ekber Şah, bütün eyalet valilerinin önünde "Din-i İlahi" diye bir şey kurduğunu resmen ilan etti.    İslamın varta...

Facebook'ta paylaş
Felsefecilerin, kendilerini küfre düşüren iddiaları
Filozoflar, âyet-i kerime ve hadis-i şerifleri bir tarafa bırakarak, Peygamber, Vahiy, Kabir Hayatı, Ahiret Âlemi gibi konuları, akıl ile açıklamaya, çözmeye kalkmışlard...

Facebook'ta paylaş