Hasan Yavaş

:19
Müceddidler, dinde reformcu değildirler
Müceddidlerin vazîfeleri, İslâm âlimlerinin kitaplarındaki din bilgilerinden unutulmuş olanlarını meydâna çıkarmak, açıklamak ve herkese öğretmekdir.    "Müceddid";...

Facebook'ta paylaş
:28
Müceddid olan âlimlerin İslâma hizmetleri
Allahü tealâ, her asırda, "Müceddid" olan bir âlim yarattı. İslâmiyeti kuvvetlendiren bu müceddidler, Allahü teâlânın velî kullarıdır, her biri derin âlimdir.     ...

Facebook'ta paylaş
Müceddid olan âlimlerin İslâma hizmetleri
Allahü tealâ, her asırda, "Müceddid" olan bir âlim yarattı. İslâmiyeti kuvvetlendiren bu müceddidler, Allahü teâlânın velî kullarıdır, her biri derin âlimdir.     ...

Facebook'ta paylaş
:26
"Oniki İmâm"ın İslâm'a hizmetleri
Oniki İmâm'da, Resûlullah efendimizin "sallallâhü aleyhi ve sellem" zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın vazifesidir.   "İmâm" l...

Facebook'ta paylaş
:31
Mezhep imamlarının İslâma hizmetleri
Peygamber efendimiz ve Eshâbının yolu olan Ehl-i sünnetin yüzlerce mezhebinden bugün dört tanesi kitaplara geçmiş olup, diğerleri kısmen unutulmuştur.    Kur'ân-ı k...

Facebook'ta paylaş
:25
Dört Büyük Halîfe’nin İslâma hizmetleri...
Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatından sonra O’nun dört halîfesi, İslamiyeti her yere yaydılar. Allahü teâlâ onları korudu ve kuvvetlendirdi.   Ed...

Facebook'ta paylaş
:30
Her Müslüman, Hulefâ-i Râşidîni çok sevmelidir
Hulefâ-i Râşidîn denilen dört halîfenin isimlerini okumak, cuma ve bayram hutbesinin şartı değil ise de, (Ehl-i sünnet vel-cemâat) itikadında olmanın  bir şiârıdır.   ...

Facebook'ta paylaş
:24
Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -2-
Zeyneb binti Cahş şöyle dua eder: "Yâ Rabbî! Senin Resûlün beni istiyor. Eğer Onun zevceliği ile şereflenmemi takdir buyurdun ise, beni Ona sen ver!"   Edep ve...

Facebook'ta paylaş
:27
Resûlullah efendimizin mübarek hanımları -1-
Hafsa “radıyallahü anhâ” vâlidemiz hakkında şânına yakışmayan sözler sarf eden kimse, İslâm düşmanından başkası değildir.   Edep ve nezaket medeniyeti -31- Resûl...

Facebook'ta paylaş
:31
Resûlullah'ın mübarek hanımı: Âişe-i Sıddîka vâlidemiz...
Resûlullah efendimizin ikinci hanımı olmakla şereflenen Âişe-i Sıddîka “radıyallahü anha” Mekke eşrafından, Kureyş’in büyüklerinden Hazret-i Ebû Bekir’in kızıdır.   ...

Facebook'ta paylaş
Resûlullah'ın mübarek hanımı: Âişe-i Sıddîka vâlidemiz...
Resûlullah efendimizin ikinci hanımı olmakla şereflenen Âişe-i Sıddîka “radıyallahü anha” Mekke eşrafından, Kureyş’in büyüklerinden Hazret-i Ebû Bekir’in kızıdır.   ...

Facebook'ta paylaş
:3
Peygamberimizin hanımları, müminlerin anneleridir
Peygamber Efendimizin mübarek hanımlarına saygı göstermek, her Müslümana vâcip olan bir emr-i ilâhîdir, yani Rabbimizin kesin olan bir emridir.    Edep ve nezaket m...

Facebook'ta paylaş
:4
Eshâb-ı kirâmın hepsini çok sevmelidir
İmâm-ı Rabbânî (kuddîse sirrûh) hazretleri buyurdular ki: “İslâmın en kötü fırkası, Ehl-i Beyte ve Eshâb-ı kirama düşman olanlardır.”     Edep ve nezaket medeniy...

Facebook'ta paylaş
:3
Ehl-i Beyti sevmek her mümine farzdır
Doğru yolda giden hakiki İslam âlimleri, Ehl-i beyt sevgisini, son nefeste iman ile gitmek için şart görmüşlerdir. Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her Müslümanın va...

Facebook'ta paylaş
:4
Peygamberimizi sevmeli ve ona saygı göstermelidir...
Peygamber efendimizden, gayrimüslimlerin ağzıyla, sıradan bir insan gibi bahsetmek, bir Müslümana yakışmaz. Edebe riayet etmek, ihlâsla bahsetmek gerekir.   Edep ve...

Facebook'ta paylaş
:4
Kur’ân-ı kerîme saygı göstermelidir
Kur'ân-ı kerîmi tecvide uygun ve güzel sesle okumalı, fakat teganni etmemelidir! Tegannî, harfleri, kelimeleri bozarak ırlamak demektir.   Edep ve nezaket medeniyet...

Facebook'ta paylaş
:3
Allahü teâlâyı hiç unutmamalıdır...
''Yedi kat gök ve yer ve bunların içindekiler, Allah’ı tesbih eder. Hiçbir varlık yok ki, Onu hamd ile tesbih etmesin. Fakat onların tesbihini anlayamazsınız!''   E...

Facebook'ta paylaş
:7
Allahü teâlâ, tefekkür eden kullarını sever
''Allah’ın kullarından Allah’a en sevgili olanlar; Güneş'i ve Ay'ı gözleyenler, Allah’ın kullarını Allah’a sevdirenler ve Allah’ı da kullarına sevdirenlerdir.''   E...

Facebook'ta paylaş
Allahü teâlâ, tefekkür eden kullarını sever
''Allah’ın kullarından Allah’a en sevgili olanlar; Güneş'i ve Ay'ı gözleyenler, Allah’ın kullarını Allah’a sevdirenler ve Allah’ı da kullarına sevdirenlerdir.''   E...

Facebook'ta paylaş
:5
Allahü teâlâyı tefekkür etmek ibâdettir
Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "Allahü teâlânın yarattıkları üzerinde düşünün, zâtı hakkında düşünmeyin!)   Edep ve nezaket medeniyet...

Facebook'ta paylaş