Hasan Şen

Mahzun Ayasofya
Yıllarca boşuna mı bekledik? Bayramlar gelsin diye, Çok Bayramlar geldi geçti Biz onları bayram bilemedik Bayramlar bayram olmaz ki sensiz Aya...

:19
Bir Necati Görücü vardı
Evet bir Necati Görücü vardı Pınarbaşı’nda. Pınarbaşı’ndaki Risale-i Nur sohbetlerini hiç aksatmadığı gibi zaman zaman çevredeki sohbetlere de katılan. Ve Yeni Asya Gazet...

:8
Ayasofya’sız fetih kutlaması olmamalı
2018 Mayıs ayındayız. 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethi kutlanacak. Fakat Ayasofyasız fetih kutlamaları artık çok cazip olmuyor. İstanbul’u fethederek yüce Peygamberim...

Ehak için ihtilâf çıkarma
Şahid olduğumuz bir çok yerdeki ihtilâfatın çıkış noktası hissi olmakla beraber, zamanla maalesef adavete dönüşmektedir. Adavet hissi, fiile çıkartılmazsa zarar ve...

:15
İzmir’den yıldızlar kayıyor
Hayata elveda diyerek kabir kapısıyla ebedî bir âleme gidenler çok farklı kimseler de olsalar, Risale-i Nur Talebelerinin ve hizmetlerle meşgul olanların durumlarını Bedi...

:34
İzmir’den bir yıldız daha kaydı
Semavat âleminde sayısız yıldızlar olduğu gibi dünyamızda da yıldız insanlar vardır. Bunlardan birisi de yarım asra yakın beraberliğimizle, boşluğu kolay doldurula...

:15
Bir Çanakkale hatırası
Çanakkale onbinlerce şehid ve ondan çok daha fazla gazinin çok çeşitli hikâyeleri yıllardan beri daima anlatılmaktadır. Binlerce vatan evlâdının gülerek gidip, yin...

:5
Bir Suriye vardı
Evet, bir Suriye vardı, Şam’da Hz. Yahya (as) ile Halep’te Zekeriya (as) mescidiyle ve yaklaşık beş bin sahabenin medfun olduğu şehirleriyle ve Üstad Bediüzzaman Said Nur...

:10
Ülkemizde durum ne?
Ülkemizdeki durumun nasıl olduğunu artık herkes biliyor. Terör belâsı, çeşitli konulardaki belirsizlikler ve bunlara ilâveten savaş. Peki ülkenin durumu böyle de, ...

:12
Yeni Asya ve genç kardeşlerimiz
Hadis’i Şeriflerde bildirilen ahir zamanda gelecek mühim ve müthiş şahısların çıktığı, bu müthiş korkulu ve karanlık asrın yozlaştırıldığı ve herkesin ümitsizliğe kapıldı...

:4
Tesanüdü sarsmayınız
Bediüzzaman Hazretleri’nin bazı ikazlarını zikredelim. “Sakın, sakın dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrik...

Tefrikaya âlet olmayalım
Siyaset tarafgirlik ve zındıka cereyanlarına ve ifsad komitelerinin oyunlarına aldanıp, tefrikaya âlet olmak her Nur Talebesi için dehşetli mesuliyetleri getireceğini bil...

:24
Üstad ve Mehdiyet hakkında Ahmed Feyzi ve Hulusi Yahyagil so...
Ahmet Feyzi Kul Ağabey ile yaklaşık altı yıl beraber hizmet ettik. Sohbetlerde Dershanemizde (İzmir’e geldiği zaman bizim dersanemizde kalırdı) ve sair hizmet mah...

:8
Günümüzde tarafgirlik
Ülkemizde demokrasinin ne kadar işlediği belli değil diyemeyeceğim, çünkü hiçbir şekilde işlemediği belli. Demokrasi en başta insanların kendilerini hür bildikleri...

:4
Mesut Zeybek’in ardından
Mesut Zeybek’i 1971’de yani kırk altı yıl önce tanıdım, ilk arkadaşlığımız o zaman başladı ve hiç bozulmadı. Sohbetlerimize devam etmeye başlayınca İzmir’de ilk ol...

:25
Bir sahife çevir
ŞİİR Hiç misli olmayan harika bir tefsir Her sayfada görünür nurlu müfessir Saadete götüren harika iksir                   Bir sırrı inayettir...

Bir değerlendirme
Yeni Asya gazetemizin yazarlarından Sayın Mehmet Çetin’in 19 Kasım’da çıkan yazısını okudum. Çok güzel bir değerlendirme idi. Hazreti Üstad’ın gördüğü rüya (rüya m...

Yeni Asyam
Gayret ve hamiyetle bir ufka vardık, Çok kimse bunları hayal bile edemez Nice yoğun zulmet, karanlıkları yardık, Dâvâ çilesini herkes bizim gibi bilemez. ...

Medine-i Münevvere’den Şâm-ı Şerif’e
Peygamber Efendimiz’e (asm); “Ya Resulallah Medine’den sonra bize tavsiye edeceğiniz bir yer var mı?” diye sorulduğunda cevaben, “Şam şehrini tavsiye ederim” demiştir....

Hatıralardan hakikatlere
Hazreti Üstada fedakârca hizmet etmiş veya Risale-i Nur dairesinde temayüz etmiş ağabey ve kardeşleri yavaş yavaş bâki olan Ahiret âlemine uğurluyoruz. İsimlerini ...