Hasan köse

:6
Batının Değer Krizi
Hollanda'nın 2017 genel seçiminde, az da olsa Tayyip Erdoğan'a da oy çıktı! Son yıllarda dünyada ve...

:4
Asıl ve Usûl
Asıl, bir şeyin kendisi usûl ise, ona varma yoludur. Bu yollardan biri de konuşma ve dinlemedir. Es...

:7
Camilerde Eşcinsel Bayrak
Geçen haftaki “Kültürel Hegemonya ve Haklar” başlıklı yazımızda Müslümanların “ mustarip olduğu “hegomonik kültür” köksüz, gövdesiz ve omurgasız Batı mukallitliğinde...

Kültürel Hegemonya ve Haklar
Tanıl Bora'nın, 15 Şubat 2017, Birikim Dergisi internet sitesinde “Kültürel Hegemonya” başlıklı bir...

:7
Müslüman Topraklarda İktisadi Adalet
İnsanlığın, “Allah'ın bütün canlılar eşit olarak yararlansın diye yarattığı tabiatla” (Fussilet Sur...

Başkanlığa “Evet” Demek Türk Tarihinin Doğal Akışıdır...
Eski Türk Kamu Sen Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Şuayip Özcan şahsi twitter hesabında 27, 01, 2017 tarihinde “demokrasinin ne olduğunu okuyorum da ülkemde uygulanan ...

Skolastik ve Bağnazlık
“Şüphesiz biz okuyup düşünesiniz diye onu ap açık bir Kuran (okunması gerekenleri toplayan kitap) k...

Skolastik ve Bağnazlık
“Şüphesiz biz okuyup düşünesiniz diye onu ap açık bir Kuran(okunması gerekenleri toplayan kitap) kı...

Etik, Yasalar ve Vicdan
Kuran-ı Kerim birçok ayette insanları “dünya ve ahiret saadeti için” Allah'a ve Resulüne itaate çağırırken, Nisa Suresi 59. Ayette buna hassaten müminleri “…idarecil...

Müşrik Akıl
Mü'min bir toplumda en kolay iş, yaşam ve üretim için toprak ve mesken edinmek iken, müşrik topluml...

Karganın Aklı
Varoluşundan bu yana Âdemoğulları “kargadan daha akılsız”(Maide Suresi 31) olmuşlardır. Eğer insand...

Etik Kot ve Mesleki Formasyon
Üç kardeş, hukuk fakültesini bitirip, biri hâkim, biri savcı ve biri de avukat olup, bir davada kar...

Etik Kot ve Şehadet
Kadim İslami kaynaklar, siyasal açıdan memleketleri İslam, anlaşmalı ve harp memleketleri şeklinde ayırmaktadır. İslam memleketi; Müslümanlarca İslam hükümlerinin uy...

Sendikal Etik Kot Tartışmaları II
“Ücret sendikası ve hizmet sendikası” karşıtlığı üzerine sendikal bir söylem kurmak, olgusal açıdan...

:2
Sendikal Etik Kod Tartışmaları
Bir sendikal görüş olarak “emek alınıp satılan bir değer değildir” denebilir mi? Eğer “emek alınıp ...

Sağlık, Su ve Tuz
Türkiye'de herhangi bir lokantada yemek yediğiniz sırada garsondan bir bardak “su” isteseniz, kastınızın ne olduğunu anlamazsa ve eğer Türkçe'yle sorunu yoksa, önce ...

Mülk Kimin Elinde Olmalıdır?
Hasan-ı Basri'ye, I. Sultan Muaviye ‘Mülk Allah'ındır'  diyor, ne dersin?” demişler. “Mülk benimdir' demek istiyor” demiş. Mülk kelimesi Kuran-ı Kerim'de yir...

Müslümanlar & Demokrasi
Hazreti Ali'ye sormuşlar Bazıları (Hariciler), “hüküm Allah'ındır. ”[i], ayetinden dolayı sizi ve b...

Bunca Tuğyan Bunca Sessizlik!
Hz. Yâsir, eşi Hz. Sümeyye ve oğulları Hz. Ammar, kızgın kumların üzerinde dehşetli işkenceler edilerek susuz bekletiliyorlardı.  Allah Resûlu(sav), buna çok üzülüyo...

Din, Devlet ve Millet
Devlet ve din; aile, uruk, boy, bodun, kavim ve millet olguları kadar, insana dair kavramlardır. Ol...