Hasan Koç

:2
Ahiret âlemlerinde bir manzara
Bediüzzaman Hazretleri Mesnevî-i Nuriye isimli eserinde;“...Beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın saflar Beyti ihata ettikleri gibi, en uzak safla...

:5
Risale-i Nur ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Bediüzzaman Hazretleri Emin ve Feyzi ağabeylerin II.Dünya savaşının dehşetli günleri olan ilk elli gününde bu savaşla ilgili sordukları suale cevap verir. Aynı sua...

:3
Asıl hüner sahibi kimdir?
California Üniversitesi’ne bağlı Bedari Kindness Enstitüsü’nde çalışan bir grup antropolog ve psikolog, “başkalarına iyi davranmanın” insan psikolojisi ve genel olarak in...

:8
Yazmaktaki maksat
Ülkemizde gazeteciliğin en büyük sıkıntılarından birisi de başkalarına beğendirmek için veya başkalarının tenkidinden korkarak yazı yazmak sorunudur. Hak bildiğini...

:10
Şahıs yerine şahs-ı manevî
Risale-i Nur’un mesleğinin devamı ve hizmet-i imaniyesinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için şahıs yerine şahs-ı manevî yazmak gerektir. Yazmaktan kastımız her ...

:2
Tesadüf oyuncağı değiliz
Risale-i Nur’un ders verdiği iman hakikatleri kainâtta; serseri tesadüfün, kör kuvvetin, sağır tabiatın, câmid, şuursuz esbabın, basit, istilâcı unsurların hiçbir tesiri ...

:4
Haklı olan şahs-ı manevîdir
Şahs-ı manevî içerisinde yer alan fertler birbirini haksızlıkla suçlayamazlar. “Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı vars...

:8
Şahs-ı manevî hesabına çalışmak
Risale-i Nur Talebeleri şahsî hareketlerde bulunmaktan ve şahsî hesaplar yapmaktan çekinirler. Hiçbir talebe kendi şahsî hesabı (yani şahsına ait beklentiler) dola...

:4
Şahs-ı manevînin rızası ve izni
İçinde bulunduğumuz hayat-ı içtimaî bizleri bazı şeylere mecbur kılmaktadır. Uğraştığımız iş veya yaptığımız bir ticaret gereği birçok insanın rızasını elde etmek ...

:5
Şahs-ı manevi ittifak ve tesanüdü ister - 4
Şahs-ı manevinin sayısız faydalarından birisi de riyaya sevk eden hallerden insanı kurtarmasıdır. “…Vesvese havfe, havf riyaya, riya nifaka müncer olur.” (İşaratü’...

:8
Şahs-ı mânevî ittihad ve tesanüdü ister -3
“Şimdi namazda bir hâtıra kalbe geldi ki, kardeşlerin, ziyade hüsn-ü zanlarına binaen, senden maddî ve mânevî ders ve yardım ve himmet bekliyorlar. Sen nasıl dünya işleri...

:4
Şahs-ı manevî, ittifak ve tesanüdü ister (2)
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın “De ki: Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim, ancak akrabaya sevgi ve Ehl-i Beytime muhabbet...

:48
Şahs-ı manevî, ittifak ve tesanüdü ister
Dünyanın işinde, ticaretinde, çeşitli münasebet ve alış verişlerinde birçok insanla isteyerek veya istemeyerek ittifak ediyoruz. Dünyaya ait işlerimizin bozulmamas...

:3
Yaşamadığı şeyleri söylemek
Risale-i Nur’un bütün hakikatleri kabul, tasdik ve tatbik edilmesi gereken düsturlardır. O hakikatleri dillendirmek ile yaşamak arasında mühim bir bağ vardır. Nurl...

:5
Bâki olan için fedakârlık yap
Patrice Hyvert isimli dağcı Fransa ve İtalya sınırı yakınlarındaki Mont Blanc Dağı’na 1982 yılında tırmanır. 23 yaşındaki dağcı tırmanışı sırasında havanın kötüleş...

Tevhid meselesi
Risale-i Nur’un Kur’ânî hakikatlerinin ve imanî derslerinin kazandırdığı istidatlardan birisi de tevhid melekesinin inkişafını sağlamasıdır. Amiyane tevhid ve haki...

:11
Nur Talebelerine dikkat ediyorlar
Bediüzzaman Hazretleri kendisi için bazen acip, bazen elim ve bazen de latif olan macerayı hayatından bazı kesitleri Risale-i Nur eserlerinde bizimle paylaşmaktadır. ...

:6
Nurların hizmetine nasıl çalışmalıyız?
“...Bir milyon değil, belki bin insanın hayat-ı ebediyesini temine çalışmak, bir milyar insanın hayat-ı fâniye-i dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymettar ve m...

Hasletlerin mahiyetlerinin değişmesi
İnsanların sahip olduğu hasletlerin yerleri değişirse yani o haslet başka bir vaziyet içerisinde gösterilirse mahiyetinin de ona göre değişeceği Lemaat eserinde ders veri...

:5
Hesaptan korkandan korkma
Şeyh Sâdi-i Şirâzî’nin Bostan ve Gülistan isimli eserinden Bediüzzaman Hazretleri bazı hikâyeleri ve sözleri alıntı yaparak Risale-i Nur Külliyatı’nda yer vermiştir. ...