Hasan Karakaya

:17
Top... Pop... Hop hop... Ve zirzop gençlik!
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... Vakit/12.02.2004 tarihli yazısı Atasözleri, “bir kültürün aynası”dır... Geçmiş dönemlerden sü...

Top... Pop... Hop hop... Ve zirzop gençlik!
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... Vakit/12.02.2004 tarihli yazısı Atasözleri, “bir kültürün aynası”dır... Geçmiş dönemlerden süzüle...

:11
Onlar da “sarıklı ve sakallı”ydı... Ama, “eser” bıraktılar!...
HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... Vakit/5.01.2004 tarihli yazısı Yıllar önce, “Alacakaranlık Kuşağı” filmlerinden birini seyretmiştim... ...

:9
Elin oğlu “Uçan Tank” yaparsa halimiz nice olacak?
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... Vakit/16.04.2002 tarihli yazısı Ken­dim­den şüp­he­len­me­ye baş­la­dım... Ya “yaş­lan­ma­ya...

:6
Tam yerine rast geldi, “darb-ı mesel” koydum!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... Vakit/03.03.2002 tarihli yazısı Epey za-man-dır rah-met-li de-dem-den söz et-mi-yo-rum...  Olay-lar peş pe-şe ...

:8
İndir “peçe”yi, geçir “maske”yi... Yakışır!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... akit/04.01.2002 tarihli yazısı Faz­la de­ğil, da­ha bir­kaç gün ön­ce­si­ne ka­dar, Tür­ki­ye’nin en bü...

:20
Yaklaş 1 adım, geleyim 10 adım!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... akit/05.10.2001 tarihli yazısı Ön­ce­lik­le be­lirt­mek is­ti­yo­rum ki; bu ya­zı, bir “ya­kın­ma” ya­zı­sı de­...

:31
Osmanlı’nın 700 yılı... Tarih, öyle derslerle dolu ki...
 HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN... akit/28.01.1999 tarihli yazısı   Di­le ko­lay... 26 Ocak 1299’dan 26 Ocak 1999’a, tam 700 yıl geç­miş ara­dan.....

:173
Yayılmacılık... Filistin’den GAP’a, GAP’tan Ege’ye!...
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... akit/7.8.2001 tarihli yazısı   Ha­tır­lar­sı­nız, bun­dan 2-3 ay ön­ce­sin­de, “ba­şı kip­pa­...

:9
Yıl 1923... “Ne reddederseniz, hepsi cebimde”
akit19.05.2001HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN... Ya­rın­la­ra emin adım­lar­la iler­le­ye­bil­mek için “bu­gün”ü iyi bil­mek ve iyi de­ğer­len­dir­...

:7
Zaman zaman gülümsemek “ağlama”yı önler!
­Bazı oku­yu­cu­la­rım, hak­lı ola­rak ya­kı­nı­yor... Son gün­ler­de hep “stres” ve “ge­ri­lim” yük­lü ya­zı­lar yaz­dı­ğım­dan şi­kâ­yet edi­yor­lar. Di­yor­lar...

:13
Top geçer, tank geçer... Ama, cami geçemez!
HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN... Vakit / 16.08.2006   “Spor yorumları” da yapan bazı “hıyar uzmanları”nın, “kodu mu oturtan” Genelkurmay Başkanı ...

:15
Başları açtırmakla soygunlar örtülüyor mu?
  akit 22.01.2001 HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN...   Ülkenin birinde, bir delikanlı yakalanmış ve çıkarılmış “idam sehpa...

:21
Köylü “gırgıra” başladıysa, durum “vahim”dir!...
  AKİT 12.01.2001 HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN...   Aslına bakarsanız; şu anda okumakta olduğunuz bu “yazı”yı, bugün de...

:23
Bir “dinci” varsa, “dinsiz” de vardır!
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... Beklenen Vakit / 08.07.2000   Sabah’tan Can Ataklı, olayı “bam teli”nden yakalamış. Soruyordu...

:15
Siz hiç “boş ayakkabı”lara ağladınız mı?
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN... VAKİT / 02.04.2006   Biliyorum, “garip” bir soru... Hatta “saçma” bir soru!.. “Ayakkabı”ya; hele hele ...

:13
Gidişat iyi!.. Demek ki, sapasağlam batıyoruz!
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... Akit / 01.06.2000   Hani, sık sık anlatırım ya o “fıkra”yı... Yine sırası geldi işte. Adam dayanılmaz...

:7
Medya... Etik-Tetik, İğne-Çuvaldız meselesi
Akit 11.04.2000 HASAN ABİ’NİN VEFATINA İTHAFEN... Hep böyle olur... Bir “facia” veya “dehşet” yaşandığında, “medya”nın aklı başına gelir ve aylard...

:9
Köylü... Milletin efendisi, egemenlerin kölesi!
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... akit / 22.02.2000   Gazetelerden biri başlık atmış: “Köylü, reklâmın efendisi.” Sonra da açık...

:16
Kavuşmak istediklerimize “lâyık” mıyız?
  HASAN ABİ’NİN VEFATINA  İTHAFEN... Akit / 21.10.1999   Gerek Peygamberimiz ve ashâbına yönelik “hakaret”ler, gerek “başörtülü” öğrencile...