Hasan Kanaatlı

Ramazan Bayramınız kutlu gönülleriniz mutlu olsun
Her ibadet, verdiği mesaj ve oluşturduğu ruh ile mümini tekâmüle vardıracak birer kutsal araçtır aslında. Hele ibadetin sonunda bir de bayram hediye edilmişse, o ibadet d...

Duanın kabulü
Yüce Allah; “Dua edin, icabet edeyim” diye buyurmuştur. Fakat hangi durumlarda duaya icabet edeceğini ve hangi durumlarda icabet etmeyeceğini açıklamamış ve bu görevi Pey...

Allah’tan neler talep etmeliyiz?
Allah'a iman eden her mümin kulun, O’ndan mutlaka birtakım talepleri vardır. Bu ay da duaların kabul olacağı ay olduğuna göre, mümin kullar olarak Allah'tan neyi talep et...

Dûa etme adabı ve kabul şartları
Daha önceki yazılarımızda Peygamber Efendimiz’in okuduğu ‘Şabaniye Hutbesi’nde şöyle buyurduğunu nakletmiştik: “Nefesleriniz bu ayda tesbih (zikir) ve uykunuz ibadet sayı...

Ramazan rahmet ayıdır
Ramazan’ın isimlerinden biri “rahmet”tir. Peki rahmet nedir? İslam literatüründe Yüce Rabbin kuluna karşı göstermiş olduğu güzellik, iyilik ve bağışlamalara ‘rahmet’ deni...

Oruç ve fakirlerle dert ortaklığı
Orucun insan ve toplum üzerinde birçok sonuçları vardır, onlardan biri de, insanda, yoksul ve eli darda kalmış kimselerin derdini paylaşma duygusunu tahrik etmesidir. Rah...

Kadir geceleri
Kadir gecesi yalnızca Ramazan ayında var olan bir gecedir. Kur’an-ı Kerim o bir gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu söyler. “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” ...

İmam Ali (a.s.) bu ayda şehid edildi
Ramazanla ilgili makalelerimin ilk başlarında gönüller sultanı Peygamber Efendimizin (sav) “Şabaniyye Hutbesi” diye bir hutbesini nakletmiştim. Hutbesinde Ramazan ayının ...

İmam Ali’den (a.s.) hikmetli sözler
“Ya Ali! İman nedir?” diye sorulduğunda şöyle buyurmuşlardı: İman dört direk üstünde durur: Sabır, yakin, adalet, cihad. Sabır dört kısımdır: Özlem, korku,...

İmam Ali’nin (a.s.) bazı özellikleri
İmam Ali (a.s.), Ebu Tâlib gibi Hz. Peygamber Efendimizi ölümüne koruyan, onu eğiten ve Mekke’nin azılı müşrikleri karşısında ona canını, malını ve evladını siper eden bi...

İmam Ali’yi kısaca tanıyalım-2
Bir önceki yazımızda İmam Ali (as) hakkında Kur’an-ı Kerim’de üç yüzün üzerinde ayetin bulunduğunu söylemiş ve onlardan örnek olsun diye 6 tanesini aktarmıştık. Şimdi de ...

İmam Ali’yi (a.s) kısaca tanıyalım-1
İmam Ali (a.s) Fil yılı Receb ayının 13’ünde Kâbe’de dünyaya geldi. Annesi Esed kızı FÂtıma ve babası Ebu Tâlib’dir. Hicri 40. yılı Ramazan ayının 21’inde (m. 28.01.661) ...

Ramazan Kur’an ayıdır
Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’i tilavet etme ayıdır. Peygamber Efendimiz (sav)’in de Yüce Rabbinden bu ayda istediği ikinci şeyin Kur’an okumak olduğunu, “Şabaniyye Hutbesi’...

Allah’a misafir olma ayı
Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz (sav) önceden naklettiğimiz hutbesinde şöyle buyurmuştu: “Bu ayda siz Allah’ın ziyafetine davet edilmiş ve Allah’ın değer verdiği kim...

Orucun yararları-3
Orucun insan ve toplum üzerinde sağladığı yararlardan biri de, onun insan kalp ve düşüncesinde yaratmış olduğu berraklık ve temizliktir. Diğer bir ifadeyle oruç, insanın ...

Orucun yararları-2
Daha önce de belirttiğimiz gibi orucun fiziki ve sıhhi faydaları inkâr edilmeyecek kadar fazladır. Ancak; şunun da bilinmesi gerekir ki onun yararları sadece sağlıkla sın...

Orucun yararları-1
Orucun ya da İslam’ın herhangi kurallarından birinin yararlarından söz ederken, bazı ham düşünceliler, işin yalnızca maddi-cismani veya sağlık, ya da daha ötesi sosyal yö...

Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-5
İnfak ve sadaka ayı: Günümüz dünyasında insanların birçoğunun yoksul oluşu ve insanlar arasında vücuda gelen korkunç sınıf uçurumları çok ciddi bir sorun haline gelmiştir...

Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-4
Kadir Gecesi ve Kur’an’ın nüzul ayı: Mübarek Ramazan ayında, derinlikleri ve tüm boyutları normal insanlara gizli kalan bir büyük olay vuku bulmuştur. Aslında bu olay Ram...

Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-3
(dünden devam...) İmam Sâdık (a.s) Ramazan ayı gelince evlatlarına şöyle tavsiye ediyordu: “Bu ayda ibadet etmeye gayret gösterin, çünkü bu ayda rızık bölüştürülür ve ece...