Hasan GÜNEŞ

:6
Kızı, Mustafa Yelkenci'yi anlattı
Bediüzzaman Said Nursî'nin ilk dönem talebelerinden Mustafa Yelkenci'nin hayatta olan son evladı Hüsniye Kocaman da rahmetli oldu. Hüsniye Hanım babasını şöyle anlatırdı:...

:6
Zamanımızın Gazali’si
Geçenlerde bir ilahiyat dekanı: “Bir terör örgütü gitti bin terör örgütü geldi” mealinde açıklama yaptı.Bu ifadeye göre Türkiye’deki dinî gruplar, tarikatlar, cema...

:17
Ayasofya’dan, Berlin Duvarı’na
Berlin Duvarı bile yıkıldı, ama Ayasofya’nın önündeki engeller hâlâ kalkmadı.Berlin Duvarı sadece bir devleti ya da bir şehri bölmek değildi. Hürriyet ve demokrasi...

:5
Siyahî Amerikalı ve nefes kesen medeniyet
Nefes kesmeyi her iki manada anlayabiliriz.Siyahî bir Amerikalının polis tarafından boğazına basılarak nefessiz bırakılıp öldürülmesi bütün dünyayı sarstı. Aynı gü...

:3
Sürü psikolojisi, taklid ve tahkik
İnsan taklid ve tahkik arasında gidip gelen bir canlı.İnsanın gelişmesi ve yükselmesinin sırrı bu konudaki kararlılığında gizli! Gideceği yolu ve anlatılanları sor...

:14
Kadir Gecesi, melekler ve adalet
Kur’ân-ı Kerîm, Âlemlerin Rabbinin kudret ve azameti, kâinatın ve insanlığın manası, hakikatı ve vazifelerini ilân ve tebliğ gibi binler hikmetlerle Kadir Gecesi’nde düny...

:6
Mehdi ve manevî şahsiyette devamlılık
Newton’un çekim kanununu keşfedip bütün kâinatta geçerli olduğunu ilân etmesi zamanın en büyük hadisesiydi.Yayınladığı kitabında bunun, yaratıcının kâinatta cari o...

:13
Virüs sonrası büyük değişimler
Koronavirüsünden sonra bütün dünyada önemli değişiklikler bekleniyor.Değişiklikleri şimdiden kestirmek belki zor! Ancak tarihten hadiselerden ip uçlarını okumak mü...

:16
Musibetler ve tedbir
İnsanlık tarihî düz bir çizgi şeklinde devam etmedi. Sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde oldu. Savaşlar, katliamlar, depremler ve hastalıklar gibi musibetlerle inişler ...

:7
Maddî ve manevî virüsler
Virüs dünyayı dolaşıyor. İnşaallah korona virüsünün de çaresi bulunacak. Âlemlerin Rabbi her derdin, her hastalığın çaresini de halk etmiş! Ancak her musibetin de bir vaz...

:4
Savaşta ve barışta kimler kazanacak?
Son yarım asırdır Ortadoğu’da kargaşa hız kesmiyor. Savaşta yorulanlar yenilerin sahaya girmesini heyecanla bekliyorlar. ABD ve İsrail savaş yorgunu görünümünde an...

:12
Depremlerden virüse kök sebepler
Dünya sürekli bir hareket ve faaliyet içerisinde çalkalanıyor. Gökyüzünden yeryüzüne ve yerin derinliklerine kadar sürekli bir değişim ve dönüşüm devam ediyor. Sav...

:4
Devrimlerin sınırları ve İran
Geçen asır başlarken devrimler, ihtilâller ve inkılâpların asrı olacak diye düşünülmüştü, ancak beklenen olmadı. Sovyet, Çin, Orta Amerika, Orta Doğu’daki Baas ve ...

:6
İnsaniyet-i Kübra “büyük insanlık”
İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana hep bir arayış içerisinde olmuştur. Eşyanın ve insanın hakikatını, gerçeğini, aslını ve eğilimlerini merak etmiştir. Merak sebebi b...

:29
Bediüzzaman Said Nursî
Vefatının yıl dönümünde Bediüzzaman Said Nursî’yi eserleri, hizmetleri ve duruşuyla tanımak ve yad etmek gerekiyor. Büyük İslâm âlimi ve mütefekkir Bediüzzaman Sai...

:7
Yeni Zelanda’da terör ve yeni bir Rönesans
Terör ve anarşi çağımızın en büyük problemlerinden birisi olmaya devam ediyor. Dünyayı yönetmeye ve yönlendirmeye çalışanların hasis menfaatleri için her yolu müba...

:100
Bediüzzaman’ın gazetesi
Bediüzzaman Hazretleri ömrünü iman ve Kur’ân dâvâsına hasretmiştir. Bütün gayret ve hizmeti İslâm’ı yaşamak ve cihanşümul Kur’ân hakikatlarını dünyaya neşretmek ol...

:9
Dünya hâkimiyetinde medeniyetler savaşı
Batı’nın ikinci büyük medeniyet katliâmı Endülüs medeniyetidir. Endülüs, içinde yüzbinlerce kitabın olduğu kütüphaneler ve üniversiteleriyle yok edildi. Batı aynı dönemle...

:4
Dünya hâkimiyetinde nimetlerin yeniden keşfi
Ekonomik krizler, savaşlar ve kıtlıklar olmasaydı soframızdaki yiyecekleri hatırlamakta ve değerini kavramakta zorlanacaktık. Son dönemlerde dünya devlerinin rekab...

:13
Medya ve deccal
Ahir zaman bütün zamanlara göre fitnenin en şiddetli olduğu bir dönem! En büyük hususiyeti de fitnenin eski zamanlara göre inanılmaz hızla yayılması, bütün toplumu hatta ...