Hasan GÜNEŞ

:6
İnsaniyet-i Kübra “büyük insanlık”
İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana hep bir arayış içerisinde olmuştur. Eşyanın ve insanın hakikatını, gerçeğini, aslını ve eğilimlerini merak etmiştir. Merak sebebi b...

:29
Bediüzzaman Said Nursî
Vefatının yıl dönümünde Bediüzzaman Said Nursî’yi eserleri, hizmetleri ve duruşuyla tanımak ve yad etmek gerekiyor. Büyük İslâm âlimi ve mütefekkir Bediüzzaman Sai...

:7
Yeni Zelanda’da terör ve yeni bir Rönesans
Terör ve anarşi çağımızın en büyük problemlerinden birisi olmaya devam ediyor. Dünyayı yönetmeye ve yönlendirmeye çalışanların hasis menfaatleri için her yolu müba...

:100
Bediüzzaman’ın gazetesi
Bediüzzaman Hazretleri ömrünü iman ve Kur’ân dâvâsına hasretmiştir. Bütün gayret ve hizmeti İslâm’ı yaşamak ve cihanşümul Kur’ân hakikatlarını dünyaya neşretmek ol...

:9
Dünya hâkimiyetinde medeniyetler savaşı
Batı’nın ikinci büyük medeniyet katliâmı Endülüs medeniyetidir. Endülüs, içinde yüzbinlerce kitabın olduğu kütüphaneler ve üniversiteleriyle yok edildi. Batı aynı dönemle...

:4
Dünya hâkimiyetinde nimetlerin yeniden keşfi
Ekonomik krizler, savaşlar ve kıtlıklar olmasaydı soframızdaki yiyecekleri hatırlamakta ve değerini kavramakta zorlanacaktık. Son dönemlerde dünya devlerinin rekab...

:13
Medya ve deccal
Ahir zaman bütün zamanlara göre fitnenin en şiddetli olduğu bir dönem! En büyük hususiyeti de fitnenin eski zamanlara göre inanılmaz hızla yayılması, bütün toplumu hatta ...

:2
Arz’ın ruhu ve zehiri
İnsanoğlu Arz’ın yani Yerküre’nin üzerinde mi yoksa içinde mi? İnsan her ne kadar yeryüzünde yaşasa da yerin derinliklerinden gökyüzünün en uzak yıldızlarına kadar uzanan...

:7
Siyaset arenasında galibiyet
Metot, vasıta ve mekân hedef kadar önemlidir. Dünyanızı ve ahiretinizi daha iyi hale getirmek için yaptığınız cehd ve gayretinizin şekli bazen başlangıçta mağlûbiyet mana...

:14
Ekonomik krizden çıkmak için
İslâm dünyasının ve özellikle Türkiye’nin ciddî bir tasarrufa ve sanayileşmeye ihtiyacı var. Demokratik açılımlar yapılarak dış ve iç yatırımlara cesaret verilmeli. Bey...

:1
Türkiye - ABD İlişkileri - 3: 12 Eylül ve “Bizim Çocuklar”...
ABD “bizim çocuklar” dediği askerÎ idareye ciddÎ destek verdi. Yunanistan misalinde olduğu gibi askerÎ darbelerin bitmek üzere olduğunu gören ABD Türkiye ve Ortadoğu’nun...

:6
Türkiye - ABD İlişkileri - 2: Amerikan Ambargosu ve gerilen...
Türkiye ambargodan zarar görse de ambargoyu fırsata çevirmeye çalıştı. Pahalı da olsa bazı malzemeleri kendisi yapma gayretinde oldu. Tabi sanayi uzun bir süreçtir. Meyve...

:4
Türkiye ve ABD ilişkilerinin seyri - 1
Türkiye-ABD münasebetlerinin 2 yüz yılın üzerinde bir mazisi var. İlk münasebetler kötü tecrübelerle başlamıştır. DİZİ: HASAN GÜNEŞ [email protected]

:3
Tevhid medeniyeti ve medeniyetler çatışması
Medeniyetler asırlara ve çağlara meydan okumaya devam ediyor! Bu kadar uzun süreli olmalarının en önemli sebebi köklerinin derinlerde olması. Esasta değişiklik olm...

:6
İttihad, uhuvvet ve esaret
Peygamberimiz (asm) Veda Hutbesinde: “Benden sonra cahiliye dönemine dönüp birbirinizin boyunlarını vurmayın!” diye ikaz etmişti. Cahiliye dönemi ve İslâm’ın ilk yılları ...

:13
Küresel dünyada demokrasi ve İslâm
Bir zamanlar dünyanın en önemli meselesi yeryüzünün küre şeklinde mi yoksa tepsi şeklinde mi olduğuydu. Şimdi ise İslâm ile demokrasinin birbiriyle uyumlu olup olm...

:18
Hz. Zeyd ve günümüz medyası
Malûmdur ki Hz. Zeyd (ra) vahiy kâtiplerindendir. Fevkalâde zeki ve kabiliyetli idi. Bir gün Peygamberimiz (asm) kendisini çağırarak “Ey Zeyd, Yahudiler’in yazısın...

:18
Osmanlı’dan, İran’a ve İslâm dünyasına demokrasi dersleri...
İran son dönemlerin en önemli kargaşasını yaşadı. Yolsuzlukların ve işsizliğin giderilmesi ve hak ve hürriyet talepleri ile başlayan gösteriler ülkede ciddî gelişm...

:1
Dürüstlük ve ameline güvenmek
İslâm’a itiraz edenler azalırken Müslüman’a itiraz edenler artıyor. İnsanların ekseriyeti fikirlere ve söze değil uygulamaya bakıyor. Siyaset gibi popüler hususlar...

:7
Kürtler ve birlikte yaşamak
Kuzey Irak’taki referandumla birlikte Ortadoğu’da yeni bir kriz başladı. Zaten bölgede kriz ve kargaşanın olmadığı bir dönemi düşünmek neredeyse imkânsız. Biri bit...