Hasan Bulut

:3
Pazıl’ın parçaları ve Nurcular
Nur Talebeleri imanî mevzular üzerinden hiçbir zaman ihtilâfa düşmemişlerdir. Genelde, yukarıda bahsettiğimiz ‘pazıl’ın parçalarını bir araya getirememekten ya da kelâmın...

:2
Yeni Asya’nın sırat-ı müstakimi
Bediüzzaman Muhakemat adlı eserinde “Mübalâğa ihtilâlcidir” der. Devamında ise, beşerin seciyelerinden olan lezzet aldığı, hoşlandığı, güzel bulduğu şeyleri anlatı...

:38
İbrahim Özdabak’tan mektup var
Gazetemizin değerli karikatüristi muhterem İbrahim Özdabak, 31.08.1983 yılında bir Can Kardeş okuyucusu olarak, bana bir mektup gönderme lütfunda bulunmuştu. O yı...

:2
Dövmeli genç
Ben, bir gün sokağa bakarken, .. gençlere çok acıdım. Dedim: Bu bîçareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezb edici fitnenin ateşinden kurtaramazlar.” (Bediüzzaman) ...

:23
Bediüzzaman’ı neden anlamıyorlar?
“Risâle-i Nur’u anlamıyorlar, yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı h...

Bir dâvâ adamı portresi: Zübeyir Gündüzalp
“Zübeyir’imi kâinata değişmem.” Said Nursî “Kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-i ihlâsla, her şeyin fevkinde hakai...

:12
Gitarlı genç
Üniversitelere kayıtların başladığı dönemlerdi. Nur dershanelerinde bizlere müracaat eden gençlerle ilgileniyoruz. Onlara bu güzide mekânların güzelliklerini anlatıyoruz...

Okumak fıtrî bir temayüldür
Denizli’den Finike’ye, zamana keyfiyet katan okumalarıyla, bahtiyar gençlere tebrik makamında. kumak, Kur’ânî bir emirdir. Hz. Âdem’e (as) e...