Handan Özduygu

:37
Aramızda selamı yayalım!..
Selam, lügatte barış esenlik demek. Bir diğer açıklaması ise selamete çıkma, kurtulma ve aşinalık...   Cennetin bir diğer adı, Dâr-üs Selam…   Yakılıp...