Halil Turhanlı

:1
Dora
HALİL TURHANLI- NEGATİF BAKIŞ Freud’un, on sekiz yaşındaki hastası Dora (asıl adıyla Ida Bauer) ile ilgili olay dosyası, orada histeriyle ilgili analizleri feminis...

Ölüm ve yazı
HALİL TURHANLI- NEGATİF BAKIŞ Helene Cixous için tiyatro tikelliği, beden ve kimlik ilişkisini araştırdığı, hiyerarşilerin altını oyabildiği bir alan sunmanın yanı...

‘Ulvi delilik’
Protestan teolog, etikçi Reinhold Niebuhr tam anlamıyla çelişkilerin, paradoksların insanıydı. Düşünceleri siyasi yelpazenin çok değişik kesimlerinde etki uyandırdı, tara...

Teatral cumhuriyet
En azından Thomas Hobbes’dan bu yana devlet kargaşanın, iç savaşın karşıtını ifade ediyor. Düzensizliğin panzehiri olarak görülüyor. Çatışmaların dondurulduğu bir ...

‘Toplumsal Hız’
Çalışmaları modern toplumun zamansal yapısı ve işleyişi, modern hayatın temposu üstünde yoğunlaşan toplumbilimci Hartmut Rosa’nın hızın hayatımızdaki belirleyici r...

:10
‘Balıkçı Barınakları’
Elizabeth Bishop babasını yitirdiğinde ölümü fark edemeyecek denli küçüktü, henüz sekiz aylıktı. Ama Nova Scotia’da ölümü bir kez daha yakından görme imkânı buldu. Yaşı y...

Yuvasız bir çocuk
Elizabeth Bishop’ın şiirinde mutsuz çocukluğu, yuvasızlık, bir yer edinme arzusu ve bu arzudan kaynaklanan yolculuklar belirleyicidir. O, yersiz, yuvasız bir çocuk olarak...

Şehirlerde hareket
Feodal düzenin belirleyici özelliklerinden biri hareketsizlikti. Dolaşım hızı çok düşüktü, yok denecek denli azdı. Serfler toprağa bağlı ve Montaigne’nin deyişiyle “gidip...

‘Yıkımın Doğal Tarihi’
Modern çağda savaşın amacı düşmanda umutsuzluk yaratmak, direncini kırmak ve bu yolla çökertmek. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Alman halkı tam da bunu yaşamıştı. Yenil...

:42
 ‘Hava saldırısı’
  Paul Virilio, Atlantik kıyısında Nazilerce inşa edilen sığınakların ve mazgallı siperlerin anıtsal mimari anlayışını yansıttığını belirtir. Bu beton kütleler Naz...

:21
Yeni mimari
Kendini “anarşist Hıristiyan” ve “teknoloji sanatının eleştirmeni” olarak tanımlayan Paul Virilio ile ütopyacı mimar Claude Parent arasındaki işbirliği 1963 yılında başla...

:81
Şehir ve savaş
Paul Virilio şehircilik ve şehir planlamacılığı konusunda iki büyük akımın varlığından söz eder. Bunlardan biri şehrin kökeninde ticareti, pazarı görür. Diğerine göre ise...

:40
Siyah Atlantik
Sosyolog Paul Gilroy’un 1990’ların ilk yarısında yayımlanan “Siyah Atlantik” başlıklı çalışması kültürel araştırmalara önemli bir katkı sunmanın yanı sıra ilerleyen yılla...

:7
Zihinlerin eşitliği
Jacques Ranciére, “Cahil Hoca”da bizlere Fransız edebiyat okutmanı Joseph Jacotot’nun eğitim konusunda çığır açan bir ...

:29
Bireyi avlayan toplum
“Avlanan Atalarımız”, Auden ve Britten’ın müzik alanında gerçekleştirdikleri ilk önemli işbirliğidir. Temaları açısınd...

Soykırım ve modernlik
Zygmunt Bauman başta olmak üzere bugün Holokost üzerine yazan pek çok yazar, düşünür bu dehşet verici olayın modern uygarlığın yüksek bir aşamasında ger...

:23
Kutsal mekân
Avrupa’nın ortaçağ kentleri kır ile bağlarını koparmamışlardı. Esasen bu kentler kırsal bir çevreye bağlı olarak kurulmuş ve en azından başlangıçta öyle gelişmişlerdi. Et...

:14
Yeni bir etik
Holokost karşısında çağımızın etik ilkeleri sınanmış ve bunlar değer kaybına uğramış, aşınmıştı. O hâlde yeni bir etik.Emmanuel Levinas ve Giorgio Agamben, Holokost sonra...