Halil Özer Kara

Uhuvvetle alâkalı bazı düsturlar - 2
Yine bu gemide “Fahr-i Âlem’in gösterdiği doğru yoldan şaşan, dünyanın fâni meta’larıyla gururlanıp taşan ve dünyamıza zararı olur korkusu ile, Nur-u Kur’ân’dan kaçan” n...

:2
Uhuvvetle alâkalı bazı düsturlar -1
Hulusî Ağabeyin Barla Lâhikasında şöyle bir mektubu var: “Evet İslâmiyet gibi bir âlî tarîkatım, acz u fakrı Allah’a karşı bilmek gibi bir meşrebim, Seyyid-ül Mü...