Halil Kartal

:16
Velâyet-i kübra mesleği
Cenab-ı Hak inayet buyurup muvaffak ederse inşallah birkaç yazı ile “Cadde-i Kübra, Veraset-i Nübüvvet, Akrebiyet-i İlâhiye, Velâyet-i Kübra kavramlarını ve akrebiyet-i İ...

:26
Bayrak yarışı mı, hademelik mi?
Bazı kavramlar mütemadiyen kullanılarak zihnimizde bir kalıp haline gelir. Çoğu kere üzerinde düşünmeden bu kavramları istimal ederiz. Düşünmediğimizle de kalmaz z...

:10
Yeni Asya ve Nur Hizmeti
Yeni Asya ve Nur Talebesi fertlerinin yıllardır maruz kaldığı bir ithamdır “siyasetçilik” iddiası. Bu iddiaya gerektiği kadar müsbet cevaplar mutlaka verilmiştir. ...

:26
Birinci Söz’deki asker: Yeni Asya
Birinci Sözdeki o adam gibi Yeni Asya da kendi nam ve kuvvetiyle hareket etmez. Bu dost ve düşmanının tasdiki ile dahi sabittir. Yeni Asya’yı sayıca az ve kuvvetsi...

:50
Bir başkadır okuma programları
Biz Nur Talebeleri için Risale-i Nur okuma programları en keyfiyetli faaliyetleri arasında yer bulur kendine. Nur hadimleri bu okuma programlarını her zaman iple ç...

Geç kalmış bir Barla ziyareti
Barla… Bu mübarek beldeye ziyaretimde yaşamış olduğum hissiyatın belki yüz mislini yüzer Nur Talebesinin yaşayıp hissettiğine kat’i kanaatim var. Benden önce de bu...

Hadisat-ı cevviyeden hadisat-ı Risale-i Nur’u müşahede...
Risale-i Nur’da muhtelif yerlerde madde-zahir âlemiyle mânâ-melekût âleminin arasındaki münasebet izah edilmiştir. Melekût âleminde ortaya çıkan menf&i...