Halil Emrah Macit

İsfahan’dan Van’a İbn-i Sina’nın Mirası
Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanı Tuğrul Bey’in ticarî, ilmî, kültürel ve coğrafî özellikleriyle tarih boyunca en önemli şehirlerden birisi olan İran’ın ...

:2
Dolunay Ritüeli
Yazı eğer ‘hem belleme tekniği hem de unutma gücü’ ise, bununla şöyle bir metinler arası ilişki kurabiliriz; yazının ‘düzenleyici bir düzen’ düşüncesi tarafından siliner...

17-10/13/gorsel1.jpg
:4
Bastırılanın geri dönüşü
Kararlı bir hale gelen, oluşan ve mevcudiyet kazanan herhangi bir madde için artık yokluk imkânsız gibidir; o düzensizlik içerisinde dahi bir düzenin/bütünün parçası olar...

:1
Savunma Saldırıyor
Dinsel otorite ilkesi ile siyasi otorite ilkesinin birbirini onayladığı ve bunların temelden birbirine bağlı olduğu bir mekanizma karşısında suçu değil suçluyu savunmak ...

17-08/27/gorsel-1.jpg
:1
Sasani Hükümdarı’na yol gösteren çocuk
Sasaniler’de gözü arkada kalsın istemeyen hükümdarlar, vezirlerini gizlice, onlar yönetimden uzaktayken devlet yönetiminde işlerin nasıl gittiğini anlamak için takip ett...

17-08/12/coban.jpg
:3
Fubiz Media zirveye oynuyor
2003 yılında katıldığım ‘Türkiye Bilişim Organizasyonu Olimpiyatları’ından beri, dünyada genelindeki projeleri daha çok ‘web estetiği’ üzerinden, sitelerinde kullanılan ...

17-08/10/fubiz.jpg
:1
Dal rüzgârı affetse de kırılmıştır bir kere
15. yüzyılda Japon devlet adamı ve komutan Ashikaga Yoshimasa çok değerli kırık bir kâseyi onarılması için Çin’deki seramik ustalarına gönderdi. Bir süre sonra se...

:1
15 Temmuz ve Normalleşme
Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda tanınan ve bilinen önemli değerlerinden biridir Prof. Dr. Vamık Volkan. Siyaset psikolojisi, gayri resmi diplomasi çalışmaları ve verd...

:1
Kendimize bir fırsat verelim
Vaktiyle ilkokul 5. sınıftan sonra girilen birçok sınavdan bölgede görece yüksek puanlar almış, başarılı olmuş ve o dönem ‘Türkiye’nin göz bebeği’ denilen İngilizce eğiti...

:4
Dost acı söyler!
Türkiye’de 80’li ve 90’lı yılların karanlık atmosferini ve siyasal gerçeklerini güçlü tasvirler, canlı imgeler, tüyler ürperten bir gerçeklik ve akıcı billur bir üslupla ...

Yalnız Kurt İsrail
Animalizm'de; grup içerisinde "Alfa" diye tabir edilen "baskın" karakterdeki kurda meydan okuyan yalnız kurt, bu meydan okuma neticesinde ortaya çıkan mücadeleyi kaybetti...

Modern Dünyanın Bunalımı
1951 yılında ‘Nouvelle Reveu Française’ özel sayısında André Gide’nin René Guénon ile ilgili şu ifadeleri yer alır; “Guénon haklıysa, benim bütün eserlerim tepe taklak ol...

1 Kitap 1 Film
Diğer adı ‘Gayriresmi Diplomasi’ (Track II Diplomacy) de olan Politik Psikoloji, ‘Disiplinlerarası ve Çözüm Odaklı’ olarak siyasi partilerin seçmen ve lider davranışların...

1 Kitap 1 Film
Diğer adı ‘Gayriresmi Diplomasi’ (Track II Diplomacy) de olan Politik Psikoloji, ‘Disiplinlerarası ve Çözüm Odaklı’ olarak siyasi partilerin seçmen ve lider davranışların...

Tehlikeli yakınlaşmalar
İngiltere Kralı 8. Henry, “Narsisizm”, “Öidipus kompleksi”, “Elektra kompleksi”, “Sevgi”, “Ruhsal açlık”, “Engellenme” ve “Geçiş nesnesi” kavramlarından yola çıkarak “ayn...

İbrahim Şinasi’nin değerli yalnızlığı
Namık Kemal gerek yazılarında gerek dost sohbetlerinde Tanzimat sonrası gelişmelerin kültürel alt yapısını hazırlama görevinin ve Yeni Osmanlıların entelektüel üstadı pay...

Acayip Vakalar Dîvân-ı Riyâseti
Pek muhterem ‘Acayip Vakalar Dîvân-ı Riyâseti’ sahib-i salâhiyeti; evvelâ bilumum meskûn mahal ve beşerî münasebetlerde têsirâtı celp eden kuvve-i-ruhiyeden ötürü zât-ı â...

Ne yapmalı?
Tarihsel arka planı olan felsefi bir tartışmaya başladığımız bir noktada bu tartışmanın kavramsal çerçevesini belirleyen herhangi bir “ortak akıl” (esprit de corps) söz k...

:8
Kuş Bakışı Türk Dış Politikası
Bir siyaset bilimci olarak bana, özel yetişmiş kalifiye personeliyle bugün Türkiye’nin en “kritik” kurumu hangisidir diye sorarsanız size ‘Dışişleri Bakanlığı’ derim. Öze...

:3
Gençlik nereye?
Fransa’nın 2. Dünya Savaşı’ndaki kahramanlarından Litvanya doğumlu Romain Gary 20. Yüzyılın sonlarına doğru hem savaş uçağı pilotu hem yazar hem de diplomat olması sayesi...