Halil Elitok

:4
Meşrûtiyet, cumhuriyet manasındadır
Günümüzde pek çok insanın karıştırdığı kavramlardan birisi de, meşrûtiyet ve cumhuriyet konusudur. Meşrûtiyet, cumhuriyet anlamında mıdır? Yoksa ayrı ayrı manalara mı gel...

:4
Yanlışa dur deme erdemi
İlim adamları ve din adamları devleti yönetenlerin yanlışlarına dur diyebilme erdemini göstermesi gerekir. “Hayhay efendim, emredersiniz efendim, baş üstüne efendi...

:8
Meselelerin çözümü ve Ehl-i Hal ve’l-Akd
Her meselenin çözümünde müracaat edeceğimiz kaynak Kur’ân ve Sünnettir. Kur’ân ve Sünnetin olmadığı yerde selefin sünneti devreye girmelidir. Kur’ân ve Sünnette ye...

:20
Âlimler nazarıyla Bediüzzaman’a bakış (2)
Gönenli Mehmed (Öğütçü) Efendi’nin Bediüzzaman hakkında bazı görüşleri şöyledir: “Üstad baştan aşağıya fevkalâde bir insandı. Baştan aşağı mükemmel, mine’l-bâb ile...

:10
Hz. Ebu Zerri’l Ğıfari ve Hz. Muaviye’nin sarayı
Bugün yazıma Tarihin parlak sahifelerinden bir örnekle başlamak istiyorum. Sahabe Hz. Ebu Zerri’l-Ğıfari’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Medine çölü yakınlarında...

:5
Devletin bekâsı
Kelimeler gayesinin dışında veya ifade ettiği manaların dışında kullanılırsa kavram karmaşasına sebep olur. Bu da dilin yozlaşmasını meydana getirir. Toplumları ör...

:11
Ahirete imanın sosyal hayata etkisi
Günlük hayatımızda bir takım kirlilikler yaşanmaktadır. Görgü kirliliği, bilgi kirliliği, siyasetin iftiralara varan kirliliği, hayat kirliliği v.s. işte bu kirlil...

:57
Yeni Asya paratonerdir
Tebrikler Yeni Asya Gazetesine. 50 Yıllık yayın hayatında yanılmadan ve yörüngesinden hiç ayrılmadan devam eden ve Risale-i Nur çizgisinden taviz vermeden ve Risal...

:12
Yalan ve yalancılık
Toplumun dini duygularının zayıfladığını gösteren, insanların birbirlerine karşı itimatlarını sarsan ve güvenlerini boşa çıkaran bir hastalıktan ve hastalıktan da öte ill...

:3
Medresetüz Zehra
İslâm Dünyası’ndaki fikir ayrılıklarını giderecek en önemli faktör Türkiye’de kız kardeşi dediği Camiu’l-Ezher kalitesinde bir üniversitenin kurulmasına ihtiyaç vardır....

:14
İslâm Dünyası’nı birleştirecek üniversite: Medresetüzzehra...
İslâm Dünyası’ndaki fikir ayrılıklarını giderecek en önemli faktör Türkiye’de kız kardeşi dediği Camiu’l-Ezher kalitesinde bir üniversitenin kurulmasına ihtiyaç vardır....

:2
Ne olacak böyle?
Ülkemizde bir göç dalgasıdır gidiyor. Önce beyin göçüyle memleketin; düşünürü, yazarı, çizeri ve akademisyenleri çeşitli ülkelere göç etmeye ve memleketi terk etmeye başl...

:7
Mahallî idarecileri seçmek
31 Mart 2019 Yılında mahalli idareler olan; belediye başkanlarının, il genel meclisi üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin ve mahalle muhtarlarının seçimi yapılacaktır....

:3
Şah gülü Mevlânâ
17 Aralık 2018. 745. Vefat yılı münasebetiyle Hz. Mevlânâ’yı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hz. Mevlânâ, 1273 yılında Konya’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuş ve sevenl...

:13
Peygamberimiz (asm) ve gençlik
19-25 Kasım Mevlid-i Nebi Haftası olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın temasını “Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirlemiştir. Bu münasebetle biz de ko...

:13
Allah’ın kitabı ile aldatmak
Yazımın başlığını bazıları yadırgayabilir. Böyle şey olur mu? diyeceklerdir. Fakat tarihe baktığımız zaman bunun pek çok misallerini görmek mümkündür. Hz. Musa (as...

:10
Siyaset ve ahlâk
İçinde bulunduğumuz şu günlerde yaşanan olaylar ve siyasi liderlerin birbirlerine karşı takındıkları tavırlar, gözümüzü bir kere daha tarihe çevirmek zaruretini hissettir...

:26
Cumhuriyet, adâlet ve meşverettir
Cumhuriyetin 95. Yılını kutladığımız bugünlerde herkes cumhuriyetin faziletinden bahsediyor. Cumhuriyet, ülke yönetiminde vazgeçilmez bir yönetim şeklinden devlet ...

:15
Zalimler korkaktır
Milletlerin hayatındaki yöneticiler için genel bir değerlendirme yapıldığında ya çok iyi bir yönetici veya zalim bir yönetici denir. Bu yöneticiler de anlayışlarına ve ma...

:6
Hicret ve Hazreti Ali
Ebu Talib’in vefatından sonra Kureyş’in Hz. Muhammed’e (asm) ve Müslümanlara yönelik baskı ve işkenceleri iyice artmıştı. Hz. Muhammed (asm) bu şartlar altında on ...