Halil Akgünler

:20
Hz. Adem (as) ve yaratılıştaki tekillik
Cenâb-ı Hak Vahid ve Ehaddir. Vahidiyet ve ehadiyet hakikati her yaratılan mahlûkun üzerindeki birlik mühründen kolayca anlaşılabilir. Kâinatın heyet-i mecmuasında...

:8
Anne karnındaki çocuğa üflenen ruh
“Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip muhafaza eden Zat-ı Hakîm-i Hafîz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder...

:8
Hz. Âdem (as) zenci miydi?
İnsanların ten rengi siyahtan beyaza doğru farklı renklerde olur. Yeryüzünde yaşayan insan toplulukları ise, ten renkleri açısından, çevre ve iklim şartlarına göre...

:8
Elmas ve kömür ruhlar
Ruh bir kanun-u emridir. Yani ruhun faaliyet göstereceği her alandaki işlerle ilgili tüm bilgi, işlev, kural, kanun ve hükümler bu kanunda yazılıdır. Zaten ruh da ...

Ruh ve kanun-u emri
“Malûmdur ki, mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel san’atlar, gayet güzel bir programa istinad eder. Mükemmel ve güzel bir program ise, mükemmel ve güzel bir ilme ve g...

:1
Ruha benzeyen genetik yazılımlar - 2
Bilimin keşfine göre “ruha benzeyen” genetik yazılımlar ise üç çeşittir: Birincisi: Çekirdek ve tohumlardaki genetik yazılımlar. İkincisi: Yumurtalar. ...

:12
Ruha benzeyen genetik yazılımlar -1
Ruhun ilâhî bir işletim sistemi, ilâhî bir program ve yazılım olduğunu “ruh üfleme” adlı makalemizde izah etmeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise Risale-i Nur’dan baz...

:11
Kabirdeki sinema perdeleri
İnsanlığın bulduğu önemli keşiflerden birisi de hiç kuşkusuz sinema olayıdır. Önceleri siyah beyaz renklerle sadece sinema perdelerinde gösterilen filmler, bu gün ...

:8
Kâinatın ruhu var mı?
Risale-i Nur’da yüksek ve azim, belki şahit olmadığımız gaybî ve ulvî hakikatler, herkesin gözü önünde cereyan eden bazı basit ve her kesimin anlayabileceği misaller ile ...

:5
Isparta halısı, nakışlar ve sicim teorisi
Isparta deyince akla gül gelir. Gül suyu, gül yağı, gül kokusu hep Isparta ili ile birlikte anılır. Burada yetişen gül bitkisinin önemi çok büyüktür. Zira bu güzel...

:3
Akıllı telefonlar, akıllı robotlar ve akıllı insanlar...
Önceleri sadece tuşlu cep telefonlarımız vardı. Ve onları konuşmak ve iletişim kurmak için kullanıyorduk. Sonraları ise akıllı telefonlar icat edildi. Artık bir ço...

Elmas, kömür ve insan
23. Söz insan için iman etmenin güzelliklerinden bahseden müstesna bir eserdir. Nasıl ki İhlas Risalesi için “15 günde bir okunmalı” tavsiyesi yapılmış ise, benzer...

:5
Tünelin ucundaki ışık
Tüneller sadece çevre ve iletişim açısından değil, şahsî hayatımızda da çok önemli bir yer tutar. İnsan şahsî hayatına ve bedenine dikkat ederse bir çok tünel süre...

:9
Hz. İsa’nın (as) kuş mu’cizesi ve robot teknolojisi...
20. Sözün İkinci Makamı Peygamber mucizelerinin günümüzde keşfedilen bazı fenni ve teknolojik gelişmelere Kur’an’ın işaretlerinden bahseder. Peygamberlere verilen ...

:4
Kâinatın enerjisi: İman ve ibadet
Cenâb-ı Hak şu uçsuz bucaksız kâinatı ve mükemmel ve harika dünyamızı san’atının inceliklerini, güzelliklerini ve mükemmelliklerini göstermek için yaratmış. Bu seb...

:4
İstikbalden gelip maziye dökülmek
20. Mektupta geçen ve yaratılış sırlarını ihtiva eden ilginç bir ifade: “Otuz Üçüncü Mektubun Yirmi Dördüncü Penceresinde beyan edildiği gibi, şu mevcudat, irade-i...

:13
İnsan genetiği, yasak meyve ve zürriyet
Araf Suresi 172. Ayeti şu mealdedir: “Hani Rabbın; adem oğullarının sülbünden soyunu ve zürriyetini çıkarmış ve kendilerini nefislerine şahit tutmuş. Ben, sizin Ra...

:12
Yazılım mühendisliği ve yaratılış
Geçtiğimiz yüz yıl atom çağı, uzay çağı idi. İçinde bulunduğumuz asır ise bilgi çağı, ilim çağı olarak tanımlanmış. Bediüzzaman Hazretleri daha bir önceki asrın ba...

:12
Çift yaratılış ve parite teorisi
“O ne yüce Allahtır ki herşeyi (zevc) çift yaratmıştır; arzın (yerin) çıkardıklarından kendi nefislerinden ve daha nice bilmediklerinizden. “ Yasin Sûresi 36. âyet...

:23
Zaman yolculuğu ve Hızır Aleyhisselâm
Hz. Hızır hakkında Birinci Mektupta mühim bir sual ve cevap var: “Hazret-i Hızır aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etm...