Hakan Zafer

Muhasebe ederek vedalaşın!
Ramazan gibi gelişi de gidişi de insanı hüzünlendiren başka bir zaman dilimi var mı bilmiyorum. Geldi, gidiyor, seneye aramızdan sevinçle karşılayanları değişecek olsa da...

Ömrümüz menkıbe dinleyerek geçmesin!
 Gerçekten sıkılma, kişiyi hayal dünyasına itebilir. Hayallerinde mutlu olanlar, gerçek yılgınlıkların+dan ya da gerçeğin kendisinden korkanlardan çıkabilir ki ikisi de b...

Kendine bak!
Kuran, insanın, en iyi kendini görüp izlemesi gerektiğini söyler (Kıyamet 14). Buna ince ve ileri görüşlü hâl sebebiyle davranış ve fikirleri kıymetlendiren ‘basiret’ den...

27. gecenin sırrı
 Genel eğilime göre bu gece Kadir Gecesi. Bilemeyiz, zamanın sahibi Allah, hangi anda kimi şereflendirecek?.. Giz ve gizemden hiç hoşlanmayan biri olarak bildiğim bir şey...

Günah dediğin bir rüzgârdır
Esen her rüzgârın önüne atılmamalı insan. Rüzgâra karşı yaptığı her kabadayılığın öncesinde ağırlığına bakmalı. “İstemediğim yerlere beni savurmasına direnebilecek miyim?...

Zulme kimler uyum sağlar?
 İnsanın içinde bulunduğu durumu yorumlama yetisi başka canlıda yoktur. Bununla kötüyü ve iyiyi üst boyutlarda yorumlayıp başta kendini, sonra etrafı inandırarak doğruda ...

Yalanlar ve yeminler
 “On­lar ye­min­le­ri­ni si­per edi­nip Al­lah’ın yo­lun­dan in­san­la­rı uzak­laş­tır­dı­lar. On­la­ra ze­lil ve pe­ri­şan eden bir azap var­dır.” (Mücadele 16) ...

Hz. Musa diliyle: "Senin de iyi bildiğin gibi"
 “Düşüncenin üstesinden gelemeyen, düşünenin üstesinden gelmeye çalışır” der Paul Valery. Ben de Firavun karakterinin her dönemde konuşulmasının ilahi istek olduğunu söyl...

Sesinin çok çıkması haklı olduğunu göstermez!
  Gürültü bir tür musibettir. Maalesef şehirlerimiz bu musibetin altında çoktan ezilmeye başladı. Kuran, helak olan kavimlerden bazısının büyük gürültüler (sayha) sonrası...

Hayırla yâd edilen cennetlikler
Nadirattan hadiselere ‘Bir daha görmek nasip olur mu?’ diye bakıyorum hep. Yüz yılda yalnızca birkaç sefer görülebilecek gök cisminden tutun, ilk kez bastığım bir toprak ...

Hüsn-ü zanla karşılayıp muhabbetle uğurlamalı
 Heybet konuşmaz. Konuşmamalı. Konuşmaya yeltenirse ona sırtımızı dönmeliyiz ki heybete ihtiyaç duymayacak kadar yalın ve asil olan hakikate ayıp olmasın. Bundan sonra ha...

Ağaç tartışmasına Kur’an gözüyle bakmak
 “Kim iz­zet is­ti­yor­sa bil­sin ki iz­zet tamamıyla Al­lah’tandır. Gü­zel ve te­miz söz­ler O’na yük­se­lir. Gü­zel ve mak­bul işi de Al­lah yük­sel­tir. Kö­tü iş­le­ri...

İyiliğe katılamamanın verdiği saldırganlık
 İyilik, miktarı açısından değil yapılışında gereken irade yönüyle ne kolaydır ne de ucuz. Altını besleyen güçlü irade olamayan iyiliklerin kalıcı olması zordur. Kalıcı o...

Namaz gafında kimin şerefini kurtaralım?
Son günlerin meşhur hezeyanına değinmeyen kalmadı. Şahsi kanaatim, bu tarz çıkışlara toplum nezdinde fazlaca yer verilmemesinden yana. Malum kişinin namaz kılmak ve secde...

Kullukta taklit edilecek insan arayışı
 Eric Hoffer, “İnsanlar gönüllerinden geçeni yapmakta serbest olduklarında genellikle birbirlerini taklit ederler” der. Bizler için de Ramazan günlerinin en özel yanı ken...

Çuvalın beline göre mi?
Hazır herkes merhum boksörün hayattayken ve öldükten sonra attığı yumrukları konuşurken araya girip bir güç muhabbeti de ben açayım. Konuya bağlamak için takdir edersiniz...

Ashab-ı kehf’in gümüş parası
“Yeryüzünde, yükselttiği her şeyi alçaltmak Allah’ın sünnetidir” (Buhârî, Cihâd 59, Rikâk 38; Ebü Dâvud, Edeb 9; Nesâî, Hayl 14) Son yıllarda her Ramazan öncesi zeng...

Kur’an’dan haberler ve Huzeyfe’nin listesi
 Dinimiz, üzerinde nifak alameti olan ama ısrarı olmayan kimselere dönüş fırsatlarını hep açık bırakır. Fakat alametlerin izini ‘u’ dönüşü yapmadan (tevbe etmeden) sonuna...

Dini, aşırılıklara kurban mı ettik?
 Din bir konfor saplantısı eşliğinde hayata alınıyor. Eli kolu budanmış halde bir köşeye sıkıştırılıp ara sıra hatırı soruluyor. Aşırılığı reddeden din, dindarların aşırı...

Şevk dediğin söner
 Heyecanlar her zaman aynı seviyede kalmayabilir. Bir konuda şevk yitimine uğramak kötü durum sinyali olarak değerlendirilemez. Yapılan iyiliğin boyutları değişse de önem...