Hakan Okay

İşletmelerde psikolojik sözleşme
İşletmelerde psikolojik sözleşme başlıklı 06 Ekim 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Markalardan ve şirketlerden ne bekleniyor?
Değişen pazar ve rekabet koşulları müşterilerin marka ve şirketlerden beklentilerini de artırmaktadır. Ürünlerin rakiplerden daha kaliteli veya fiyatlarının rakip ürünler...

Müşteriler neden giderler?
Müşteriyi kazanma aşamasında, markalar veya şirketler olağan üstü gayret ederler, yapabileceklerinden daha fazlasını yapmaya çalışırlar, çeşitli hediye, kampanya veya ind...

Müşteri intikamı
Bir şirketin veya bir markanın rekabet gücü, pazar payı ve geleceği, müşterilerinin memnuniyeti ve güvenine bağlıdır. Müşterileri sadık olmayan ve yeni müşteri kazanamaya...

Müşteri memnuniyeti ve güveni
Geçen yazımda başlamış olduğum “Müşteri” konusuna devam edeceğim. Müşterilerin kullandıkları markalardan, alışveriş yapmış olduğu mağazalardan veya yeme içme için...

Müşteriyi tanımak
Büyük veya küçük tüm işletmeler, girişimciler, iş insanları ve serbet meslek insanlarının varlıklarını sürdürebilmeleri için, en çok gereksinim duydukları kuruluş veya ki...

Dijital izler
Bugün internet ve dijital dünyanın geldiği seviyeye hepimiz şaşırıyoruz. Web sitelerinin, sanal ağların ve sosyal medyanın, arka planda çeşitli algoritmaları çalıştırarak...

Tanıtımda temel prensipler
Bu yazıyı “Girişimcilikle” ile ilgili yazıların son halkası olarak değerlendirmek gerekmektedir. Yani konunun bütünlüğü açısından, önceki yazıların okunması faydalı olur....

Dağıtım kanalları
Girişimcilerin bir iş fikrini bulduktan, fiyat ve fizibilite çalışmasını yaptıktan sonra, odaklanmaları gereken en önemli konu, pazara sunulacak ürünün (mal veya hizmetin...

:2
Girişimciliğin ilk adımları
Kuşkusuz bu coğrafyanın insanlarının, tarihten gelen etkisi ile göç etme, yeni yerleri keşfetme ve hatta gelecek vaad eden yerlere yerleşme gibi geleneksel ve kültürel bi...

Girişimci olmak ya da olmamak
Gençliğimizde biri hakkında “Kendi işini yapıyor” dendiğinde, gıpta eder, bizim de bir gün kendi işimizi kuracağımızı hayal ederdik. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde, ...

:1
Büyük balık, hızlı ve çevik küçük balığı yutamaz...
Son yazılarımda perakende mağazacılıkla ilgili düşüncelerimi yazmıştım. Bu yazımda perakende ile ilgili son yazımı da küçük esnafların dükkânlarına ayırdım. Son 1...

Mağaza zincirlerinden yaşayan mağazalara
Geçen yazımla başlayarak “Mağazacılık” konusunu mini bir yazı dizisi halinde yazmaya başlamıştım. Bu hafta da büyük markaların oluşturdukları mağaza zincirleri devam edec...

Mağazacılıkta neler yapmak gerekiyor?
İşletmelerin günümüz kriz ortamında rekabet edebilmeleri ve gelecekte var olabilmek için neler yapmaları ile ilgili düşüncelerimi yazmaya devam ediyorum. Kuşkusuz kaleme ...

SWOT ve TOWS analizleri
Geçen yazımda söz etmiş olduğum gibi, “Proaktif Kriz Yönetimi” için önemli yaklaşımlar olan SWOT ve TOWS analizleri ile “Proaktif Kriz Yönetimi”ne devam edeceğim. ...

Senaryolarla çalışmak
Geçen yazımda işletmeler için “Proaktif Kriz Yönetimi” konusuna başlamıştım ve bu yazımla birlikte bundan sonraki birkaç yazımda neler yapılması gerektiği ile ilgili düşü...

Proaktif kriz yönetimi
Ülkemiz ekonomisi dinamoları olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, ister üretici olsun, ister herhangi bir ticari faaliyet yürütsün, günümüzde yaşadığımız zor eko...

Yurt dışında müşteri bulmak
Bildiğiniz gibi, ülkemizin özellikle de son yıllarda ihracat yapmaya çok ihtiyacı var. Mal veya hizmet üreten ve fatura kesen her işletmenin ihracat da yapabileceğine ina...

İhracat iş süreci
Son yayınlamış olduğum yazılarda, siyasi ve ticari konularda değişen dünyamızda, gerek kişisel olarak global birer yönetici veya girişimci olmak, gerekse iş dünyasındaki ...

:2
İş dünyası için üniversite son düzlük
Son üç yazımda, dünyada yeniden alevlenen ticaret savaşlarına ülkemizin ayak uydurabilmesi, hatta bu krizden fırsatlar yaratabilmesi ve dünya ile rekabette avantaj sağlay...