Günseli Zeynep KALINDAMAR

:1
Ödeme imkânı olup da taksitlendirmesini ödemeyene haciz uygu...
Değerli okurlar, bilindiği üzere Maliye Bakanı Nabi Ağbal kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır. Gerek medya da, gerek sosya...

:5
Yeni yapılandırma kapıda
Değerli okurlar, bilindiği gibi gündemde yer alan yeni yapılandırmalar tekrar revize edilerek 31.03.2017 tarihi dikkate alınarak henüz Resmî Gazetede yayınlanmamakla bera...

İşletmelerin adres değişikliğinin bildirilmesinin sonuçları...
Değerli okurlar bilindiği üzere işletmelerin ana sözleşmesinde belirtilen adres, bağlı olduğu ticaret sicilden, tescil ve ilân olunmuş resmiyet kazanmış adresidir. ...

Kanunî temsilcilerin vergisel sorumluluğu
Değerli okurlar bilindiği üzere sıkça rastladığımız güncel konulardan biri olan kanunî temsilcilerin vergisel sorumluluğu hakkında açıklama yapmaya çalışacağız. Türk Verg...