Gülnur TERCAN

Cumartesi sabahları
Işık hûzmeleri pencereden usulca girer ve lâhutî bir hâl alır oda. Büyükçe bir masa üzerinde kırmızı kitaplar ve bir kaç sandalye odanın yegâne eşyasıdır. Pencered...

Kurşun kalem
Kalemin ucu dokunur kâğıda. Kulağa tatlı hışırtılar gelir. Arada bir duraksar kalem. Sonra yeniden gezinir usulca. Bu gezinti devam ettikçe kendinden bir şeyler bı...