Gülnur TERCAN

:1
Kelimeler
Kelimeler vardır insanın kulağına gelen. Bir dostun dilinden dökülen. Yumuşacıktır. Ruha dokunur. Kalbi okşar. Aklı tatmîn eder. Hakikati ifade eder. Vesves...

:2
Kendinizle yürüyüşe çıkın
Hayatın içindeki koşturmada hiç durmadan, koşarcasına yaşayan insan. Kendinden uzaklarda. Bîhaber... Kendinden uzaklaşan insan hâliyle diğer insanlardan da uzaklaş...

Cumartesi sabahları
Işık hûzmeleri pencereden usulca girer ve lâhutî bir hâl alır oda. Büyükçe bir masa üzerinde kırmızı kitaplar ve bir kaç sandalye odanın yegâne eşyasıdır. Pencered...

Kurşun kalem
Kalemin ucu dokunur kâğıda. Kulağa tatlı hışırtılar gelir. Arada bir duraksar kalem. Sonra yeniden gezinir usulca. Bu gezinti devam ettikçe kendinden bir şeyler bı...