Gülden Topçu

O, her şeyimizdi
Hocamı tanıdığımda ortaokul öğrencisiydim. İlk kez Bursa'da bir konferansına katılmıştım. Daha çocuk yaştaydım fakat sözleri dün gibi aklımda. Bu konferansta anlattığı...

Hz. Ali’nin şiaları kimlerdi?-VI
Kays b. Sa'd: Ensar'ın ileri gelenlerinden ve Hz. Peygamber’in sancaktarlarındandır. Küçük yaşta babası tarafından Hz. Peygamber’in hizmetine verildi on yıl Resûl-i Ekrem...

Hz. Ali’nin şiaları kimlerdi?-V
Cabir b. Abdullah El-Ensari: Câbir küçük yaşta babasıyla beraber İkinci Akabe Biatı’nda 70 kişilik bir grupla Mekke’de Hz. Muhammed’in (s.a.a.) huzurunda biat etti. Hz. P...

Hz. Ali’nin şiaları kimlerdi? -IV
Ebu’l-Heysem b. Teyhan: Hz. Ali’nin hilafetine şahitlik etmiş şiasıdır. Ebu’l Heysem de yine Hz. Peygamber’in (s.a.a) mescidinde toplanmıştı söz aldı ve şunları söyledi: ...

Hz. Ali’nin Şiaları kimlerdi?-III
(dünden devam...) 7- Ubey b. Ka'b da Hz. Ali şialarındandır. İlk dönem müfessir, muhaddis ve fakihlerindendir. Medineli olan Übeyy bin Kâb, bu şehrin Hazrec kabilesindend...

Hz. Ali'nin şiaları kimlerdi?-II
4- Ammar b. Yasir: Ammar, Hz. Ali'nin (a.s.) büyük sahabilerinden ve Erkan-ı Erbaa'dandı. Ammar'ın babası Yasir ve annesi Sumeyye, İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi. Kur...

Hz. Ali’nin Şiaları kimlerdi?
Şia; Hz. Ali’yi seven ve onun yolunu devam ettiren taraftarlarına verilen isimdir. Gadir-i Hum olayı, Maide suresinin 67. ayetinin nazil olması ile Allah’ın (c.c.) emir b...

Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)
Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili çok hadis vardır. Resûlullah’ın (s.a.a), Ehl-i Beyt imamlarının Mehdi (a.s.) ile ilgili hadisleri olması yanında, Ehl-i Sünnet âlimlerinin de ...

:13
Haydar Hoca'yı çok ararsınız
Kocaman bir öküz düşünün; 3 yaşındaki bir çocuğun elindeki ipe bağlı. İstese kaçabilir ama özgür olmadığına inandırılmış. Psikolojide "öğretilmiş çaresizlik" diye bir ger...

:55
Kur'an'da Hz.Mehdi (a.s.)
Kıyamet alametlerinin çokça gerçekleştiği bu zamanlarda bizlere zuhurunun müjdelendiği İmam Mehdi (a.s.) ile ilgili inen ayetleri okuyup anlayalım ki Mehdi (a.s.) kıyam e...

:24
İmam Hüseyin'i vurdular-II
İmam Zeynelabidin 21 yaşındaydı, Kerbela günü hasta idi ve silah taşıyacak takati yoktu düşe kalka babasına giderek elini öpüp, savaşa çıkmak için izin istediğinde, İmam ...

:12
İmam Hüseyini vurdular-I
Resûlullah Efendimizin, “oğlum” dediği, “kanı kanımdır, eti etimdir, kim Hüseyin’i severse Allah’ta onu seveni sever” buyurduğu, Hz. Hüseyin Efendimizin mübarek hayatında...

:6
Kerbela'nın en çilelisi: Hz. Zeyneb-II
Hz. Zeyneb (a.s.) komutasındaki esirler, Şam’a Muaviye’nin yeşil sarayına getirildiklerinde de durum değişmedi. Yezid sinmiş, korkmuş, korkudan dili tutulmuş bir hanım be...

:20
Kerbela'nın en çilelisi: Hz. Zeynep-I
“Allah, yalnızca siz Ehl-i Beyt’ten her çeşit pislik ve kötülüğü giderip sizi tertemiz kılmak ister.” (Ahzab: 33). Kur’an-ı Kerim, Ehl-i Beyt’ten bu şekilde bahsetmekte v...

:93
Hz. Mehdi'nin (a.s.) dünyaya gelişi
Ehl-i Beyt'in neslinden, kıyamete kadar ümmete önder olacak imamlar gelmiştir. Resûlullah’ın (s.a.a.) Mirac gecesi yaşadıkları ile ilgili bir hadiste şöyle rivayet edilir...

:13
İmam Ca'fer es-Sadık'ın faziletleri-II
İmam (a.s.)’ın manevi hayatı ile ilgili de birkaç örnek verelim. Malik bin Hanbel, İmam Ca’fer Sâdık (a.s) hakkında şöyle diyor: “Ben bir müddet İmam Ca’fer Sâdık (a.s)’ı...

:25
İmam Cafer es-S
İmam Ca’fer Sâdık (a.s.) on iki imamın altıncısıdır. Babası İmam Muhammed Bâkır (a.s.), dedesi Zeynel Abidin (a.s.), dedesinin dedesi Hz. Ali’dir (a.s.). İmam Sâdık (a.s....

:25
İmam Ca'fer es-Sadık'ın faziletleri-I
İmam Ca’fer Sâdık (a.s.) on iki imamın altıncısıdır. Babası İmam Muhammed Bâkır (a.s.), dedesi Zeynel Abidin (a.s.), dedesinin dedesi Hz. Ali’dir (a.s.). İmam Sâdık (a.s....

:15
İbadette samimiyetin önemi
Allah (c.c.) Zariyat suresinde yaradılış nedenimizi bizlere açıkça beyan ederek ibadet etmemizi emir buyurmuştur. Öyleyse ibadet, Allah'a yaklaşmamıza ve rızasını kazanar...

:20
Algı yönetimi
Subay Kubilay şehit oldu diye 'Menemen'i yakın' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten, teröristle müzakere adı altında masaya oturan siyasilere... Nereden nereye? Peki, biz bu ...