Gökhan DEMİR

Örneğimiz Resûlullah ve vârisleridir
İslam aleminin bugün içinde bulunduğu ahvalin sebebi aslında çok açıktır. Dünya hayatı için ahretinden vazgeçmiş olmasıdır. Gönlüne masivayı  doldurarak kalbini iltihapla...

Kula kul hem de Müslüman!
Milletimizin dini İslam’dır. Amenna ve saddakna doğrudur. Ancak siz dininizi bilmez ve yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Nefsinize uyarak yaptığınız tü...

ABD ve Büyük Ortadoğu Projesi
ABD 2. Dünya Savaşı’nın ardından, kendileri tarafından geliştirilen soğuk savaş planı ile bizim coğrafyamıza girmiştir. ABD’nin stratejisi olan Soğuk Savaş planını 1947’d...

Allah’ın kelamında adaletli ve hak yolunda olmak
Kur’an-ı Kerim’de sosyal düzeni korumakla ilgili prensipler; “doğru ve adaletli olun! Sizinle aynı cenahtan, aynı taraftan olmayan insanlara karşı da adaletli olun! Hatta...

Oyun aslında göz önünde
Türk milletine tahammül edemeyen düşmanları, Müslüman Türk milletinin bir, beraber ve güçlü olmasını istemediğinden dolayı Osmanlı devletinin çöküş dönemlerine doğru yeti...

Dili berbat Abdurrahman Çelebi
Ülkemiz insanı, Allah (c.c.) adı anıldığında duygulanır ve çok hassas olur. Bu özelliğini bilen Türk ve İslam düşmanları insanımızı etkileyecek, istikametlendirecek yolun...

Kul Haydar vazifesini yapar
Adamın birine babasın dan miras kalır. Adam bu mirastan kalan işletmesinin başına bir arkadaşını koyar. Bir zaman sonra adam bakar ki işletme zarar etmiş sermaye yarıya i...

İlim sahibi iş yapar, bilmeyen oyunla avlar
Dünya yaratıldığı günden, kıyamet gününe kadar dünyaya gelecek olan ademoğulları arasında yaradılış gayesini bilen, onu yaratan Allah’a kul olan insanlar ve bu gayeden uz...

Sen onlardan olmadıkça...
Kulun vazifesi kulu olduğu Rabbine teslim olmaktır. Allah’ın varlığına, birliğine, O’ndan başka ilah olduğuna ve Hz. Muhammed’in (s.a.a) Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna ...

Kılavuzu karga olanların
Allah (cc) insanoğlunu yarattığından beri insanları asla rehbersiz bırakmamıştır. İlk insan aynı zamanda bütün insanlığın atası, rehberi ve peygamberidir. O Hz. Adem’dir....

Bu soru bize de sorulacak
Resulullah (s.a.a)’in soyu Hz. İbrahimin oğlu Hz. İsmail’den gelmektedir. Hz. İbrahim (a.s) Mekke’de Hz. Hacer annemizi ve oğlu Hz. İsmail’i bırakarak Şam’a doğru gitti. ...

Resûlullah’sız (s.a.v.) Kur’an doğru anlaşılmaz
Alemlerin sahibi Allah (cc) ilk insan olan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Adem’i (a.s) yarattı. İnsanlığın atası olan Hz. Adem (a.s) ile başlayan nübüvvet (peygam...

Hiç ölmeyecekmiş gibi hayat sürenler
Dünyada en çok istismara uğrayan hiç şüphesiz dinimiz İslam ve ona iman eden insanların inançlarıdır. İnsanlar doğdukları günden ölecekleri güne kadar tatminsiz, sürekli ...

Öyle güzel bir insan ki
Milletini her türlü tehlikelere karşı korumaya çalışmasının yanı sıra, halkın refahı için Milli Ekonomi Modeli ile tüm insanlığı emperyalistlerin, kapitalistlerin sömürge...

Ahir zaman ümmetinin ahvali
İslam dünyası diye bilinen dünyanın İslam ile olan alakasını ben anlamış değilim. İslamın ölçüsü bellidir. Müslüman insan mü’minleri bırakıp kafirler ile dost olamaz. All...

Ne AB’si, ne ABD’si, ne Rus’u Haydar Baş en doğrusu...
Dünyanın gözü önünde Türkiye Cumhuriyeti Devletine açık saldırı ve oyun kurulmaktadır. 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapılarında oyalayarak Türkiye’den kopardıkları taviz...

ABD ile beraber olan yok oluyor
ABD tarih boyunca ancak kendi ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Bu ABD için normaldir. Zira devletler kendi menfaatlari için çalışırlar. ABD’in yanın...

Ata’nıza hiç saygınız yok mu?
Garip bir ülke olduk. İnsanımızın değer yargısı çok değişti. Ne olursa olsun soyu, kanı ve ceddi Türk olan, göğsünde imanı olan vatan evladı asla Ata’sına hürmetsizlik et...

Asıl ilim
“Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? (Rasulüm!) De ki; Hiç bilenler...

Mü’min bir yolculuktadır
İslam’da iki yol vardır biri nübüvvet biri de velayettir. Nübüvvet peygamberlik yoludur bu yolun rehberi peygamberler peygamberi Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.a)’d...