Gökhan Bacık

Muhafazakârlar ve çevre
Bunlar “maden kazaları ve çevre tartışmaları”. Artvin'de süren çevre tartışmalarında bir kere daha çevre konusu ortaya çıktı. İstisnalar hariç memleketin neresinde bir çe...

Suriye'den bir Kürt devleti çıkar mı?
Aşağıdaki tablo Suriye'de her ülkenin  “birinci hedef” ini gösteriyor. Görüldüğü ...

Dış politik krizin kökenleri
Kemalist dış politikayı, Kemalizm'i ele almadan değerlendirmek imkânsızdı. Aynı biçimde bugünkü dış politikayı hatası ve sevabı ile anlamak için dar olarak İslamcılığı ge...

Savaşa kanlı ‘davetiye'
Arkasında hangi örgüt çıkarsa çıksın altı çizilmesi gereken bir nokta var: Ankara patlaması -daha önceki pek çok patlama gibi- “Suriye meselesi” ile ilgili terör olayıdır...

:78
Savaş düzenine geçilirken
İlk Rusya'ya bakmak gerekiyor çünkü burada kritik aktör elbette Rusya. Rusya, geçen yazdan itibaren Suriye krizine daha doğrudan karışarak bu sorunun “doğasını değiştirmi...

:54
Bir meta olarak mülteci
“Cehenneme dönen” Suriye'de 8 milyon insan bir şekilde yer değiştirdi. Türkiye'ye gelenlerin sayısı 2 milyonu aşmış durumda. Ürdün'deki sayı bir milyon civarında. Lübnan'...

:137
İlahiyat/ilahiyatçı ve bilim sorunumuz
San Diego Eyalet Üniversitesi'nden ve kitapları Cambridge Üniversitesi'nce yayımlanan, makaleleri de dünyanın en muteber bilimsel dergilerinden biri olan World Policy Jou...

Aklın dışına çıkmak üzere iken
Ancak dün açıklanan bir kamuoyu araştırması, durumun “günlük hayatta bizlerin hissettiğinin” ötesinde “vahim” bir aşamaya ulaştığını gösteriyor. GMF'in mali desteği ile T...

:96
İaşe çağı, iaşe toplumu
Halil İnalcık gibi önemli tarihçilere göre Osmanlı düzeninin dayandığı temel ilkelerden birisi “iaşecilik” idi. Buna göre Osmanlı idaresi “ihtiyaç olunan malların bol ve ...

:66
5 yıl sonra Arap ‘Baharı': Fırsat nasıl kaçtı?
Hepimiz Arap “Baharı”nı büyük bir heyecanla karşıladık. “O zaman” gelmiş miydi? Arap otoriter rejimleri yıkılmaktaydı. Bundan sonra demokrasi güç kazanacaktı. “Kokuşmuş d...

:108
İslam'ın iç savaşı ve silah tüccarları
Müslümanların birbirini öldürme konusunda kararlılığı bu iç savaşın Yemen, Suriye, Irak gibi cephelerinde büyük miktarda silah kullanımı sonucunu doğuruyor. Doğal olarak ...

:40
İran'ın dünya sistemine dönüşü
Ancak bu rejim kısa zamanda uluslararası sistem tarafından izole edildi. Bir bakıma 1979 yılından itibaren hiçbir zaman, sistem İran'a meşru olarak ‘oyuna geri dönme' imk...

:55
IŞİD sorununu doğru anlamak
Burada ilk sıkıntı IŞİD'in tek başına, otonom olarak ciddi ve tehlikeli bir örgüt olduğunu kabul etmekte yaşanıyor. Sürekli olarak “taşeron”, “piyon” gibi kavramlar kulla...

Dış politikanın güvenlik maliyeti
Bu tanıma göre bir dış politika, ülkeye para kaybettiriyor üstelik bu strateji sonucu ülkenin güvenliği zarar görüyorsa ortada açıkça başarısız (yani yanlış) bir dış poli...

:305
Titanik sendromu
Hatta yine rivayetlere göre yolcuların çoğu “yok yahu bu gemi kesinlikle batmaz” fikrine o kadar ikna olmuş ki eğlenmelerine devam etmişler. Nitekim, Titanic henüz demir ...

:53
Bir Bölgesel Savaş Çıkar mı?
Ortadoğu'da büyük bir savaş çıkar mı? Savaşın basit bir kuralı var: Artık kaçınılmaz ise savaş çıkar. Başka bir ifade ile savaşın da -içinde barındırdığı bütün kötülükler...

Türkler ve Araplar
Arap isyanları ile başlayan süreci “Türkiye'nin uzun süredir beklediği an” olarak yorumlayan yaklaşım Türkiye'yi açık biçimde Arap dünyasının başat gücü olacak beklentisi...

Dış politikada hayatî bir ilke: Mesafeyi koru!
Mısır'da Selefiler de var, sekülerler de. Yine bu ülkede radikal seküler gruplar da var. Büyük sıkıntılar yaşayan İhvan, ılımlı İslami gruplar ve İslam'ı oldukça sert yor...

:84
Siyaset cahilliğimiz
Bunun için siyasetle ve siyasetçilerle ilgili yanlış beklentilere giriyoruz. Daha kötüsü “siyaset cahilliğimiz” yüzünden siyasi süreçlerle ilgili yanlış hesaplamalar yapı...

:54
Türkiye ve İsrail: Dış politikada tabusal bir alan
Çünkü “İsrail meselesi” denilen şey duygularla, nefretle, inatla örülmüştür. O nedenle İsrail ile ilgili her konuda satır aralarında mesaj verirsiniz yahut sembolik bir d...